СЛЪНЧЕВИТЕ ЗНАЦИ НА ЗОДИАКА-ЛИНДА ГУДМАН

Зона на родените под знак Близнаци

СЛЪНЧЕВИТЕ ЗНАЦИ НА ЗОДИАКА-ЛИНДА ГУДМАН

Мнениеот Skarlet60 » 14 Мар 2007, 10:58

БЛИЗНАЦИ
22 май - 21 юни
КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ БЛИЗНАЦИТЕ
„Бих искала да не се появяваш и да не изчезваш така внезапно.
Завива ми се свят!"
Този път то изчезна много бавно... първо опашчицата, най-накрая усмивката му, която продължаваше да се усеща, след като всичко друго бе изчезнало.
Ако хората от тази зодия понякога създават у вас впе¬чатление, че виждате двойни образи, не бързайте да сме¬няте очилата си. Само си спомнете, че това е зодия Близ¬наци и че непостоянната им природа притежава две стра¬ни. Веднъж ги усещате, друг път не. Какво зърнахте в тези живи черти? Любов? Или може би омраза? Възторг? Интелект? Идеализъм? Тъга? Радост? Толкова е интерес¬но да се наблюдава меркуриевата непостоянност в изра¬жението на Близнаците - досущ като лудата игра на свет¬лините в някоя дискотека. Не може да се осъзнае грани¬цата между реалността и илюзията, които ту се сливат, ту се разделят.
Ако човек иска да намери някой от зодия Близнаци, ще му бъде необходима известна проницателност - той трябва да усети къде да го търси. Хората от тази зодия често сменят местонахождението си и то твърде неочак¬вано. Те имат навика най-изненадващо да променят дре¬хите, професиите, любовните си увлечения или домовете си, както и своите решения. Ако искате да намерите ха¬рактерен представител на този знак, доста ще трябва да се помъчите. Пробвайте например в книжарница. Близна¬ците набързо прелистват книгите. Един бърз поглед из страниците им е достатъчен, за да схванат съдържанието. (Не случайно Джон Кенеди е четял толкова бързо.) Ос¬вен това родените под този меркуриев знак имат навика най-напред да четат последната страница. Ако познавате някой от зодия Близнаци, изчел цяла една книга от игла до конец без да се отегчи, трябва да го изпратите в инсти¬тута „Смитсън" във Вашингтон като рядък екземпляр (или трябва да проверите в хороскопа му дали неговият асцендент не е Козирог, Телец или някой от по-упоритите зна¬ци). Близнаците обичат да шарят напред-назад по книгата - всъщност на такова поведение те са склонни и в живота.
Няма как да не се натъкнете на представители на тази зодия, които да търчат из коридорите и се шегуват с коле¬гите си в радиокомпания, издателство, телефонна центра¬ла, автосалон или рекламна агенция - ако разбира се успе¬ете да ги накарате да ви обърнат внимание между много¬бройните си ангажименти. Когато все пак откриете една такава живачна личност, отделете й необходимото внима¬ние, дори и да трябва да паднете от умора, докато тичате по петите й. Най-напред ще забележите нервното напре¬жение, което ври и кипи около този човек. Ако той обаче има Луна в Скорпион, Везни или Козирог, възбудата му може да не се усеща така явно, но вренето и кипенето са прикрити и могат да бъдат доловени веднага щом се появи влиянието на други планети. Възможно е да срещнете Близ¬наци, които говорят бавно, но повечето от тях приказват бързо. Всички до един обаче схващат почти моментално.
Родените под знака на Близнаци, независимо мъже или жени, не понасят консервативните, застояли хора, как¬то и неспособните да изкажат мнение по даден въпрос. Близнаците винаги са способни на това.
С изключение на случаите, когато имат противопо¬ложен асцендент, хората от тази зодия обикновено прите¬жават стройна и подвижна физика и са по-високи от сред¬ния ръст. Много от тях имат леко изострени черти, все едно че са издълбани в камея. Естествено съществуват и Близнаци с кестеняви очи, но повечето от представители¬те на този меркуриев знак притежават великолепни крис¬тално бистри очи, светлокафяви, сини, зелени или сиви на цвят, които постоянно трептят и хвърлят неспокойни погледи във всички посоки. Близнаците никога не задър¬жат поглед в някаква точка за повече от две-три секунди. Всъщност техните пъргави и подвижни очи са онова, по което най-лесно можете да ги познаете. По принцип ко¬жата им е твърде бледа, но те бързо почерняват и точно по това ще ги откриете през лятото. (Зимно време лицата им понякога се зачервяват от брулещия вятър, докато ле¬тят със ските по някой стръмен склон.)
У тези хора се усеща някакъв нетърпелив копнеж, една искрена, предразполагаща добронамереност, както и нео¬бикновено бързи, но елегантни движения. Косата им би могла да бъде руса или черна, а понякога и двете - като че ли е на ивици. Да, наистина, нали са двама! По правило носът им е издължен или изящен, при всички случаи оба¬че той има правилна форма. Мъжете често оплешивяват над челото (вероятно след прекалено активна умствена дейност). Обикновено и двата пола имат високи чела.
По всяка вероятност ще сгрешите, ако опитате да накарате Близнаците да стоят на едно място или да се подчинят на една определена мисъл. Съвсем сигурно оба¬че ще си изпатите, ако ги предизвикате на словесен дву¬бой. Техният ум сече като бръснач и лесно се приспосо¬бява към всяка ситуация. Близнаците мислят бързо, кога¬то са в движение (или в каквото и да било друго положе¬ние). Обикновено притежават изтънчено чувство за хумор и са по-умни от останалите. Доста хора от тази меркуриева зодия намират за забавно да объркват по-бавно мис¬лещите със светкавичния си ум. Човекът от зодия Близна¬ци най-внезапно ще изникне край вас като любопитна птич¬ка, живо ще се огледа около себе си, за да види какво ста¬ва, и след това ще отлети нанякъде преди да успеете да го поздравите. С един мой приятел от тази зодия често се виждаме в едно кафене, за да хапнем пасти и да погово¬рим. Той наближава четиридесетте, но прилича на колежанин - типично за младоликите Близнаци. Известно вре¬ме разговаряме приятелски, като засягаме най-различни теми, прекъсвайки се взаимно. В един момент започвам да ровя в чантата си за пудриера или молив и докато вдиг¬на глава, от приятеля ми няма и следа. Изчезнал е като в цирков фокус, взимайки със себе си дори и сметката. (По-малко възпитаните, притежаващи подобна пъргавина, оба¬че те оставят сам да се оправяш с келнера.) Щом се случи подобно нещо, тревожно се взирам наоколо и веднага го забелязвам - избира нечий телефонен номер или игриво ми махва с ръка, докато се шмугва през вратата и отпрашва нанякъде.
Същият скоро се сгоди за чудесно момиче от зодия Водолей (само Водолеят би могъл да се справи с непредс¬казуемите Близнаци) и седмица преди сватбата всички бяха сигурни, че той ще намери начин да избегне примката, на¬пример ще забрави да дойде в църквата във венчалния час. Нищо подобно обаче не стана. Близнаците са способни на всякакви изненади. Особено когато са влюбени.
Много ми е симпатична една представителка на тази зодия, която - като същинска меркуриева личност - ръко¬води нюйоркското бюро за телефонни услуги „Белс Лимитид". Пиесата „Звънците звънят" сякаш е написана за нея. Наистина поради постоянното си седене край теле¬фона по 20 часа на денонощие краката не я носят толкова леко, както по времето, когато играеше в балета на един мюзикъл. Тя едва ли може да се нарече пъргава, тъй като рядко се отделя от телефона, но дори и да стои на едно място, отново създава впечатление, че е пълна с енергия. Както болшинството от жените Близнаци, тя притежава много хубаво интересно лице, излъчващо интелект, а не¬спокойните й меркуриеви ръце шарят като игриви птич¬ки. Демонстрирайки често своя чар и ум, тази жена е в състояние да разреши всякакви проблеми само с едно мигване на бистрите си сини очи. Била съм свидетелка как намира гледачка на децата и хамстерите на своя кли¬ентка, съставя списъка с покупките, подписва тридесет и два чека (едно от любимите й занимания), обажда се по телефона на режисьор от Бродуей на яхтата му в Карибс¬ко море, праща девет телеграми наведнъж, прибира пра¬нето, прави работен план за седмицата на телефонистките си, издирва синята вратовръзка на съпруга си, разясня¬ва му пътя до магазина, от който да купи тропическа риба на сина им, прави четири снимки на кучето си, разглежда съобщенията за сметките за месеца (след което разсеяно ги хвърля в кошчето), помага на една театрална трупа да издири някаква актриса, владееща шест езика и успява да събуди дванадесет клиенти по телефона. Всичко това за малко повече от един час, без да се отдели от стола си. Бихте ли й излезли насреща?
Тайната се крие в двойствената природа на Близна¬ците. Те могат да се захванат с две работи едновременно и да ги свършат с по-малко усилия, отколкото бихте по¬ложили вие за едната. Нерядко жените Близнаци в един и същ момент гладят, хранят бебето и говорят по телефо¬на. Според доста хора Близнаците се раждат с телефонни слушалки и в двете си ръце.
Представителите на тази зодия се чувстват като пти¬чета с подрязани криле в клетка, ако около тях властва твърдо установен ред. Те ненавиждат каквато и да била скучна работа или монотонност. Точността рядко им е присъща (освен ако асцендентът им не е Дева, когато се превръщат в живи часовници). Типичните Близнаци оба¬че винаги закъсняват - не защото не ценят или нямат пред¬става за времето, а защото нещо по пътя е отвлякло вни¬манието им и ги е забавило. Неизтощимата меркуриева природа постоянно търси емоции и промени, иначе духът се поддава на меланхолията и унинието.
Ако имате приятел Близнаци, може би вече сте усе¬тили типичен за зодията навик - толкова досаден, че може да ви накара да побеснеете. Ще ви покани например да се отбиете в жилището му (което при всички случаи е апар¬тамент, тъй като къщата е нещо прекалено улегнало) да гледате стар филм с Хъмфри Богарт, след което и някак¬ва комедия (разбира се от две части, тъй като Близнаците никога не се задоволяват само с едно нещо), както и да отскочите с колата до игрището за голф край града и да обърнете няколко водки в близкото заведение. Вие обаче сте уморена и жадувате да се приберете у дома. Все пак му благодарите и учтиво отклонявате поканата за друг път. Но той ви размеква със сините си (зелени или кафяви) очи и ви завладява с чара си. Говори толкова бързо и се ус¬михва толкова покоряващо, че скоро се предавате и при¬емате поканата. Преди това обаче той има да свърши ня¬каква работа и ви определя среща след час на ъгъла. Едва ли сте очаквали такова нещо и затова отново правите опит да отклоните поканата. Той пък за пореден път пуска в действие изпитаните средства, което окончателно ви при¬нуждава да се съгласите. Изпитвате досада при мисълта, че цял час ще си губите времето, още повече, че чувства¬те болки в краката. Както и да е, то все някак минава и в уговореното време се появявате на ъгъла. Старият ви при¬ятел закъснява половин час и пристига запъхтян. И какво мислите - променил е решението си. Казва, че е преумо¬рен, спи му се и предлага да отложите за утре. В такъв момент само човек от зодия Близнаци е в състояние да избегне удар в лицето. И той наистина го прави. Проща¬вате му и което е още по-учудващо - приемате поканата му за следващата вечер, все едно, че някой ви е изпил мозъка. Сама сте си виновна, че ви е изиграл по този на¬чин. Ако всичко това се повтори и на другата ви среща -не се учудвайте. Заслужавате си го, след като сте позво¬лила да ви омагьоса с приказките си.
Всички родени под този слънчев знак чувстват голя¬ма необходимост да скриват истинските си мотиви. Като че ли изпитват непреодолимо желание да вършат неща, коренно противоположни на действителните им желания, досущ като Рибите. Тази тяхна невероятна гъвкавост оба¬че, както и красноречието им, ги прави забележителни по¬литици и много добри специалисти в областта на човеш¬ките отношения. Близнаците знаят по какъв начин да ви откажат и от най-заклетите ви възгледи. Словесните им удари така ще ви огънат, че ще приемете всяка тяхна дума и дори ще им благодарите за великолепното изпълнение. Ако почувстват опасност, инстинктивно напипват слаби¬те ви места и ги атакуват с подвижния си ум и острия си език.
Има нещо необикновено във връзката между Близна¬ците и писането, което се управлява от собствения им слънчев знак. Точно затова и мъжете, и жените на Мерку¬рий притежават талантливо перо и забавно и интелигент¬но дар слово. Много хора от тази зодия пишат речи, рек¬лами, сценарии за документални телевизионни филми, пиеси и книги. Тези книги обаче са преди всичко романи, учебници, документална литература или биографии. Мно¬го рядко човек Близнаци пише за себе си или за собстве¬ния си живот. Нито пък обича да поддържа лична корес¬понденция. Типичните Близнаци мразят да пишат писма и понякога ги отлагат със седмици.
В началото ще ви се струва, че този факт крие някак¬во противоречие, но ще разберете причината, след като си спомните за нежеланието на Близнаците да се придържат към конкретно мнение. Те не бързат да споде¬лят мислите си на хартия, тъй като инстинктивно съзна¬ват, че утре може да обърнат гръб на днешните си възгле¬ди - точно затова не обичат да излагат мнението си в пис¬мен вид. Малко Близнаци имат нужда от предупреждени¬ето на адвоката си: „Кажи го, но не го пиши". Това е нещо като защитен механизъм, който те притежават от рожде¬ние. Много писатели Близнаци предпочитат да пишат с псевдоним. Дори обикновените хора от тази зодия са склонни да използват други имена - или различни от ис¬тинските си, или с променени букви или прякори. Това е толкова неизменно правило, че може да се обзаложите за всички Близнаци, които познавате, и да забогатеете.
Почти всички представители на тази зодия владеят повече от един език, като отдават предимство на френс¬кия. По един или друг начин Близнаците винаги са владе¬тели на словото. Без проблеми -могат да продадат късче¬та лед на ескимоса или мечти на песимиста. Ако по ня¬каква случайност ги притиснете натясно, те могат толко¬ва бързо и майсторски да сменят темата и да отклонят разговора от себе си, че в крайна сметка победения се оказвате вие. Понякога меркуриевата склонност да си пра¬вят шеги с околните може да подтикне Близнаците към измами или престъпления, но това едва ли се случва чес¬то. Срещат се Близнаци, които живеят в лъжи и лукавство, подведени от своите наклонности. Болшинството от тях обаче са прекалено големи идеалисти, за да се превърнат в престъпници. Все пак трябва да се признае, че Меркурий им дава шансове да успеят в тази област. Те биха могли да бъдат ненадминати мошеници. Благодаре¬ние на бързите си ръце ловко могат да извършат обир, да подправят чек или да фалшифицират банкнота от пет лири, без да ги усетят.
Ако се натъкнете на някой приказлив търговец на ста¬ри коли от зодия Близнаци, който ви уверява, че единстве¬ният притежател на синия студебейкър е била дребна възра¬стна дама, използвала автомобила единствено, за да оти¬де на църква в неделя, по-добре се поинтересувайте за името на църквата и се обадете на госпожата (освен ако и тя не е от същата зодия). Все пак с изключение на случаи¬те, когато планетите в рождения хороскоп на Близнаците са подредени по такъв начин, че излъчват негативни вли¬яния, повечето хора от тази зодия са честни, а някои дори прекалено. Те като че ли са разкъсвани между две крайно¬сти. Всички до един обаче - и дребните обирджии, и мо¬шениците, и почтените граждани притежават склонност¬та да разкрасяват историите си, когато имат възможност. Не го правят от стремеж да излъжат. Просто са пълни с въображение.
Няма по-големи майстори на рекламата от Близна¬ците. Дори и Овенът не може да се мери с тях в това отно¬шение. Методите им да убеждават не винаги са коректни, но малко хора могат да се противопоставят на това съче¬тание от чар и остроумие. Близнаците не щадят тези свои качества и така малко нечестно използват ситуацията. Когато някой от тази зодия направи нещо достойно - при¬мерно да продаде някакъв продукт, полезен на човечество¬то, ангелите му се усмихват и трябва да сме признателни на хората от тази зодия за много трайни постижения, кои¬то са били от полза за всички ни. Дълбоко в себе си всеки меркуриев човек таи търговски заложби и стремеж да про¬даде нещо - това се отнася дори и за йезуитските свеще¬ници и протестантските мисионери от тази зодия. Можем да го илюстрираме с два примера. Близнакът Джон Кенеди продаде на света един велик идеал, а Майкъл Тод изтъргува не една мечта на Бродуей. Всеки от тях по свой начин се оказа подвластен на Меркурий. А не е тайна фактът, че светът и Бродуей са страшно преситени и кап¬ризни купувачи.
Изтощеният мозък на Близнаците има нужда от два пъти повече сън, отколкото другите, за да се възстанови напълно. Те обаче рядко могат да се наспят, тъй като че¬сто страдат от безсъние. Все пак винаги трябва да опит¬ват да почиват пълноценно, за да излекуват обтегнатите си нерви и да отморят възбудените си мозъчни клетки, тъй като съществува постоянна заплаха от нервно изто¬щение. Нуждаят се от огромни количества свеж и чист въздух, както и от много слънчева топлина, ако искат да не постъпват в болница. Липсата на всичко това, наред с липсата на движение, може да причини възпаления в об¬ластта на раменете, ръцете и пръстите. Белите дробове и червата също могат да пострадат. Ако не се съобразяват достатъчно със здравето си, меркуриевите хора могат да се натъкнат на усложнения в краката и гърба, както и на заболявания като артрит, ревматизъм или мигрена. Не е за вярване, но Близнаците са много по-податливи на про¬блеми с нервната система, причинени по-скоро от скука и заседнал живот, отколкото от прекалено активна дейност.
Дълбоко в своята търсеща и неспокойна натура Близ¬наците се стремят към някакъв идеал и най-големият им проблем е да разберат какво представлява той. Този иде¬ал може да бъде всякакъв, тъй като въображението на тези хора няма граници. Пари, слава, богатство, любов, карие¬ра - това не винаги им е достатъчно. Меркурий зове Близ¬наците все по-високо и надалеч, примамва ги с нови и нови обещания, всяко от които е по-светло от предишното. От отсрещната страна на пътя тревата винаги изглежда по-раззеленена. Небето е по-синьо над някой друг океан. Звез¬дите са по-ярки в други Вселени. Накъде са се устремили тези хора? Може би към някакъв неизвестен и все още неоткрит континент вътре в душите им. Те пътешестват и разкриват духовни пространства.
Близнаците имат проницателен поглед и разностран¬на дарба. Притежават чудесно чувство за хумор, тактич¬ност, дипломатичност и ловкост. Липсва им обаче постоянство и търпение. Лесно загърбват старите ценности за сметка на неизвестното и новото, след което съжаляват за мигновено взетото решение. Независимо, че са сред толкова много хора, Близнаците споделят най-скъпите си чувства единствено с постоянния си спътник - брата близ¬нак вътре в себе си. Въздухът е техният елемент и истинс¬ки дом. Земята им е чужда.
С обаянието си Близнаците са способни да подмамят птичката от дървото и да я научат на нови песни. Непрес¬танно търсещият меркуриев ум обаче лесно може да из¬пусне синята птица на щастието, която в продължение на години копнее за него в собствената му градина. Цветове¬те, подхождащи на хората от тази зодия са жълто, зелено и синьо, както и сребристо и сиво, а настроението им от¬разява техният светещ камък - аквамарин.
Ефирното им присъствие напомня нежния аромат на момина сълза, а устните им са поели свежото ободрител¬но ухание на най-зелените ели от девствените гори. Сту¬деният метал и живакът обаче разкъсват Близнаците с противоречиви копнежи, те се спират в очакване и се вслушват... в туптенето на собственото си сърце.
МЪЖЪТ БЛИЗНАЦИ
„Мога да ти разкажа приключенията си и ще започна от сутринта."
„Поне знаех коя съм,
когато се събудих,
но си мисля, че оттогава
съм се променила поне няколко пъти."
Ако сте влюбена, усещате приятно, топлещо чувство на сигурност. Изпълнена сте с блажено спокойствие и зна¬ете, че вече не сте сама на този свят и че когато почув¬ствате нужда от човека до вас, той ще се отзове. Изчезват всички съмнения, които сте изпитвали преди. Ако обаче избраникът ви се окаже мъж от зодия Близнаци, това може доста да охлади топлещото ви чувство на сигурност. На практика вие бихте съжителствали с мъж от този слънчев знак, ако в понеделник го изпратите за хляб и го очаквате не по-рано от четвъртък, например. Никога не отивайте да го посрещате, ако не сте го видели да се завръща. И не го дърпайте за сакото, ако е решил да си ходи.
След като вече сте свикнали с непостоянната му същност, бихте могли да се надявате па някакъв успех в отношенията ви. Нямате шанс обаче, ако опитате да по¬чувствате онази сигурност и да изпитате усещането, че другият винаги ще бъде до вас. Може би никога няма да знаете кога и къде ще бъде вашият любим и много е веро¬ятно това да съживи част от съмненията, изтрити от първия любовен порив. Наистина, ако избраникът ви е от зодия Близнаци, съвсем не сте сама на този свят, тъй като съжителствате и с двете негови същности. Та нали е ро¬ден под знака на Близнаците. При това тези Близнаци ни¬кога не си приличат. Двойствената същност на тази зодия съчетава два коренно различни характера. Възможно е и партньорът ви да носи в себе си три, а може би и пет близ¬нака. В такъв случай ще попаднете сред доста многолюд¬на компания.
Типичният мъж от тази зодия е мечта за всяка домакиня. Той обича да бъде сред хората. Колкото повече толкова по-добре. Рядко ще срещнете Близнаци, които да не могат да ви забавляват с думите си. Тези мъже прите¬жават изтънчен вкус и богат запас от духовитости, а бляс¬кавите им комплименти сякаш се изливат направо от сърцето им. Тъй като притежават изискани маниери и уме¬ят да общуват, те са душата на всяка компания и от тях зависи много.
Вероятно познавате онази игра, в която хората се раз¬делят по двойки и всеки търси разни странни неща - на¬пример косъм от косата на известна филмова звезда или парченце попивателна от бюрото на полицейския начал¬ник. Наградата печели двойката, успяла да намери по-го¬лям брой предмети от предварително набелязаните в спе¬циалния списък. Такива игри се харесват на мъжа Близна¬ци, тъй като му разкриват големи възможности да се срещ¬не с всякакви хора и да обикаля много места. А той обича да прави и двете неща.
Ако се запознаете с него на някакво парти, на което той е показал обаянието на непредсказуемата си много-лика природа в целия си блясък, вие сте обречена. Не¬пременно ще останете с впечатление, че това е най-поко¬ряващият, интересен и интелигентен мъж, когото сте сре¬щали. И никой не би оспорил подобно твърдение. Най-вероятно всичко това е вярно. Не е чудно, че сте толкова развълнувана и смаяна. Преди да му позволите да ви на-дене брачния хомот обаче, помислете си дали можете да се впуснете в едно несигурно бъдеще с партньор, който сменя капризите си с бързината на вятъра и който проме¬ня целите в живота си преди още да е изтекъл медения ви месец. Уолт Уитман е от зодия Близнаци и е написал след¬ните стихове: „Дали си противореча? В мен са сбрани хор¬ските тълпи". Съзнателно или не той на практика е напра¬вил обобщение на меркуриевата природа.
Някой ден мъжът Близнаци ще намине към вас с пис¬клива маймуна на рамото си и ще ви покани да отидете на цирк. Ще ви подари цветя, парфюм, грамофонна плоча или няколко книги, една от които може и да бъде негово творение. Миговете ще отлетят неусетно, докато се топлите под лъчите на жизнерадостната му природа и щастливо смеете се на остроумните му шеги и се топлите под слънцето на веселия му галантен чар. Той ще сподели, че ви обича по сто различни начина, както никой на този свят.
На другия ден ще ви звънне по телефона и без видима причина ще отложи планираната среща, хвърляйки ви в мъчителни догадки. Нима любовните му обяснения са били на шега? Дали пък си няма някоя друга? Или пък го мъчат проблеми? Опасенията ви може и да се потвърдят, но може и да са напълно неоснователни. След седмица отново ще се появи - навъсен, раздразнителен и язвите¬лен. Ще бъде припрян, критичен и взискателен. Възмож¬но е да намери недостатък на червилото, обувките или литературния ви вкус и да изрази огорчаващи съмнения относно щастливото ви съвместно бъдеще. Може пък и да е мрачен и притеснен, а мислите му да са отлетели на километри и да се държи студено и резервирано. Не си правете труда да питате защо - едва ли ще получите смис¬лен отговор.
Ако все пак оцелеете след едно такова преживяване, само след няколко дни ще се озовете с вашия приятел Близнаци в картинна галерия, театър, музей, библиотека или опера, напълно омаяна от всестранните му знания и наклонности. Той ще бъде изключително мил, изпълнен с нежни мечти и крилати надежди за бъдещето. Може да ви направи и предложение. Просто така. Със светкавична бързина. Вие моментално ще забравите гръмотевиците, буреносните облаци и пороя, ще побързате да се съгласи¬те преди още да е променил решението си и ще се опом¬ните сгодена за... една загадка.
Да, точно така, загадка. Ако си мислите, че това е мъж, който ще проявява постоянност и търпение, който спокойно ще поддържа огъня в семейното ви огнище, докато любовта и живота тихо и кротко отминават като плаваща по романтичните канали на Венеция гондола, ще изпитате разочарование. Ще попаднете в една въртележка по кръгово движение. Трябва да се измъкнете бързо, макар и да е трудно. Не се поддавайте на изкушението на веселата и безгрижна музика, не се оставяйте да ви подлъже картината на това пъстро веселие с вечно прелива¬щи се цветове, в която сивите сенки на мрачния ден се борят с горещото злато на слънцето и синия простор на небето. Ако сте заклета романтичка, която мечтае за съвършената хармония, над вас е надвиснала сериозна опасност.
Независимо от останалата част на рождения му хо¬роскоп, ако в момента на раждането Слънцето е било в Близнаци, този човек ще е съвсем различен, нито пък ще го интересува какво е станало вчера. Малко или много той винаги се променя. Вярно е, че винаги търси по-доб¬рото и постоянно се цели все по-високо. Ако си падате по хазартните игри, много е възможно с избора на подобен партньор да ударите шестица от тотото и на златната си сватба да вдигнете наздравица за взаимното щастие в мис¬лите и чувствата ви, което винаги ви е свързвало. Добри¬ят играч обаче залага само на сигурно. Така трябва да на¬правите и вие. Две редки изключения от променливата природа на Близнаците като че ли са президентът Кенеди и английската кралица Виктория. И все пак да не забравя¬ме, че през живота си Джон Кенеди имаше многобройни интереси, които постоянно се променяха, а кралица Вик¬тория (разположението на планетите в хороскопа й е та¬кова, че тя се влияе силно от Овен) успя да осъществи доста промени в нравите на страната си. Много малко от нас обаче се женят за крале, кралици или президенти, ко¬ито са принудени от обстоятелствата да узреят рано и да се придържат към строго установен ред.
Добър пример за многоликата природа на Близнаци¬те е признанието на една жена, изпитала я върху себе си. Мъжът Близнаци е режисьор, а жената, която е известна актриса, е от зодия Риби. По време на нейно гостуване през уикенда на яхтата на режисьора той се държи с нея ту обидно и грубо, ту дистанцирано и надменно. Актриса¬та е направо озадачена от този факт. По-късно тя споде¬ля: „Не зная какво му става. Може би не ме понася. Нищо не съм му сторила, а не ми проговори през целия уикенд". Оказва се обаче, че тя все пак му е сторила нещо - нака¬рала го да се влюби в нея. И то толкова сериозно, че мал¬ко след тази случка двамата се оженили. Как реагира този мъж на внезапно осъзнатия нежен порив, който изпитва към нея? Така, сякаш тя е Лукреция Борджия.
Този инцидент едва ли ще ви предпази да хлътнете по някой мъж Близнаци. Той обаче може да облекчи нанесе¬ните ви рани от надменното поведение на този мъж, който най-вероятно е лудо влюбен във вас, но майсторски го при¬крива заради причини, които сам си знае. Близнаците са склонни инстинктивно да скриват истинските си намере¬ния, да водят словесни битки с околните и да прикриват мотивите си под булото на непостоянното си поведение. Най-общо казано се опитват да ви объркат. След което внезапно се обръщат на 180 градуса и така се променят, че ви смайват с откровеността и искреността си.
Приятно и забавно е да сте влюбена в мъж Близнаци, стига да не се опитвате да се доближите прекалено много до него. Дълбоко в сърцето му съществуват неща, които той пази единствено за себе си. Тях няма да разкрие дори и на вас. Не се вживявайте прекалено, не проявявайте нео¬буздани страсти и не правете трагедии. Ако не го отегча¬вате, а поддържате интереса му към вас, връзката ви може да се окаже необикновена. Не въставайте срещу промен¬ливата му природа. Променяйте се и вие. Проявявайте същото любопитство към живота, каквото и той. В проти¬вен случай връзката ви може да се разпадне. Мъжът- от тази зодия преди всичко търси духовното у партньора си - някой със сходен интелект, който дори от време на вре¬ме да го превъзхожда, тъй като Близнакът не е егоист. Той е реалист и духовното предизвикателство го стимулира. Последното, което желае, е да има до себе си лишена от индивидуалност мълчалива кукла. Оставете вашия ум да изпъкне на преден план. Това няма да стресне мъжа Близ¬наци като другите мъже, а само ще го обърне в правилна¬та посока - с лице към вас.
Мъжете от тази зодия често сменят приятелите си, но не го правят от коравосърдечност. Собствената им личност се люшка и върви напред тъй непостоянно, че за тях е напълно естествено да избират хората, от които биха Могли в определен момент да имат полза. Когато мъжът Близнаци окачи шапката си някъде, вече се чувства като у Дома си. Рядко изпитва трайна привързаност към стари спомени, места, хора или вещи. Ако остане самотен за по-дълго време, може и да пролее някоя сантиментална сълза, но причината за това се крие по-скоро в самотата, отколкото в носталгията по отминалия ден. Той постоян¬но си търси компания и не обича, дори се страхува да ос¬тане сам за по-дълго време. Ако успеете да го убедите, че като негова партньорка ще бъдете винаги до него без из¬цяло да му се уповавате, нито пък ще очаквате подобно нещо от негова страна, той може и да склони да подпише дългосрочен договор. И все пак не забравяйте - мъжете от тази зодия често се женят повече от веднъж, въпреки че това е по-характерно за мъжете, оженили се прекалено млади. Не всеки представител на този зодиакален знак има две жени, но обикновено има по две от всичко останало -например две коли, две жилища, две образования, две професии, две мечти, две домашни животни, две самобръсначки, две хобита, две амбиции. Числото две е лю¬бимо на Близнаците.
Моят добър приятел Франк Блеър, който е телевизио¬нен журналист в Ен Би Си и е водещ на програмата „Днес", взима годишната си отпуска на два пъти. А неговите хоби¬та? Пилотира самолета си, кара яхтата си и играе перфек¬тно голф. (Не съм сигурна, но Франк може и да е от трой¬ните Близнаци.) Свири на два инструмента, има много деца, притежава много награди и трофеи, окачени на стените в кабинета му, радва се на много приятели, работи на две смени в телевизията (едната - за „Днес", а втората - за „Акцент" и други предавания), държи две самобръсначки в чекмеджето и една дузина мечти и планове, които променя по на половин година. Има само една жена (вероятно асцендентьт му е Рак или Телец). Обърнете внимание, че про¬фесията му е типична за тази зодия - води предаване. Мер¬курий е господарят на информацията и комуникациите. Франк определено притежава чар и ловкост, характерни за Близнаците. Нерядко може да го видите да си налива чаша доматен сок, да диктува на секретарката си, да се обажда по телефона на жена си и да слага документи в куфарчето си - всичко това едновременно. Ловкостта в ръцете никога не изневерява на тези мъже.
Когато стане дума за пари, двойственият характер на Близнаците отново се проявява. Този мъж може днес да бъде щедър, а утре да се превърне в скъперник. Ако сло¬жите на везни противоположните му наклонности, аз бих заложила на щедростта и съм убедена, че ще спечеля. Близнаците нямат особено желание да трупат пари или знания. Предпочитат да ги подреждат и да ги подобряват. Те са нещо като посредници със задача да творят нови идеи и да са в полза на другите с блестящия си ум.
Дали ще ви бъде верен? Да, но по свой особен начин. На този въпрос съществуват хиляди отговори, ако е заме¬сен Меркурий. Мъжът от тази зодия обича да разговаря и да общува с хората. Освен това в женско обкръжение про¬явява своя особен чар и е много възможно да стане обект на шушукания и подозрения. Вие обаче може да разчитате на едно: рядко ще срещнете мъж Близнаци, чието вродено чувство за справедливост да му позволи да ви лъже при положение, че му вярвате. Говоря за истинско доверие. Той не е човек, който ще ви дава повод за съмнения. Мъжът от тази зодия винаги ще усети подозренията ви. Неговият меркуриев ум може да прочете мислите ви, сякаш сте ги из¬лъчили в ефир. Няма да е много разумно от ваша страна обаче да очаквате от съпруга Близнаци да загърби остана¬лите жени само защото е надянал брачния хомот. Те са част от спектакъла на живота, а Близнаците са тези, които го правят. Ако този мъж се намира сред жени, може да си по¬говори, да се посмее или да пийне заедно с тях. Покрови¬телстван от Меркурий, за него общуването е нещо нормал¬но, без значение какви са събеседниците му. Това обаче не означава, че на всяка цена трябва да флиртува с тях.
Истина е, че на много Близнаци им се носи славата на свалячи, но винаги съществува причина за онова, кое¬то сте чули за тях. Мъжът от тази зодия дълбоко се наскърбява, когато не му вярват или не го разбират. Това го обезсърчава й му действа подтискащо, ето защо опитва късмета си насам-натам, с цел да се освободи от емоцио¬налното напрежение. Когато не се чувства духовно само¬тен и не трябва да доказва нещо на някого, поривите му Да експериментира и да дава воля на фантазиите си вед¬нага го напускат. Жената, постигнала съвършена духовна хармония с мъжа Близнаци, не бива да се опасява от емоционална или физическа изневяра. Това правило важи в максимална степен за тези мъже. Мъжът Близнаци обаче не се оставя да бъде впрегнат без причина. Да се очаква, че ако някой му се усмихне - без значение дете или възра¬стен - мъж или жена, и той няма да му отвърне със също¬то, е все едно да се очаква слънцето да спре да свети. Жизнерадостният му и благоразположен характер посто¬янно търси компания. Може да е кондукторът във влака, с който всеки ден отива на работа, или пък сервитьорката от кафенето до службата му. Не се опитвайте да премах¬нете тази негова необходимост. Ако някой се помъчи да заключи в клетка духа на този мъж, той става неспокоен и променлив като вятъра.
Бащата Близнаци е истински приятел с децата си. Не обича да ги учи на дисциплина, но им е показал доста неща още преди да започнат да ходят на детска градина. В по¬вечето случаи той печели доверието им, тъй като рядко изразява възмущение или прекалена строгост към тях. Бащата Близнаци знае да обича без да задушава с тази своя обич. С децата си той изгражда много близки, макар и малко неопределени отношения, колкото и противоре¬чиво да изглежда. Родителското му поведение издава привързаност, обаяние и жизненост, но той не винаги ус¬пява да им внуши да се придържат към определени прави¬ла, може би защото самият мрази правилата. Понякога днес ги хока за нещо, за което утре ще ги похвали, и това ги обърква. От време на време изнася по някоя друга възпи¬тателна лекция, но няма да сбъркате, ако приемете възпи¬танието на децата като ваше задължение. Бащите Близна¬ци обикновено ги глезят.
Безграничното въображение на Близнаците може да ги предизвика да кажат неща, които не са в състояние да изпълнят. Затова е хубаво да напомняте на партньора си, че трябва да държи на думата си. Колкото и добри наме¬рения да има, той все пак може и да не успее да изпълни някое от прибързаните си обещания. Ако децата не огра¬ничават свободата му и не го отвличат от многобройните му занимания, те му доставят огромно удоволствие. Трябва обаче да знаете: въпреки че е противник на телесните на¬казания, склонността му понякога да говори язвително и саркастично може да нарани дечицата и да ги обиди за цял живот. На моменти бащата проявява и известно не¬желание да прегръща и целува малките и трябва да поло¬жи съзнателни усилия да преодолее тази типична за зоди¬ята сдържаност. Аз обаче познавам и други бащи Близна¬ци. Те отдават на децата цялата човешка топлина, която не са способни да проявят към възрастните. И така, по¬старайте се децата да не ограничават много свободата му, не го карайте да бъде с тях, освен ако сам не е пожелал, и вашият съпруг ще стане добър баща, независимо дали ще го дарите с едно или дванадесет деца.
Тревогите ви, че може да ви ревнува са неосновател¬ни, тъй като собственическото чувство не е типично за него. Ако усети, че го подозирате, бързо ще отхвърли съмненията ви (освен ако няма някоя ранена планета в рождения си хороскоп). Нормално е всеки човек да из¬питва ревност, но у мъжа Близнаци тя обикновено не е пресилена. За него любовта не означава непременно фи¬зическа близост. Със своите сетива той чува, вижда и усе¬ща повече от другите, а богатото меркуриево въображе¬ние му помага да запечата и най-мимолетните впечатле¬ния. Неговата любов е лека и ефирна, но като че ли й лип¬сва земната страст на другите зодии. Ако не мечтаете за някой първобитен дивак, който да ви дръпне за косите и да ви завлече в гората, би трябвало да сте удовлетворена от любовта на Близнаците. Той ще изповядва чувствата си с романтични и галантни думи и ще нахрани сърцето ви с необикновената красота на своя идеализъм.
Не трябва да забравяте, че характерната за Мерку¬рий емоционална дистанцираност може значително да се промени, ако ушите ви чуват една и съща музика, а души¬те ви таят едни и същи мечти. Ако умът и сърцето на този мъж се съединят с вашите, много скоро страстта ще ги последва. Този път може и да ви се стори дълъг, но е един¬ственият правилен към душата му.
Трябва да свикнете с думата „ако". Той често обича да казва: „Ако те обикна, двамата можем да..." или „Ако те обикна, може би ще имаме..." Понякога дори и не довършва изречението. В подобни случаи може би трябва да се дове¬рите на сърцето си и да прозрете мисълта му. Не обръщайте внимание на думата „ако". Той я употребява само като пара¬ван или предпазна мярка. Бурните прояви на недоволство, честите натяквания и прекалените емоционални изблици няма как да не повлияят на нежната и чувствителна любов на мъжа Близнаци. Опитайте да стиснете капка живак в юм¬рука си. Какво се получава? Тя мигновено се пръска на сто¬тици блестящи топченца, които се изплъзват между пръсти¬те ви. Един мъж от тази зодия написал следните стихове преди да напусне жена си, която била убедена, че го познава много добре - намерила ги след развода в книжата му:
В съня ми ти дойде с обуща подковани и стъпка мекия килим на моя блян. Често ще четете или ще чуете мнението, че мъжът Близнаци винаги е подвластен на две любовни страсти. Тази двойственост, която може да се изтълкува и като измама, толкова често се засяга, че може да предизвика неоснова¬телна тревога. Ако позволите, малко ще променя това ста¬новище. Мъжът Близнаци се нуждае от две любовни стра¬сти. Не непременно от две жени. Това е гатанка. Ако наи¬стина разбирате тези мъже, лесно ще отгатнете отговора.
ЖЕНАТА БЛИЗНАЦИ
Въпреки че успя да откъсне много красиви тръстики,
докато лодката се носеше по водата,
винаги имаше още по-красиви,
които тя не можеше да достигне.
- Най-красивите винаги са най-недостижими -
каза тя накрая, въздишайки по далечните упорити
тръстики.
Мислите ли си тайничко, че Бригам Йънг изобщо не е бил глупав като е препоръчвал по няколко жени на мъже¬те? Изпитвате ли завист към източните владетели и тех¬ните хареми? Ако отговорът е положителен, просто няма нужда да мечтаете за всички тези неща. Вземете си жена, родена под знака на Близнаците. По този начин ще си осигурите минимум две съпруги, а през свободното време и три-четири.
Наистина може да попаднете и в капан. Има извест¬на разлика между харема и жената от зодия Близнаци. Тази жена не познава истински земната страст. Не е лесно да я накараш да спре и да се позамисли сериозно за страстта или за нещо друго. Мислите й винаги пътуват нанякъде, а наред с това тя доста добре разказва за пътешествието. Опитайте да проникнете малко по-надълбоко. Там някъ¬де, сред няколкото жени се крие и романтичката - спо¬собна на изгарящи страсти, ако успеете да постигнете пълно телесно и духовно единство. Как да стигнете до тази романтичка без да се лишавате от другите й спътнички, затворени в личността на тази жена? Това може и да не се окаже така лесно. Само ще ви припомня, че тя вина¬ги крие в себе си няколко жени. От вас обаче зависи да се заемете със сложните изчисления по тяхното преброява¬не и подреждане. Всеки отделен случай е различен.
Нейната възраст ще ви помогне да изградите пред¬става за нея, защото до духовното си съзряване тя възпри¬ема любовта само като игра. Тази жена може да бъде не¬вероятно лекомислена и непоследователна. В началото ще изпита възхищение от усмивката, гласа и дори от поход¬ката ви. След това възхищението й ще се превърне във враждебност и тя ще намери недостатъци във всичко - от чорапите до прическата ви. При това ще го направи тол¬кова остроумно и язвително, че дълго ще мажете с йод раните си. Този факт обаче не трябва да ви стьписва - тази жена ви предлага добра сделка. Взимате една, а по¬лучавате две. Не е малко, нали?
Жените на Меркурий не са толкова коравосърдечни, колкото изглеждат понякога. Неуморимото им въображе¬ние постоянно ражда най-различни фантазии. Изразяват ги най-вече посредством любовта, а тези жени обикнове¬но имат да изразят повече неща от другите хора. Мъжът Близнаци може да бъде едновременно режисьор, певец, адвокат, актьор, търговец, председател на няколко упра¬вителни съвета. Той е склонен постоянно да търси начи¬ни за лична реализация. Една жена обаче едва ли може да се справи с подобно разнообразие - най-малкото хората биха я възприели като странна птица. Това не означава, че жените Близнаци не се Стремят към кариера. Има и такива. При сегашното положение в обществото обаче точно любовта, а не кариерата им предоставя възможно¬стта да проверяват многобройните си теории и да изпълня¬ват емоционалните си пируети.
Жената Близнаци има нужда от съчувствието ви, а не от гнева ви. За нея е много трудно да се обвърже изцяло с един-единствен човек. Ако е очарована от умствения по¬тенциал и интелекта на някой мъж, другата й половина ще забележи, че той не се вълнува от изобразително изку¬ство, музика или поезия. Ако пък попадне на някой цени¬тел на изкуството, на някой, който се интересува от балет или литература, нейната двойственост отново ще прого¬вори. По време на разходка в музея нейното второ Аз ще си зададе въпроса дали той е достатъчно практичен и пре¬сметлив, за да може да осигури семейното препитание и да постигне житейските си цели. Може би вече сте започ¬нали да проявявате повече съчувствие и разбиране към вътрешните конфликти, които мъчат Близнаците.
Трябва да й повярвате. Тази жена ще успее да скрие раздиращите я противоречия и няма да ви обременява. Тя е жизнерадостна и духовита като партньорка. През пове¬чето от времето (когато е в много добро настроение) тя ще ви ободрява с лъчезарната жизненост на природата си, ще ви развеселява с остроумието и интелекта си и ще ви бъде компетентен събеседник на всевъзможни теми. Пада си по сантименталните любовни слова и лесно ома¬гьосва мъжете. Няма да срещнете друга жена, способна на подобна изобретателност, за да ви достави истинска наслада с любовта и неустоимия си чар. Нейните мигли могат да играят нагоре-надолу с женствен финес, но тя може и сама да си изкарва прехраната. Жената Близнаци е великолепна артистка и идеално влиза в ролята на леко¬мислена палавница, чиито ласкателства карат попадналия в капана мъж да загуби и разума, и банковите си спестява¬ния. Внезапно обаче тя може да се превърне и в кротка любвеобилна съпруга, след което неусетно да се преоб¬рази в сериозна интелектуалка, заинтригувана от велики¬те философии, както и от политика или поезия и накрая, наред с всичко това, да се окаже само едно кълбо от неовладяни чувства, изтъкано от нерви, сълзи и емоции. Без съмнение жената Близнаци не може да се нарече досадна или скучна.
Ако смятате, че преувеличавам, спомнете си Мери-лин Монро. Всеки мъж, срещнала в живота си - от Карл Сандбърг до нейния фризьор - я е възприемал като съвсем различна личност, въпреки че всички са мислели, че я по¬знават добре. Вземете нейна снимка, на която е застанала като неотразима богиня на любовта до друга, на която задълбочено слуша лекции по руска литература с рогови очила и забрадка, но без грим. До тези две снимки може да поставите още една. На нея с памучна престилка око¬ло кръста се учи да прави суфле на съпруга си, чиято атлетичност и искрена сърдечност обожава. На четвърта пък върви безгрижно с новия си съпруг, притежаващ интелект и литературен талант, който тя дълбоко цени и уважава. Могат да бъдат прибавени и още две снимки. На едната е с разплакано лице, изразяващо надежда след третото не¬успешно раждане, на другата е облечена в бански и лъче¬зарно се усмихва заедно с елегантен френски актьор на Ривиерата. На тези снимки тя не е позирала. Заснели са я без нейно знание, още по-малко е търсела някаква пуб¬лична изява. Всичко това по блестящ начин илюстрира как фотоапаратът е запечатал образите на всички жени, съжителствали в тази представителка на зодия Близнаци, успяла да прикрие многоликата си същност зад лицето, което най-често обичаше да излага пред света.
Меркуриевата ви приятелка жадува за „истинска и луда любов", но тя все й убягва. Копнее да бъде майка, но и това нерядко я отминава. Тя открива различни доброде¬тели у всеки срещнат мъж и продължава неспирно да търси човек, който притежава всички необходими качества да я направи щастлива.
В нейно лице ще имате истински другар. Тя ще ви следва във всяко ваше начинание - водолазно гмуркане, мотокрос, каране на велосипед или бадминтон. Ще се ин¬тересува от всякакъв спорт на открито и независимо от това винаги ще бъде нежна и женствена като пухчето на пудриерата, с мисъл бърза като камшик. Характерният за тази зодия остър като бръснач ум ще проблясва у нея ви¬наги, когато нещо предизвика любопитството й. Благода¬рение на меркуриевата си проницателност тя ще разнищ¬ва и най-заплетените нишки на вашите творчески замис¬ли и ще може дори да ви подскаже как да ги осъществите. Ако не искате от нея да бъде постоянна, тя ще бъде неустоимо обаятелна.
Трябва обаче да имате предвид, че тази жена може да е искрено влюбена и в същото време да се увлича по други мъже. Ако не сте постоянно до нея, е в състояние да ви забрави по-бързо от която и да било друга предста¬вителка на останалите зодии. Тя е склонна да приема про¬мяната и дори да се стреми към нея. Ако не се научи да укротява непрестанния си стремеж към разнообразие и ако не си наложи да бъде търпелива и постоянна, тази жена може да превърне живота си в хаос. А защо не и вашия? За щастие на влюбените в тях мъже, жените Близнаци обикновено улягат и вникват по-дълбоко в своята същност преди да е станало прекалено късно.
Ако й направите предложение и тя приеме, трябва да съжалите всички онези мъже, обрекли се на моногамие само с една партньорка. Ожените ли се за вашата жена Близнаци, вие ще се радвате на няколко съпруги.
Първата с лекота ще отговаря на всичките ви изиск¬вания. Ако искате да ви бъде вярна, тя ще съумее да го направи, но само ако сте я впечатлили достатъчно, за да спечелите истинската й любов. Имам предвид онова съче¬тание от интелектуална, духовна и физическа близост, като физическото идва на последно място подобно на черве¬ния пипер в някое ястие. Тази съпруга няма да се сърди, ако си намерите работа извън града. Със своята изобре¬тателност, вкус и усет към цветовете, с лекотата и умени¬ето на сръчните си ръце, тя може да създаде уют в новия ви дом. Наред с това тя обича приключенията и никога няма да ви упрекне, че залагате на карта съвместното ви бъдеще. Привличат я новите хоризонти на неизвестното. Тя може да ви изненада със способността си да прави биз¬нес и да подкрепи всички ваши оригинални начинания. Можете да бъдете спокойни, че тя ще се заеме с някаква работа, ако семейството изпитва нужда от допълнителни доходи, и ще прояви пресметливост при изразходването им. На пръв поглед тази жена може и да изглежда повърхно¬стна, но в действителност не е така. Зад бъбривия й ха¬рактер се крие будна и жива натура.
Втората съпруга често ще сменя настроението си. Ще ви бъде от полза, ако свикнете с това. На моменти може да доловите язвителност и подигравка в нейния тон. В същото време ще отправя предизвикателства към вашия ум. Все пак мъжете се нуждаят от някаква стимулация, нали? Не се колебайте, приемете предизвикателството и се постарайте да надделеете в спора. (Всъщност тя тайно си мечтае за това.) Тази жена не може толкова лесно да се уплаши от живота и не страда от предразсъдъци. Може да й хрумне да участва в протестна демонстрация или се¬дяща стачка и да не се прибере чак до полунощ. Ако пък излезете с ергенските си приятели, докато тя държи някъ¬де реч или посещава вечерни курсове, едва ли ще ви до¬сажда с подозренията си с кого сте се срещнали, къде сте ходили и какво сте правили. Желателно е и вие да й от¬върнете със същото. Имайте й доверие, каквото и тя ви е гласувала. Тази жена е заклета и независима индивидуалистка.
Третата ще се отнася с досада към всекидневните си домашни задължения. Леглата ще стоят разхвърляни, а мивката - пълна със съдове, докато тя мечтае, чете или пише сюжет за някоя пиеса. Може да ви сервира консерва с боб за вечеря и дори да забрави да я отвори. За сметка на това пък с нея може да разговаряте чак до късните нощ¬ни часове. Ще получите съчувствие заради поднесените ви от живота разочарования. Ще споделя емоционалните и интелектуалните ви стремежи, ще проявява интерес към мнението ви за будизма и ще се заинтересува от опита ви да напишете песен. С една дума компанията й е изключи¬телно приятна. Наред с това ще прояви нежност и привързаност към вас от благодарност, че не й досаждате със забележки относно чистене, готвене и други подобни Дреболии. Тази съпруга може да попрекали с пестенето на средства. Но ако най-внезапно й предложите почивка на къмпинг или няколко дни в Лае Вегас, тя с готовност ще започне да приготвя багажа си без досадни забележки как ще се отрази подобна авантюра на семейния бюджет, кой ще гледа сиамската котка и какво ще стане, ако кранът в банята започне да капе по време на отсъствието ви.
Четвъртата ви съпруга ще бъде лъчезарна и винаги ус¬михната майка. Тя няма да допуска децата й да ограничават нейната свобода, а пък и ще бъде заета с много лични пла¬нове, за да ги тормози с прекалени родителски грижи. Те ще се опитат да подражават на независимия й характер и само могат да спечелят от това. Ако й бъде зададен въпросът кол¬ко време отделя за децата си, вероятният отговор ще бъде: „В нашето семейство това не е въпрос на време, а на лю¬бов". И наистина ще е права. Децата може и да не й се под¬чиняват безпрекословно, тъй като ако днес бъде строга с тях, утре може да омекне и да отстъпи, но с радост могат да разговарят с нея в продължение на часове. Нейното въобра¬жение е сходно с тяхното и те взаимно ще се забавляват. Тази майка може да бъде доста либерална към децата си, но в същото време ще държи на учението и добрия успех. Тя ще ги накаже, ако не си научат уроците, но няма да им се скара, ако не си приберат дрешките в гардероба.
Петата съпруга ще бъде чаровна домакиня. Ще се чувства в стихията си на вечеря със свещи, цветя и сребъ¬рни прибори. Който и да кани на вечеря - от своя начал¬ник до министър-председателя - тя ще се държи толкова изискано и очарователно, че гостите няма да искат да си тръгнат. Ще планира деня си с деловитост и лекота, ще се облича като манекенка и ще обожава театъра. На пред¬ставления или на концерти, тя ще се чувства като риба във вода във всяко обкръжение. Другите ще ви заглеждат и ще се чудят коя е тази чаровница, хванала ви толкова нежно под ръка. Тя е романтична и изключително жен¬ствена - не се учудвайте, ако ви посвети стихотворение за рождения ви ден. Ще ви се иска да й купувате домашни кадифени одежди и скъпи парфюми, защото изтънченият й начин на живот ще ви кара да се чувствате като аристок¬рат. Ако й предложите екскурзия в чужбина, очите й ще заблестят. Тя цени изискания стил.
Това е всичко. Може да съм пропуснала някоя и друга съпруга в харема ви. Мъжете наоколо ще позеленеят от яд като видят, че всеки ден сте с различна жена. Ако ви запитат, няма ли да пострадате, не им издавайте тайната. Тряб¬ва да помните, че полигамията е забранена със закон.
Вашата жена Близнаци никога няма да избере влака вместо самолета. Тя няма да си замълчи, ако може да го¬вори. Няма да стои настрана, ако може да помогне. Нико¬га няма да се разхожда спокойно, ако може да бяга. Мозъкът й е пълен с толкова мисли, а сърцето й - с тол¬кова мечти, че може би й трябва компютър, за да се спра¬ви с тях. Или вероятно има нужда от човек, който да я следва в нейния полет и да споделя дързостта на мечтите й за утрешния ден. Ако този човек сте вие, тя не смее да се обърне, за да се увери дали я следвате. Някакъв дълбок и необясним страх й пречи да погледне назад. Когато най-после я стигнете, накарайте я да забави крачка и да тръгне наравно с вас. Това ще ви се удаде, ако я хванете за ръката и никога вече не я пуснете. Северните ветрове на Мерку¬рий може би я тласкат напред, но дълбоко в себе си тя мечтае за малко почивка без дори и да подозирате. Не се бавете, а увеличете темпото и опитайте да я настигнете. Тя има нужда от вас.
ДЕТЕТО БЛИЗНАЦИ
- Можеш ли да побързаш малко -казала бялка на охлюв.
-Зад нас има морско конче и то настъпва опашката ми.
Ако щъркелът току-що е дарил дома ви с бебе Близ¬наци, пригответе си летните кънки и оберете паяжините от ума си. За следващите двайсетина години ще ви са нуж¬ни бързина и съобразителност, така че по-добре веднага започвайте тренировките, докато пратеното ви от Меркурий вързопче безпомощно лежи в люлката. Много скоро обаче то ще проходи и ще проговори. И ако нямате го¬товност във всеки момент да литнете заедно с него, то ще ви се изплъзва като кълбо с въздух. Пробвали ли сте няко¬га да хванете кълбо с въздух?
Според данни от службата за преброяване на САЩ през юни се раждат повече близнаци отколкото през оста¬налата част на годината. Значи ако сте родили през юни, сте имали възможност да дарите с живот две същества. А може би и повече. Може би не споделяте това мнение? Не бързайте да го отхвърляте. Пребройте десет пръста на ръчичките и още десет на крачетата. Това в повечето слу¬чаи ще ви даде резултат - едно бебе, но не когато то е от зодия Близнаци. Може би ще трябва да преосмислите пред¬ставата си за математиката. Ще разберете какво имам пред¬вид веднага щом бебето започне да лази. Това, което ис¬кам да ви кажа, ще се случва по десетки пъти на ден. Сигурна сте, че току-що сте го видели да си играе с електри¬ческия миксер в кухнята. Но възможно ли е това? Ето го и в другия край на къщата - весело дъвче листата на петунията, застанало на прага на градината. Как е възможно да бъде на две места едновременно? Не забравяйте, че това дете е управлявано от Меркурий - онзи гръцки бог, когото сте виждали изрисуван по страниците на книгите с крилати сандали и блестящ сребърен шлем. Нахлупете върху гла¬вата на детето си една кухненска тенджера вместо шлем и се опитайте да си представите крилата, израснали от пух¬кавите му розови пантофки. Забелязахте ли приликата?
Винаги съм се отнасяла с неодобрение към онези ка¬ишки, които майките купуват, за да връзват току-що про¬ходилите бебета, когато ги вземат с тях на пазар. Щом ги видя по магазините, винаги ми се струва, че тези жени разхождат не децата, а кучетата си. Все пак, ако имате дете Близнаци, бих посъветвала майката да си намери ня¬колко подобни приспособления за всеки случай.
Вероятно първата ви мисъл ще бъде, че ако това бебе е толкова енергично, на всяка цена трябва да го затворите в здрава кошарка. Разбирам ви и дори съм склонна да при¬ема подобно съждение, но не съм сигурна дали една такава бебешка кошарка е подходяща за бебето Близнаци. Ако го затворите натясно, ще проявите жестокост към това дете, което с цялото си същество се стреми да търси, да изслед¬ва и да изучава. Ограничаването на физическата му свобо¬да обаче не е нищо пред умственото бездействие, на което сте го подложили, когато сте го затворили в тази малка розово-синя клетка, при положение, че вълнуващият свят около него го примамва с какви ли не гледки и наслади. Не го дръжте затворено в тази кошара прекалено дълго. Едно такова ограничаване на свободата на Близнаците може да предизвика твърде упорита емоционална депресия. Спом¬нете си, че този слънчев знак е въздушен, а въздухът посто¬янно се движи. Ако се наложи да оставите детето в кошарката, на всяка цена го снабдете с най-шарени играчки и пъстри книжки, за да си отвлича вниманието.
Естествено и това скоро ще му дотегне. Гласните стру¬ни са под владението на Меркурий и когато малкият реши да ги изпробва, едва ли ще повярвате, че целият този невъобразим шум идва от такава малка устичка. Сигурна съм, че веднага ще го пуснете да излезе от клетката. Освен ако съседите ви не са прекалено търпеливи или пък глухи. Децата Близнаци често стряскат по-възрастните и спокойни хора с внезапните си стремглави движения. Го¬лемите постоянно правят забележки на децата от тази зо¬дия да застанат на едно място и да не правят две неща на¬веднъж. Точно това обаче е присъщо за тях. По-улегнали¬те и лениви хора смятат тези деца за прекалено палави, но това е нормалното им състояние. Неправилно е да поощ¬рявате и хвалите детето си Близнаци, ако се опита да се държи като по-уравновесените, но за сметка на това не тол¬кова жизнерадостни хора. Може би няма да е зле, ако се на¬учи да бъде по-въздържано в бързината си, но едва ли ще промените изначалната му същност без да попречите на естествените му наклонности. Не трябва да забравяме, че живото и неспокойно дете Близнаци, което тревожи улег¬налите си родители, както и кроткото, предпазливо дете Козирог, дразнещо агресивните си родители, просто са подвластни на собствената си природа. Да останеш верен на себе си е достатъчно трудно дори и без съветите на хо¬рата около теб, които упорито се опитват да те променят. Обичайте това дете Близнаци и го приемете такова, каквото е - контактно, будно и любознателно малко съще¬ство, изпреварило останалите деца в развитието си. Не можете да превърнете светулката в охлюв и обратното. Както и леопардът не е в състояние да смени петната си. Тук бих добавила, че ако някой се опита да ги изтрие, резултатът ще бъде един нещастен и нервен леопард. Не пипайте тези петна, символи на двойствената природа на вашето дете. Един ден то ще ви накара да се гордеете с построеното от него здание и спечелената литературна награда. И когато дава израз на многоликия си талант, вие ще недоумявате как така сте се опитвали да стегнете природата му в един калъп. Ако ли пък неспокойно под¬скача наоколо, това значи, че изпробва вродените си бързи рефлекси. Подвижният му като светулка ум може би ви хвърля в недоумение, но не забравяйте, че този ум е по следите на хиляди идеи, опитва се да ги проумее и да реши кои да отхвърли и кои да запази за бъдещето.
На учителите веднага им прави впечатление, че моми¬четата и момчетата Близнаци бързо се учат да четат. Деца¬та от тази зодия като че ли сами са измислили думите. Те нямат нищо против да изрецитират нещо, ако учителите им ги накарат, и усмихнати посрещат темата за съчинение¬то, която у другите предизвиква уплаха. Те изпитват истин¬ско удоволствие да общуват с околните и да споделят с тях знанията си в устен или писмен вид. Голяма част от тези деца притежават механични сръчности и си служат еднак¬во добре и с двете ръце. Често може да видите дете Близ¬наци да пише с лявата и да рисува с дясната ръка. От време на време някои от тях си гризат ноктите, но пръстите им по правило са тънки и сръчни и точно затова те са ловки фокусници, отлично свирят на музикални инструменти. Един ден тези техни умения могат да им помогнат да станат доб¬ри хирурзи, зъболекари или часовникари. Ръцете на Близ¬наците са нежни, изразителни и сръчни.
Тези деца обикновено притежават ясно изразена спо¬собност да имитират останалите. Рано се проявяват ти¬пичните за тази зодия остроумие и склонност към ирония. И у дома, и на училище това дете живее в полуизмислен, полуреален свят, в който истината и фантазията постоян¬но се преплитат - ту фантазията приема лицето на исти¬ната, ту става обратното. Понякога ви се струва, че дете¬то Близнаци често преувеличава и дори лъже. То просто не може да устои на желанието си да разкраси някой свой разказ, а и обикновено само започва да си вярва, че всич¬ко е така, както го представя. В подобни случаи трябва да подхождате с внимание, тъй като то само се опитва да разгърне въображението си. Вместо да му насаждате чув¬ство за вина задето има такова въображение, по-добре му напомнете, че винаги трябва да казва истината, а разкрасената си история по-добре да напише в тетрадка. Когато последва заръката ви, то ясно ще може да разграничава измислицата от факта и няма да се колебае между тези два свята. Децата Близнаци, които не могат да се изразя¬ват свободно и да общуват безпроблемно, може да се вглъбят в един илюзорен полуистински свят. Желателно е детето от тази зодия от малко да почне да учи чужди езици. То няма проблеми с тях. Подобно на случая с дете¬то Водолей, това ще се окаже много полезно за него, тъй като обикновено Близнаците доста говорят и пътуват.
Ако това дете се опитва да ви увери, че може еднов¬ременно да учи уроците си и да слуша радио, най-вероят¬но ви казва истината. Ако успехът му в училище е добър, защо да не му позволите да го прави. Близнаците никога не се задоволяват само с една дейност. Сякаш трябва да изживеят два живота и бързат да усвоят всичко, без да губят никакво време. Основните опасности в тези случаи са липсата на търпение и нежеланието да се упорства, докато изучаваната материя бъде добре усвоена. Не по¬зволявайте да се развие склонността на това дете да плъзга подвижната си мисъл по повърхността на знанието без да се задълбочава в него.
Може би на вашето дете Близнаци ще му бъде труд¬но да бъде точно, защото накъдето и да тръгне, от пътя му ще го отклоняват все нови и нови неща. Вероятно ще се изкушава и да ви прекъсва, когато ви слуша, тъй като вече ще е схванало мисълта ви и подробностите няма да го интересуват. То пък често обича да повтаря, като не ви позволява вие да го правите и това дразни доста хора. В класната стая лесно се разсейва - от една муха, парченце Цветна хартийка или някакъв дим навън. Не е лесно да привлечете вниманието му, но ако успеете, ще бъдете доволни от неговата съсредоточеност и любопитство.
Юношата Близнаци постоянно ще кисне до телефо¬на, всяка седмица ще излиза с нова приятелка, поне сто пъти ще промени плановете си за бъдещето, ще шофира прекалено бързо, ще човърка двигателя на колата си и ще оправя пералнята. Момичетата пък ще се радват на успех сред момчетата и постоянно ще менят настроенията си -в един момент ще проливат едри сълзи, а само след миг на лицата им ще греят усмивки. Тези деца ще ви уморя¬ват, но и ще ви подмладяват.
Когато детето ви Близнаци най-после порасне, много хора ще ви укорят, че се опитва да хване много неща на¬веднъж. Вие ще им отвърнете с усмивка и това вероятно ще ги подразни. Всъщност вие ще си спомните един проле¬тен ден, когато детето ви е било на седем години. Ще си спомните как е потопило пръстчето си в шоколадовия пай, после в крема за бръснене на баща си, бръкнало в аквариу¬ма, в кофата за боклук, в чинията с гореща супа и дори в електрическия контакт. Това ви е разгневило не на шега. По-късно на смрачаване сте го гледали как припка наоко¬ло и гони светулки из тревата. Тогава сте въздъхнали и сте се запитали на глас: „Защо трябва да тича така като побес¬няло? Защо трябва да се вре навсякъде? Какво търси, за Бога?" Детето ви е чуло и се е смутило. Завинаги сте запе¬чатали в съзнанието си погледа в неговите умни и ясни очи, както и отговора му: „О, мамо,... наистина не зная. Но не се тревожи. Каквото и да е, ще го намеря".
НАЧАЛНИКЪТ БЛИЗНАЦИ
Той каза: „Търся пеперуди, които спят в житата.
Пирожки правя аз от тях, на улицата ги продавам на хора,
плавали по бурните морета. Така си припечелвам хляба
- и ти една пара ми дай!"
Днес вашият началник от зодия Близнаци е като ня¬какъв жив часовник - подобно на телевизионен обектив, който остава безпристрастен, той забелязва всяка секун¬да, която сте си позволили да прибавите към времето за почивка. Утре пък може да закъснеете с три часа за рабо¬та, обаче той няма дори и да забележи. Ако желаете да предвидите какъв ще бъде вдруги ден, просто хвърлете ези-тура. Разбира се, че предпочитате да знаете какво ще бъде поведението на вашия началник всеки следващ ден. Този човек обаче сам не знае с кой крак ще стане от лег¬лото, а при това положение едва ли аз бих могла да ви кажа. Най-сигурното е да очаквате, че днес ще бъде раз¬личен от вчера, и да стискате палци за утре.
От тази зодия излизат блестящи, макар и малко при¬прени администратори. Президентското кресло им отива повече, отколкото на другите подвижни знаци Дева, Риби и Водолей, въпреки че те не могат да управляват и ръко¬водят останалите през целия си живот. Човек от зодия Близнаци, който си мисли, че е способен със здрава ръка да ръководи някоя голяма компания, направо се самозаблуждава (разбира се има и изключения в случаите, когато този слънчев знак има асцендент Лъв и Луна във Везни). Първо, на него му е трудно да се задържи неподвижно зад бюрото си за повече от час. Президентът Кенеди - един от малкото Близнаци, родени за лидери, твърде умело се бе справил с този проблем. Той изразходваше нервната си енергия, сменяйки люлеещото
Последна промяна Skarlet60 на 31 Юли 2007, 10:37, променена общо 1 път
Аватар
Skarlet60
астро гуру
астро гуру
 
Мнения: 1334
Регистриран на: 02 Фев 2007, 15:49

невероятно...

Мнениеот monday » 31 Юли 2007, 08:23

....чувствам се лично поласкан за отделеното внимание!
близнаци
АС-рак
луна-везни
monday
новопостъпил
новопостъпил
 
Мнения: 2
Регистриран на: 31 Юли 2007, 08:01
Местоположение: VARNA

Re: СЛЪНЧЕВИТЕ ЗНАЦИ НА ЗОДИАКА-ЛИНДА ГУДМАН

Мнениеот 010hnoor » 18 Май 2015, 11:05

Зад нас има морско конче и то настъпва опашката ми.
Ако щъркелът току-що е дарил дома ви с бебе Близ¬наци, пригответе си летните кънки и оберете паяжините от ума си. За следващите двайсетина години ще ви са нуж¬ни бързина и съобразителност, така че по-добре веднага започвайте тренировките, докато пратеното ви от Меркурий вързопче безпомощно лежи в люлката. Много скоро обаче то ще проходи и ще проговори. И ако нямате го¬товност във всеки момент да литнете заедно с него, то ще ви се изплъзва като кълбо с въздух. Пробвали ли сте няко¬га да хванете кълбо с въздух?
Според данни от службата за преброяване на САЩ през юни се раждат повече близнаци отколкото през оста¬налата част на годината. Значи ако сте родили през юни, сте имали възможност да дарите с живот две същества. А може би и повече. Може би не споделяте това мнение? Не бързайте да го отхвърляте. Пребройте десет пръста на ръчичките и още десет на крачетата. Това в повечето слу¬чаи ще ви даде резултат - едно бебе, но не когато то е от зодия Близнаци. Може би ще трябва да преосмислите пред¬ставата си за математиката. Ще разберете какво имам пред¬вид веднага щом бебето започне да лази. Това, което ис¬кам да ви кажа, ще се случва по десетки пъти на ден. Сигурна сте, че току-що сте го видели да си играе с електри¬ческия миксер в кухнята. Но възможно ли е това? Ето го и в другия край на къщата - весело дъвче листата на петунията, застанало на прага на градината. Как е възможно да бъде на две места едновременно? Не забравяйте, че това дете е управлявано от Меркурий - онзи гръцки бог, когото сте виждали изрисуван по страниците на книгите с крилати сандали и блестящ сребърен шлем. Нахлупете върху гла¬вата на детето си една кухненска тенджера вместо шлем и се опитайте да си представите крилата, израснали от пух¬кавите му розови пантофки. Забелязахте ли приликата?
Винаги съм се отнасяла с неодобрение към онези ка¬ишки, които майките купуват, за да връзват току-що про¬ходилите бебета, когато ги вземат с тях на пазар. Щом ги видя по магазините, винаги ми се струва, че тези жени разхождат не децата, а кучетата си. Все пак, ако имате дете Близнаци, бих посъветвала майката да си намери ня¬колко подобни приспособления за всеки случай.
010hnoor
новопостъпил
новопостъпил
 
Мнения: 1
Регистриран на: 18 Май 2015, 10:56

Re: СЛЪНЧЕВИТЕ ЗНАЦИ НА ЗОДИАКА-ЛИНДА ГУДМАН

Мнениеот EdNewgate » 09 Май 2017, 12:23

A forum that I admire very much. Is much better
EdNewgate
новопостъпил
новопостъпил
 
Мнения: 2
Регистриран на: 09 Май 2017, 12:11


Назад към Близнаци

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron