СЛЪНЧЕВИТЕ ЗНАЦИ НА ЗОДИАКА-ЛИНДА ГУДМАН

Зона на родените под знак Рак

СЛЪНЧЕВИТЕ ЗНАЦИ НА ЗОДИАКА-ЛИНДА ГУДМАН

Мнениеот Skarlet60 » 14 Мар 2007, 11:02

РАК
22 юни - 23 юли
КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ РАКА
„Боя се, че не мога да обясня коя съм
защото това не съм аз, разбирате ли?"
„О, козината ми и мустачките ми!"
Точно това подтиска душата ми.
Ако искате да си хванете рак, най-добре опитайте нощем на сребриста лунна светлина. Тогава двукраките раци мечтаят и се отдават на въображението си. Под лунните лъчи те се чувстват чудесно, тъй като царица¬та на нощното небе хармонира с многобройните им на¬строения и променливи чувства. За да научите любо¬питни неща за характера на раците, достатъчно е в ня¬коя ясна нощ да се вгледате в тяхната повелителка -Луната. Е, през дебелия слой градски смог вероятно трудно ще я съзрете, но затова пък достатъчно е про¬сто да отворите някой алманах с циклите й. Веднага прави впечатление променливото й лице. Нараствайки и изпълвайки се, тя постепенно преминава в абсолютно кръгъл бляскав диск. Щом започне да намалява, се нащърбва и скоро на небето остава да блещука сам* тъничък сребърен сърп.
Тайнствената Луна, предизвикваща океанските приливи и отливи, силно влияе и на чувствителните Раци. Всъщност голямата промяна в лунния лик е просто зри¬телна измама, дължаща се на Слънцето. Така и Ракът си остава един и същ във всяко време от мимолетните си настроения. Тази постоянно непостоянна периодичност ви позволява твърде бързо да разпознаете Рака, стига про¬сто да знаете в коя фаза се намира в момента.
Най-често Ракът се открива по заразителния му „лу¬нен смях". Неговият глас покрива широка гама от звуци, минавайки през тихото хихикане и стигайки до гърления смях, който се чува надалеч. Човекът от този зодиакален знак е лесно забележим, когато е сред компания и е настро¬ен за забавления. Ако няма на какво да се засмее, тогава сам се впуска да разказва вицове и анекдоти. Ракът обича шегата повече от всеки и когато това качество се прояви спонтанно, то изглежда напълно в разрез с тихата му и спо¬койна, леко меланхолична натура. Лунният хумор не е плосък и маниерен. Той се основава на дълбоко проучване и наблюдение върху човешката природа и психика.
За разлика обаче от екстровертните Лъв и Стрелец, Ракът не се опитва задължително да се превърне в център на внимание. Той деликатно проявява тънкия си усет към обществена изява, когато държи да бъде забелязан. Тази на пръв поглед непретенциозност не бива да ви заблужда¬ва. Лунният човек отдава голямо значение (макар и да не показва) на всеки жест от страна на околните. Едва ли ще срещнете Рак, целенасочено преследващ славата и извест¬ността. Но естествено няма да срещнете и такъв, който би се отказал от тях. Човекът от лунната зодия все пак обаче предпочита да грее с отразени светлина, отколкото да стои на „обратната страна на Луната". Вярно е, че той се крие от много неща, но известността и славата опреде¬лено не са сред тях.
Ако решите да се подложите на сълзите на изпадна¬лия в меланхолия Рак, то ще ви трябва най-малко чадър или дъждобран. Този човек е в състояние да ви полива със студен душ, докато се разтреперите от студ. Ракът може да изглежда и като буреносен облак, както й да ви приобщи към дълбоката депресия, в която е изпаднал. Великолепно¬то му чувство за хумор често добре прикрива постоянните му страхове и усещането за опасност, но човекът от Луна¬та винаги е на крачка от песимизма, който вечно плаши с провал безкрайните полети на рачешкото въображение и фантазия. Вътрешните страхове на Рака са неговата ахиле¬сова пета и не се ли научи да ги преодолява и да се бори с тях, те ще бъдат пречка при всеки „опит за летене".
Лунните сълзи никога не са измамни или двулични. Те извират направо от сърцето. За лесно ранимата дели¬катна натура на Рака са достатъчни само една строга дума или груб поглед, за да го уязвят. Човешката жестокост предизвиква или сълзи, или пълно отдръпване. (Интерес¬но и любопитно е, че Раците са по-податливи на настин¬ка, но пък по-рядко вдигат температура.) Ракът трудно би могъл да бъде изненадан в подобно настроение, тъй като почувства ли се дори малко обиден (а това става лесно), той се скрива в черупката си и потъва в мълчалив укор. Случва му се понякога да се втурне да отмъщава по скорпионски, но го прави потайно, след като предвиди всички отрицателни последствия. В повечето случаи обаче чо¬векът от тази зодия няма никакво желание за мъст, а пред¬почита да се оттегли насаме. Ако веднъж сте загубили доверието му, той вече става недосегаем за вас с дни на¬ред. Не вдига телефона, не отваря вратата, нито отговаря на писмата ви.
Ракът често изпада в раздразнителност. Човек, кой¬то ви отговаря троснато, когато го попитате колко е часът или сопнато ви подава солта след вашата молба, най-ве¬роятно е Рак, изпаднал в едно от онези свои настроения, в които целият свят му се струва черен. Не към вас обаче е насочена тази раздразнителност. Щом Луната премине в Друга фаза, Ракът ще преодолее агресивността си и ще се превърне отново в мил и благовъзпитан човек.
Хората от тази зодия могат да се обобщят в два ос¬новни типа. Първият е красив, кръглолик, с гладка кожа, широка усмивка и почти овални очи. Типажът прилича на човешкото изражение на Луната, което сме свикнали да й приписваме.
Вторият тип се среща по-често: уголемен череп, ви¬соки скули и изпъкнало чело. Веждите са сключени и пра¬вят лицето да изглежда постоянно навъсено. Долната че¬люст е масивна, а зъбите са или издадени напред, или кри¬ви, с големи разстояния помежду им. Очите са малки, дълбоки и раздалечени. Срещат се и хора, които съчета¬ват и двете лица. Но всяко от тях е толкова характерно, че дори и събрани в едно, лесно бихме могли да познаем чо¬века от тази интересна зодия. Лунните хора са склонни към изпълняване. Често крайниците са несъразмерни спря¬мо тялото. Раменете са широки, а дланите и стъпалата са или по-малки от нормалното, или по-големи. Независи¬мо дали са слаби или пълни, жените от зодията са или доста надарени в бюста, или са твърде плоски отпред. И в двата случая тази особеност е ясно изразена. Средното положение е рядко срещано явление, Лунните хора имат изразителни черти. Докато говори¬те с тях, лесно забележими са хилядите настроения, пробягващи по лицата им. Раците добре владеят образността и лесно могат да предадат емоциите си върху вас. Те улавят и дълбо¬ко запечатват в паметта си радостта и мъката, ужаса и състра¬данието, тъгата и възторга. Подобно на огледалото или фо¬тоапарата, те поглъщат образа и го пресъздават точно. Вся¬ко преживяване се отпечатва в паметта им като снимка. Ра¬ците никога не забравят уроците на живота, както и уроците на историята. Представителите на тази зодия почитат мина¬лото и са патриоти в пълния смисъл на думата. Ракът често се занимава с антикварна дейност, събира и колекционира стари ценни вещи и реликви.
Лунните хора умеят да пазят тайни. Можете спокой¬но да им се доверите, макар те със силно развитата си интуиция отдавна да подозират какво се таи в душата ви. Проявяват дълбоко състрадание и ви съчувстват истинс¬ки. Но тази връзка е еднопосочна. Вие никога няма да уз¬наете какво изпитват те самите, защото грижливо пазят чувствата си от любопитни погледи. Ракът не говори за личния си живот, но е чудесен слушател и лунното му въображение бързо го подсеща за нещата, които вие про¬пускате. Но този човек рядко прави преценки и дава съве¬ти. Той просто поглъща информацията и я запаметява.
Когато Ракът придобие нещо, той не се отказва от него без борба. Лесно ще се убедите в това, стига само да погледнете какво прави един истински рак на морския бряг. Докопа ли някакъв предмет, не го изпуска за нищо на света (внимавайте това да не се окаже палецът ви!). Готов е по-скоро да загуби щипката си, отколкото да се откаже от плячката. Ракът не обича да се лишава от оно¬ва, което цени. Дали ще е приятел, близък, кариера или ценна вещ - той пази всичко, дори и старите охлузени обувки, останали вече почти без подметки.
Ако така или иначе сте отишли вече на морския бряг, то обърнете внимание и на още някои от навиците на ис¬тинския рак. Например как се движи. Ако е хвърлил око на пръста ви, той никога няма да се втурне направо към крака ви. Първо тръгва назад, после встрани и изведнъж, съвсем изненадващо - право към вас. В каквато и посока да се движи Ракът, той никога не изпуска от очи набеляза¬ния предмет. Ако само за миг му се стори, че целта се изплъзва, добре е да си плюете на петите, ако не искате да опитате щипките му. Хората от лунната зодия точно копират всички тези тактически ходове. Раците никога не преследват открито това, което желаят. Тяхната страте¬гия е да се движат във всички посоки, само не и към цел¬та. Те са способни да се щурат наляво-надясно до без¬крайност. До момента, в който се появи опасност някой да отмъкне плячката под носа им. Тогава ракът не се мае, а се хвърля напред и защипва здраво.
Подобно е поведението на лунните хора що се отна¬ся до това да проявят щедрост или да дадат нещо. Сърце¬то на Рака е болезнено чувствително и трогателно отво¬рено към чуждите скърби и неволи. Той чистосърдечно желае да помогне и се опитва да влезе в положение. Но предпочита да изчака и да се увери дали някой друг няма да свърши работата вместо него. Защо да пилее време и средства, ако не е твърде наложително? Ако няма надеж¬да и изгледи да се появи помощ, Ракът в последния мо¬мент спасява удавника. Твърде добра душа носи, за да ви остави да потънете, но няма и пръста си да потопи, ако му се стори, че можете и сам да доплувате до сушата. Това е Рефлекс на самозащита, а не проява на коравосърдечие и жестокост. Уязвимото сърце на Рака се крие под брони¬рана черупка. Все пак той е способен на жестове и често пъти те са разточително щедри. Но никой не може да го обвини в импулсивност.
Предприемайки какъвто и да е ход, Ракът мисли за последствията и желае да остави следа, да бъде запом¬нен. Той планира всичко внимателно. Рядко действа сам и без застраховка, поради което почти всички начинания се увенчават с успех. Когато Луната е в огнен знак, той си позволява да поеме и по-голям от обикновено риск, но ако претърпи провал, се чувства ужасно нещастен и дълго след това избягва да върви против убежденията си. Под влиянието на Лъв или Стрелец Ракът би се осмелил да рискува, но мъките започват, когато след провала той се върне в собствения си слънчев знак. Тогава се затваря в себе си и дълго премисля грешките преди да се опита от¬ново да рискува.
Независимо от пола си Ракът милее за родния дом. За него мястото, където закача старата си шапка, е по-свещено и от олтар. В стаята му най-вероятно ще видите написано нещо от рода: „Скромен макар, най-мил ми е домът мой". (Да, знам, че стихът се чете само отзад-напред, но за Рака това е шедьовър, тъй като го е писала дъщеря му в училище.) Неговият дом е там, където жи¬вее, мечтае, обича и усеща сигурност. Макар Ракът често да избира служба, позволяваща му да пътува по целия свят, той не се чувства добре, ако няма собствено тихо пристанище. Наблюдавайте го когато току-що се е върнал у дома след дълго отсъствие. Лицето му изразява истинс¬ки екстаз.
Ракът постоянно трупа материални блага и запаси, сякаш да се избави от някакви въображаеми бъдещи труд¬ности. Често под леглото му може да намерите цели ка¬шони с храна, консерви, лекарства и др. Така той се чув¬ства по-сигурен и спокоен. Но колкото и пари да успее да спести, те никога няма да са достатъчно. Същото се отна¬ся и за любовта. Колкото и да получава, Ракът непрекъс¬нато иска още и още. Може би ви се струва, че преувели¬чавам за кашоните под кревата? Ако ги няма там, то по¬гледнете в килера или зимника. Ще откриете двадесет и четири пакета червен пипер и двадесет и осем купи с витаминизирани обогатени сухари, които е купил през 1943-та година на една разпродажба. За какво ги пази? Не пи¬тайте така глупаво. Той се подготвя за евентуални тежки години, които може би предстоят. Неговите мисли летят далеч в бъдещето, но той никога не забравя и помни всич¬ки минали катастрофи, дори и да не е присъствал на тях.
Най-лесно може да откриете Рака край вода. Той оби¬ча всичко, свързано с водата и водните спортове. Ако не плува, не се гмурка, не кара водни ски, не лови риба, то най-малкото гази из водата, шляпа с крака, седнал на дървения кей, или се разхожда по ситния пясък на морс¬кия бряг. Всяка свободна минута той обича да прекарва на плажа. Стига обаче в рождения му хороскоп да няма някоя уязвена планета, която да му вдъхва страх от вълни¬те или нещо подобно. Много от раците притежават соб¬ствени лодки. Те предпочитат да се усамотят на малко кокетно корабче, отколкото да разполагат с огромни вили, цветни телевизори и лимузини. Някои Раци имат само малка гумена лодка с весла, но дори и тя е достатъчна, за да ги отведе към блаженото щастие. Сякаш тайната им мечта е отплувала навътре в морете и те никога не пре¬стават да я търсят и гонят. Много от Раците, които позна¬вате, ще правят именно това през почивните си дни. И ще бъдат в прекрасно настроение докато шляпат по палуба¬та, обути в старите си протрити джапанки. (Въобще не им предлагайте да си купят нови! За тези хора трябва да зна¬ете едно - старата вещ е ценна, новата - със съмнителни качества.)
При Рака емоционалното състояние е по-важно от физическото. Неговите притеснения и грижи могат да му повлияят негативно, а мимолетната радост - да му вдъхне нови сили. Той постоянно се плаши от фалит или от загуба на любим човек. Ако се почувства застрашен (в банката, в душата си или все едно къде), Ракът лесно се депресира и това подсъзнателно го довежда до болестно състояние. Силно развитото му въображение лесно превръща дребно¬то неразположение в сериозно хронично заболяване. Кога¬то отпадне духом, той почти не реагира на положителните събития. Тогава ви смята за груби и зложелателни, защото не му съчувствате. Но болният Рак най-малко се нуждае от състрадание, каквото и да си приказва той. Ако меланхо¬лията му се дължи на неговите глупави предчувствия за страшни опасности, то за да излезе от нея, ще му трябва двойно повече време, отколкото на всеки друг.
Най-уязвимите части на Рака са гърдите, колената, бъбреците, пикочният мехур и кожата. Главата, лицето, стомахът и храносмилането са по-слабо чувствителни, но също са сред слабите му места. Всъщност като заболява¬не язвата най-вероятно се е появила първа при Раците. Въпреки това тези хора могат да доживеят здрави до дълбоки старини, стига да успеят да се преборват с мрач¬ните настроения чрез великолепното си чувство за хумор. Радостта, смехът и оптимизмът чудесно поддържат както телесното, така и духовното им здраве. Всъщност Ракът се чувства така, както той самият си мисли, че се чувства. Никой друг слънчев знак не е така податлив към болести, предизвикани от мрачни мисли, но пък и никой знак не е способен на чудотворното самолечение, присъщо на лун¬ните хора. Ще е от полза на всички Раци да поразмислят върху това парадоксално противоречие.
Много от Раците имат „зелени" ръце. Те се грижат с голяма любов и всеотдайност за своите свежи и добре поддържани градини. Тези, които не се занимават със зе¬лени растения, пък притежават внушителни банкови сметки в зелено, на които отделят същото внимание и любов. Раците харчат твърде икономично. Дори в рождения им хороскоп да има импулсивни влияния от други планети, Ракът винаги ще задели по нещичко за черни дни. Ако ви каже, че е останал без пукнат грош, това значи, че му ос¬тават още поне няколко хиляди. За него обаче това е бед¬ствено положение. Никой от останалите слънчеви знаци не може да спестява по-добре от Рака. Той е майстор в натрупването на богатства и умножаването им. След него се нареждат такива всепризнати „финансисти" като Теле¬ца, Козирога и Девата. Парите рядко изтичат между лов¬ките рачешки пръсти. Никога няма да видите Рак да хвърля банкноти през прозореца просто, за да се наслади на полета им. Все пак хората от този слънчев знак на дра¬го сърце споделят всичко, което имат, с някого, когото обичат и знаят, че наистина е изпаднал в беда. Всяка обе¬зоръжаваща детска усмивка би му измъкнала пари за дъвка или сладолед, но Ракът грубо ще наругае продавача, дръзнал да го излъже дори с два лева за пакет ориз.
За Рака храната означава сигурност. Без значение дали изяжда всичко или не, той се чувства спокоен само ако хладилникът му е пълен до козирката. Само при спомена¬ването на нещо, което става за ядене, лицето на Рака про¬светва и той автоматично изпада в чудесно настроение. Разказите за оскъдица и глад обаче направо го ужасяват. Хората от тази зодия в никакъв случай не са безучастни към гладните по света. Те се чувстват отговорни за това и се терзаят дълбоко. За Рака разхищението на храна е сред най-големите престъпления на този свят. Той ще ви сипе от ястието колкото пъти пожелаете, но не забравяйте да изядете всичко, сложено в чинията.
И мъжете, и жените Раци притежават силно изявен ро¬дителски инстинкт. Те вечно се опитват да ви натъпчат с не толкова вкусна, но богата на витамини и калории храна, пред-пагат ви топли напитки и стават по деветдесет пъти на нощ, за да проверят да не би случайно да сте се отвили докато спите. Раците обичат да глезят приятелите си и любимите си хора. Въобще, трудно е да се каже кое най-много възбуж¬да чувствата им - децата, храната, морето или парите.
От благоразумие Ракът избягва бурните морета. По¬ловината от времето си той прекарва на сушата, а другата половина - в дълбоките води. Предпочита да се облича в лунни тонове - бледожълто и сребристо, а зад бледозелените и бледолилавите нюанси на скромността крие свои¬те силни и пламенни чувства.
Всеки Рак крие в душата си поне зрънце от лунната лудост. Наяве или не, той си има едно прекрасно тайно местенце, където между лилавите перуники цъфтят две лилии и седем бели рози. Понякога^ мисълта за тази вълшебна градинка го кара да изпитва възторг и радост. Друг път ще го накара да се усамоти и да заридае горчи¬во. Ракът търпеливо събира смарагдите, бисерите и лун¬ните камъни, небрежно изпуснати в пясъка от някой друг, и чака приливите да изхвърлят сребристите му мечти на брега.
МЪЖЪТ РАК
„Понякога изравям курабийки, капани слагам за лангусти,
и хълмовете аз претърсвам за изхабени стари гуми.
И ето как (намигна той) успявам да си вадя хляба.
Затуй със радост днес ще вдигна наздравица за Ваша чест."
Той е мълчалив, уклончив, обича да увърта..Няма да ви омае с приказки и не е развейпрах. Не очаквайте от него да разкрие сърцето и мислите си още при първата ви среща. Ракът е недоверчив по природа и пази тайни дори от най-добрите си приятели. Трябва ви време и огромно търпение, за да се доближите до мъжа Рак. Ако той е на¬строен защитно и заядливо, има опасност желанието ви за близост да се изпари яко дим, но въпреки това не се отказвайте толкова лесно.
Колкото и непостоянен да ви се струва Ракът на мо¬менти, ако пожелае, той може да бъде изключително предан и сантиментален. Киселата му гримаса изненадващо се сменя с любезна усмивка. От недоволен и груб той ста¬ва внимателен и отзивчив. Способен е така да ви разчувства когато е тъжен и умислен, че ви се приисква да го прегърнете и утешите. Хората изпитват уважение и стра¬хопочитание пред неговия пъргав интуитивен ум. Пред¬пазливостта му ги смайва, а песимизмът му ги подтиска. Без съмнение Ракът е романтична натура, но съчетава това с пресметливост и практичност. Опитайте се да го разбе¬рете. При него не става дума за някакви коренни душевни промени, а просто за честа смяна на прословутите му „лун¬ни настроения". Когато е в подобно настроение, както и в периодите между тях, мъжът Рак остава винаги верен на себе си. Характерът му си остава същият, въпреки че из¬разът на лицето му се мени толкова често. Не бива да забравяте обаче, че макар Ракът да е груб и резервиран, при него това е само външна защитна обвивка. Сърцето му си остава меко, сантиментално и лесно уязвимо. По¬чувства ли се засегнат, той се оттегля в удобната си раковина и за няколко кратки мига успява да се отърси от не¬приятните усещания. Скрие ли се, вие бързате да се пре¬дадете, мислейки си, че това всъщност е един истински райе. Но щом той подаде мустаци навън, изкушението да го доближите отново е голямо.
Ракът реагира по цялата скала на термометъра. И често се чудите дали да се държите хладно с него или сърдечно да разтворите обятия. Той ви дарява с най-леде¬ния поглед на света, а миг след това ви обсипва с любов и внимание. Държи се отвратително, когато изпитва страх от загуба на нещо или някого. Затова често го успокоя¬вайте, че принадлежите единствено нему. Думите ви ще звучат ката музика в ушите му. Бъдете подготвена, че точ¬но по средата на някоя нежна сцена в пълнолунна нощ на него ще му хрумне да ви рецитира любимото си стихот¬ворение. Облегнете се на рамото му и затворете очи. Не очаквайте обаче някоя пламенна ода или прекрасна тиха лирика, а по-скоро нещо от рода на: „Пих цяла нощ, пих до насита. На сутринта издухах нос, потропах с крак - ще пия пак, защото съм юнак!" Подобно нещо лесно би мог¬ло да попари и най-пламенните чувства, но вие знаете, че пълнолунието влияе странно върху рачешката душевност, затова бързо му прощавате. Мисълта ми е, че Ракът поня¬кога може да се държи наистина изненадващо и неадек¬ватно, макар да е в състояние да натрупа един милион долара и още повече да съумее да ги запази.
Щом стана дума за пари, ще ви кажа още нещо. Ако сте от жените, които държат да си плащат наема навреме, значи сте избрали най-подходящия партньор. Ракът оби¬ча сигурността почти колкото обича и вас. Той е в плен на парите още от най-ранна детска възраст. Става ли дума за финанси, дори прословутото му чувство за хумор остава на заден план. Според него парите не са тема за шеги. Много Раци като малки първо се научават да смятат, а чак след това учат азбуката. Не се учудвайте, ако видите касичката с форма на прасенце, която са му подарили за петия рожден ден, да стои все още неотворена. Не заради социалното утвърждаване обаче събират пари Раците. Те правят това от любов към самите пари. За тях звънът на монетите и шумоленето на пачките с банкноти са по-при¬ятни и от най-чудната музика. Колкото и да е богат, мъжът Рак винаги се опитва да омаловажи своя финансов успех. За себе си казва, че е „само един беден човек, който се опитва някак си да изкарва хляба си". Не е изключено дори да ви стане толкова мъчно за него, че да предложите да му изтеглите заем от банката. Недейте. Той най-вероятно притежава тази банка.
Ако в знака на мъжа Рак присъства огнен асцендент, това може да го подтикне към нехарактерно прахосниче¬ство, на което той храбро се опитва да устои. Е, случва се понякога да пръсне пари на вятъра, за да си оправи на¬строението, но това в никакъв случай не се превръща в навик. Преди да му обърнете гръб и да го наречете „скъ¬перник", знайте, че Ракът има нетрадиционна представа за пестеливост. Той предпочита да ви заведе в най-изис¬каното заведение, където е сигурен, че ще получи това, което му обещават и за което плаща, отколкото да риску¬ва да влезе в някой второкачествен ресторант, където келнер-грубиян ще му тикне под носа топла бира и студени котлети, а на всичко отгоре и ще го излъже в сметката. Ракът смята, че не си струва да се купува всяка година обикновено палто, докато това от визон или норка би из¬траяло с години. Лъскавият вечен „Мерцедес" или после¬дното поколение „БМВ" за него са по-сигурно капиталов¬ложение от евтината бричка, която се скапва още на първия завой. За Рака доброто качество и пестеливостта означават едно и също нещо.
Дори и най-мечтателните и поетични представители на зодията притежават особен усет към стойността на па¬рите. Лунният художник може да рисува на някой мрачен таван, но едва ли се нуждае от подаяния. Със сигурност някъде между боите и четките си той е скрил ценни книжа или акции от борсата. Няма да видите този художник да раздава картините си като дарения. Той ще ги продаде на добра цена, но не за повече, отколкото струват в действи¬телност. Ракът притежава усет и творчески талант. Това му помага с каквато и професия да се захване, винаги да достига върха в кариерата.
Ако няма други влияещи планети, типичните Раци не се интересуват от мода. Те се обличат строго и официал¬но. Мъжът Рак предпочита костюм с традиционна крой¬ка, често с обърнати маншети и остър ревер, и скъпи ризи, които той купува на едро (но без монограм. Прекалено претенциозни са, а той не иска да бие на очи). Дори ако в момента не разполага с достатъчно пари, обувките му ще са лъснати, а чорапите чисти и изопнати. Така, дори и из¬паднал във временна финансова нестабилност (бъдете сигурни, че е временна), от него ще се излъчва усещане за успех и благополучие. Ракът няма винаги да е безмерно богат, но да го видите на опашка в бюрото за безработни е по-невъзможно, отколкото да попаднете на портокало¬ва горичка в Сибир. Негов девиз е „Който не работи, не печели", а мъжът от зодия Рак предпочита да усеща теже¬стта на претъпкания портфейл в джоба си.
Дано да харесате майка му от пръв поглед, защото тя твърде често ще бъде важен обект в разговорите ви. „Не мис¬лиш ли, че си слагаш доста грим, скъпа? Майка ми не ползва толкова сенки и въпреки това е красива жена." Този символ на добродетелта често ще се появява когато най-малко го очак¬вате. „Мила, да отложим театъра довечера. Трябва да зака¬рам мама на село." Най-общо казано, мъжът Рак не е склонен да замени мама и да ви направи своята нова кралица. Той е силно привързан към домашния уют, въпреки че понякога го обхваща желание да пътешества, и ако майка му е превърнала дома в приятно кътче, трудно бихте го откъснали от там. Лун¬ните мъже са или дълбоко свързани с майките си, или напълно отделени от тях. Средно положение няма.
При типичния Рак обаче много по-вероятно е преч¬ката да се окаже именно близостта с майка му. Затова побързайте да се сприятелите с нея, защото тя ще се ока¬же ваша съперница, въпреки многобройните комплимен¬ти, с които ще я засипете. Не допускайте тя да доминира в готвенето или чистенето. Но не й отнемайте удовол¬ствието да ви научи как се готви любимия сладкиш на сина й. След това запретнете ръкави и му пригответе вашия специалитет. Колкото и усилия да ви коства, постарайте се да го глезите така, както е свикнал да го глези мама.
Ракът обаче притежава доста качества, които поня¬кога са достатъчни, за да балансират отношенията ви. Най-често срещаното е, че умее добре да готви. Ако такъв мъж ви покани на вечеря в апартамента си, първо: не яжте нищо предварително (няма да успеете да вкусите от мно¬гобройните му специалитети), и второ: не очаквайте ни¬какви скрити помисли от негова страна. Типичният мъж Рак е почитател на прекрасните неща в живота. И ако ви покани да разгледате редките платна живопис или неве¬роятната му колекция от плочи, бъдете уверена, че ще бъдете в безопасност, ако отидете съвсем сама в скалис¬тата му пещера. Защото към жените тези мъже олицетво¬ряват самата галантност. Те ще се държат джентълменс¬ки дотогава, докато вие не решите да направите първата крачка. Така са постъпвали по времето на баба им, а за тях това са добрите стари времена. Ако ги попитате за родословието им, те ще се отплеснат да разказват, приба¬вяйки по някой и друг спомен. За повечето Раци съставя¬нето на родословно дърво е въпрос на чест.
Ако поиска да ви снима, не хуквайте да бягате през глава. Фотографията е често срещано занимание при Раците и за много от тях фотоапаратът е консуматив, който сменят често. Естествено, възможно е вашият Рак да има в хороско¬па си Венера в Скорпион или Луна в Лъв, така че преди да се съгласите, просто поискайте датата и часа на раждане и по¬звънете на астролога си. Ако сметне, че се шегувате - доб¬ре, ако не - разкажете му, че Дж. П. Морган рядко предпри¬емал борсова операция без съвета на личната си астроложка Иванджелийн Адамс, внучка на Джон Куинси Адамс и правнучка на Джон Адамс. Това съчетаване на история с пари ще отвлече вниманието му и ще го заинтригува.
Мъжът Рак може доста време да не се сети да ви пока¬ни на вечеря или да разгледате колекциите му. Понякога с години не намира жена, в която да се влюби сериозно, въпреки многобройните флиртове, с които се захваща. Изискванията му са високи, но все пак, когато я срещне се държи галантно и нежно, обсипва я с подаръци и възхище¬ние. Ракът се страхува много да не се опари и има право. Защото един провален брак, който за обикновения човек би представлявал само няколко тъжни седмици за пренагласа, за Рака би се превърнал лесно в съдбоносна катаст¬рофа. Тези мъже са способни да страдат с години, ако се разделят с жената, с която са решили да се сближат.
Нерешителната природа на Рака му пречи да се хвърли в атака към набелязания обект, но почувства ли увереност в силите си, трудно може да бъде отблъснат. Лесно му се отдава ролята на романтичен влюбен. След като веднъж е разкрил чувствата си и вижда шанс да ви спечели, той от стеснителен и плах изведнъж става упо¬рит и вие разбирате, че ви ухажва един настойчив и кате¬горичен мъж, който за нищо на света не желае да получи отрицателен отговор. Той ще задръсти пощенската ви ку¬тия с писма, ще спи на изтривалката пред дома ви и ще накара телефонната слушалка да пари в ръцете ви. Труд¬но бихте се изплъзнали от пипалата на Рака, но навярно няма и да искате. Много жени мечтаят точно за такъв свят като неговия - залят от лунна светлина, в който мечтите им могат да полетят и където някой силно ги прегръща и ги брани от големия лош вълк, дебнещ отвън.
Сега, след като знаете, че винаги се облича добре, не е прахосник, готви фантастично, има отличен вкус, търси старомодно момиче като това, което се е оженило за ми¬лия му татко, безкрайно любвеобилен е (когато не е вкис¬нат), какво друго бихте искали да знаете? Какъв родител е? Това е най-добрата новина. Всички Раци са майки по душа. Дори и мъжете.
Всъщност искам да кажа, че той ще бъде идеален ро¬дител именно заради всички онези качества, които вие сте харесали у него. Ще е безкрайно търпелив към децата и силно ще го развълнува прищипаното пръстче, болното зъбче или счупената играчка. На всеки рожден ден ще се облича като клоун, ще щурее с малките гости около маса¬та и ще ги омагьосва с часове. Бащите от лунната зодия са горди със синовете си и загрижени за дъщерите си. Докато децата поотраснат, няма по-добър баща от Рака. Но навлизането в по-зряла възраст може да предизвика вълнение в отношенията. Ракът обича да е съпричастен към всичко, случващо се с хората, които обича. И ако те решат да проявят независимост, той може да се превърне в един кисел, опърничав Рак и да се противопостави на желанието им да опознаят света.
Когато младият Хенри се прибира по малките часо¬ве с колата, а прелестната Луси пресрочва определения вечерен час, бащата Рак няма да спре да крачи напред-назад, час по час да излиза пред дома в проливния дъжд и да се ослушва напрегнато. В такива случаи просто изпол¬звайте малко обикновена математика, за да го накарате да осъзнае поведението си. „Така е, скъпи. Сега имаме две деца. Когато се оженят, ще имаме шест или осем вну¬чета, като дивидентите в банката. А шест или осем носят повече щастие от две, нали?" (Цифрите го впечатляват и току виж, че сте го убедили!) „Радвам се, че си съгласен, мили. А сега ще ни кажеш ли къде си скрил сватбената рокля на Луси и ще свалиш ли белезниците от ръцете на Хенри, за да си вземе брачното свидетелство?" Но не по¬стъпвайте така с него по време на пълнолуние. Когато лунните вибрации са особено силни, Ракът може да ви раз¬бере погрешно, забравяйки изцяло прословутото си чув¬ство за хумор. Не забравяйте да му напомните обаче, че дори да загуби децата си, му оставате вие. След такива думи той ще престане да стиска така здраво юмруци.
Но всичко това е въпрос на бъдеще. Сега пред вас стои проблемът да накарате Рака да стигне до предложението за женитба. Бихте могли да се престорите, че го напускате заради някой по-напорист мъж, но за тази цел ще трябва да намерите някого, а това може да се окаже твърде неприят¬но, тъй като Ракът не ви изпуска от очи дори за миг.
Най-сигурният начин да го накарате да спре отстъплени¬ето и да ви сграбчи здраво е всяка вечер да свирите по тънки¬те струни на неговата чувствителност. Музика, поезия, цветя, красиви дрехи, лек парфюм, нежни думи и прегръдки - това са оръжията, с които можете да го впримчите в мрежата на любовта. Не пренебрегвайте също и пряката връзка между сърцето и стомаха му. Изрязвайте си снимки на бебета, оста¬вяйте шевната машина отворена и скъсете малко полите си. Съвсем изненадващо някоя вечер той ще ви попита дали ис¬кате да се запознаете с майка му. Още на другия ден можете да поръчвате покани за сватбата. Ще сте спечелили сърцето му завинаги. Сега вече отплавайте нанякъде заедно и танцу¬вайте на лунна светлина. Бон воайяж! Не забравяйте, че не бива да изхвърляте старата му шапка, скъсаните гуменки, ко¬лекцията марки или ученическите му бележници. Това са не¬говите съкровища. На всяка цена си вземете чадър, защото ще има влажни нощи. Мога ли да кажа, че изглеждате пре¬красно в палтото от чинчила? Но, разбира се! Жената е кра¬сива само когато е обичана. А вие сте обичана.
ЖЕНАТА РАК
Ехото заглъхва, споменът умира.
Лятото прогонват есенни слани.
А като дух ме още обладава Алиса,
бродеща под небесата,
невидима за никой по света...
Трудно е в началото да определите дали вашата лю¬бима от зодия Рак е благопристойна лунна девица или нещо й хлопа. И до края няма да го узнаете.
Тя може да ви удави в сълзите си по време на нейните чести дъждовни периоди. А когато слънцето пробие облаците, ще ви кара да се заливате от смях и ще ви радва с нежността и ласките си. Не можете да избягате от нейни¬те настроения. Тя е просто малко налудничава, тъжна и меланхолична, притежава невероятно въображение, но също така знае да се грижи за парите.
Естествено поради благоприличието, което тя строго спазва, преди да сте се оженили няма да ви позволи да над¬никнете под дюшека й. Но спокойно можете да се обза¬ложите, че държи там стара платнена торба, натъпкана със зелени банкноти и сребърни монети. Дори и да има асцендент или Луна в знак, предразполагащ към разхищение, тя ( задължително е скрила някоя и друга скъпоценност под саксията с цветя или в новата дантелена покривка в гарде¬роба (подарена й преди десет години и незастлана нито веднъж!). Внимавайте като разтваряте книгите й, защото от там често падат стари измачкани банкноти, ненавремен¬но появяващи се на бял свят. Почувства ли се уязвена, же¬ната Рак се впуска да харчи с пълни шепи и това й носи удовлетворение, но най-често разходите й чувствително изо¬стават от приходите й. Не я винете, че проявява оживен интерес към банковата ви сметка и че любимата й тема за разговор са парите. Не ще се отдръпне от вас, ако ви липс¬ват спестявания, стига да й покажете, че се опитвате да ги натрупате. С радост ще ви помогне да спечелите пари, но ще ви остави да се оправяте сам, когато се стигне до пра¬хосването им. Когато подарите на тази жена невъзможно скъп подарък и тя ви каже: „Не биваше да го правиш", знай¬те, че не го казва от куртоазия, а говори сериозно.
За да я откъснете от постоянните й грижи около зас¬траховките, ипотеките, наемите и годишния баланс на фирмата й, просто я отведете на морския бряг в полунощ и се разхождайте до забрава под лунното сияние. В такъв момент тя се чувства чудесно. Луната пробужда най-тай¬ните й мечти, а приливът на вълните премахва всичките й хиляда и сто задръжки. За кратко време ще откриете ця¬лата дъга на чувствата й. Просто си харесайте едно и я насърчете да го подхранва. Типичната жена Рак странно се преобразява, когато застане сама на пясъка срещу тъмната тайнствена необятност на морето, прорязана единствено от сребърната лунна пътека. Хладната и уравновесена дама, която познавате от деня, или веселата ле¬комислена кокетка, която случайно сте забелязали в рес¬торанта или театъра, ще се превърне в неземно същество в мига, в който магнетичните лъчи на Луната заблестят в очите й, а завладяващият шум на прибоя погали слуха й. Тя ще бъде морска нимфа, която би се възнесла с вас докъ¬дето ви стига въображението. В девет от десетте случая ще се получи точно така, а на десетия просто ще открие¬те, че сте попаднали на морски бряг по новолуние и зато¬ва магията не се е получила. Под влиянието на Луната и когато нейните лични приливи и отливи съвпадат с морс¬ките, жената от Лунната зодия може да сътвори стихотво¬рение, песен или да разгадае загадки, над които филосо¬фите са си блъскали главите от векове.
Влюбена ли е във вас, жената Рак винаги действа по два начина. Страмежлива, тръпнеща, добра и женствена - това е първият подход. Вторият може да бъде доста не¬приятен. Жените, които го използват, прибягват до всяка позната им хитрост, за да се притиснат колкото може по-плътно до вас. Това, разбира се, е вълнуващо, стига наи¬стина да я харесвате. Но ако за вас тя не е нищо повече от приятел, а съзнателно ви стиска ръка или ви целува често, често по бузата без причина, играта може да загрубее. Бихте могли и да се впуснете в интрига, но познавам един мъж, който го направи, и другото момиче (тя беше сериозна и не играеше разни игрички) го подмина. Сега той прекарва живота си с една натрапница от зодия Рак, която се смее като побъркана по цял ден. Такава жена е истинска запла¬ха за успешния брак и голямата любов. Слава Богу, по¬добни създания се срещат рядко. Но имайте едно наум, когато се захващате с жена от зодия Рак.
Вече знаете, че жените от другите слънчеви знаци не са съвършени. Жената Овен вечно си блъска главата в сте¬ната и винаги сама спира такситата. Жената Стрелец е от¬вратително пряма и нетактична, жената Скорпион може да ви стресне с агресивността си. Жената Близнаци е особено непостоянна. Лъвицата - горда и неотстьпчива, и т. н. Же¬ните от зодия Рак обикновено не притежават нито един от тези недостатъци. Но помнете, че има някои граници, кои¬то не бива да преминавате. Те не понасят пренебрежението, подигравките и критиките. Тъй като агресивността им е чужда, жените Рак са колебливи. Лунната жена почти ви¬наги изчаква вие да направите първата крачка. А ако й се наложи да тръгне, ще бъде или назад, или настрани. С това поведение жената Рак повтаря напълно мъжа от същия слънчев знак. Чувала съм за двама Раци - мъж и жена, кои¬то една вечер в продължение на седем часа разглеждали списания, седейки един до друг в нейния апартамент. В това време сърцата им лудо биели и при случайните им допири пламвали искри. До сутринта нито единият, нито другият посмял да направи първата крачка.
Никога няма да ви прости, ако не уважавате майка й. Жената Рак не търпи шеги по повод на тъщите и свекър¬вите. Майката е човекът, който тя не би искала да обиж¬дат и подиграват. И не надниквайте в дневника, който тя води от седемгодишна възраст. А и навярно няма да успе¬ете да го направите, защото тя го е скрила на най-тайното местенце и го е заключила със седем ключа. Раците оби¬чат да си имат тайни. Те не харесват изповедите, освен в случаите, когато вие сте този, който се изповядва.
Комплексите на вашата лунна любима наистина мо¬гат да ви изкарат от нерви. Тя постоянно мисли, че не е достатъчно хубава, достатъчно умна, достатъчно млада и достатъчно зряла. Без значение дали притежава фигурата на Афродита, лицето на Хубавата Елена или умът на Ари¬стотел, тя продължава да се чувства непълноценна. По¬втаряйте й, че е млада, прекрасна и че винаги ще сте до нея поне по двайсет пъти на ден, и това може да има ня¬какъв резултат. Всяка лунна четвърт ще й носи ново на¬строение - средно четири пъти на месец плюс две слаби колебания всеки ден, свързани с приливите. Това може да я направи очарователна и загадъчна, но може и да ви вбе¬си до полуда. Когато изпадне в някое от мрачните си на¬строения, тази жена може да си втълпи, че не умее да гот¬ви - нещо, което е абсурдно, защото в сравнение с нея и най-изтънченият френски готвач би изглеждал като дежу¬рен по кухня в скаутски лагер. Жената Рак мрази замразе¬ните храни и не посяга в супермаркета към полуфабрика¬тите. Тя предпочита сама да изчисти ориза и да разточи корите за баница. Ястията й са фантастични, картофките са хрупкави, а ягодовият конфитюр - направо божествен. Тя няма проблеми с фурната и котлоните. Кухнята (заед¬но с детската) е нейната любима стая в дома.
Като добавка към неоснователния страх относно ку¬линарните й умения, тя може да ви сервира, че не я обичате достатъчно. Затова й го доказвайте дори по-често, откол¬кото ви се иска. Тя ще бъде много отзивчива. С удовол¬ствие ще приема всяка ваша покана и това ще намали чув¬ството й за непълноценност, но е възможно и да доведе до нов проблем. В един момент може да се окаже толкова здра¬во прилепнала за вас, сякаш няма намерение да ви пусне цял живот. Е, срещат се и мъже, които си падат по подобна вярност. Гарантирам ви едно: вие никога повече няма да почувствате глад - нито на масата, нито в леглото. Присъщият й безумен лунен смях може също да ви доставя своеобразно удоволствие, особено след като си припомните за всички онези язвителни сирени с цинично остроумие и лицемерен смях. На техния фон нейният неизчерпаем хумор изглежда дори интелигентен и приятен.
Твърде несправедливо е да си играете с любовта на тази жена, защото когато ви обича, уважава, слуша или се заяжда с вас, тя го прави искрено и предано. Така че ако нямате намерение да отвърнете по същия начин, по-добре не насърчавайте чувствата й. Спомнете си нейната упо¬ритост. Дори за вас тя да е поредният лек флирт, трудно ще успеете да обявите край на играта. А и тя едва ли ще чуе съдийския сигнал. Жената Рак никога не се отнася лекомислено или повърхностно към нещо. Когато прите¬жава мъж или чаша за чай, те остават завинаги нейни.
Жената Рак няма да омае познатите ви със заслепя¬ващи ласкателства, но чарът й, леко прикрит зад високата интелигентност и култура, не може да остане незабеля¬зан. Жените, родени под лунния знак, запазват съкрове¬ните си чувства само за най-близките си. В отношенията с тях най-трудно ще ви бъде да ги придумате да не се връщат обратно в непристъпната раковина, която винаги им е под¬ръка. Те са толкова лесно раними и крехки, че често най-невинната забележка или изпусната не на място дума може жестоко да ги нарани. И най-лошото е, че никога не мо¬жете да предвидите кога ще стане това. Ако решите някоя вечер, прибирайки се от работа, да й направите компли¬мент от рода на „Косата ти изглежда чудесно, скъпа!", а в очите й се появят сълзи, не се учудвайте. Тя просто го е приела като намек, че последния път, когато сте я видели, е изглеждала ужасно. Жените Рак могат да бъдат страш¬но докачливи. И много плачат. Затова носете винаги чис¬та носна кърпа в джоба си.
Не можем да наречем скъперници жените от зодия Рак, но е факт, че нямат навика да изхвърлят разни неща. За тях това е нещо съвсем нормално. Те рядко се разделят с кон¬ци, копчета, празни бурканчета от детски храни, съпрузи или стари дрехи от времето на баба им. Ще ви изгледат учудено, ако обявите за ненужни перфорираните билети за градския транспорт, употребяваните пакетчета за чай или отдавна счупената мелничка за кафе, която не става дори за боклука. Те мислят за бъдещето и вярват, че някой ден ще им потрябват изгорелите бушони, които държат в едно чек¬медже заедно с изпочупените играчки за елха. Не ги питай¬те за какво са им онези двеста единични чорапа и ръкави¬ци, чиито половинки са отдавна изгубени. Те имат отговор и за това. Всяко нещо в къщата им има някаква сантимен¬тална стойност, включително невалидните чекове отпреди тридесет години и старите им значки от училище. Типич¬ната жена Рак грижливо съхранява всички тези ненужни дрънкулки и ревниво ги пази. Естествено, в това число вли¬зате и вие. Всъщност неправилно употребих думата „рев¬ниво". По-скоро жената Рак има силно развито чувство за собственост. Съществува малка разлика.
Търпението е една от най-прекрасните й добродете¬ли. За разлика от жените, родени под огнен знак, които недоволстват и се бунтуват срещу неправдите в живота, жената Рак обикновено се примирява с мисълта, че нищо не може да се направи и със скръстени ръце очаква неща¬та да се променят от само себе си. Е, най-много тихичко да си поплаче сама. Но усетите ли, че е депресирана, тряб¬ва да се опитате по-бързо да я извадите от това й състоя¬ние. Тя има нужда да бъде поглезена отвреме-навреме от хората, които обича. Това е залегнало в природата й. Тя обича да й повтаряте, че не можете да живеете без нея, и е готова на какво ли не само и само да пробуди рицарското у вас и да предизвика съжаление. Разбира се, тези ней¬ни потребности са нищо в сравнение с онова, което е го¬това да даде в замяна. Нейната слабост и безпомощност в такива случаи обаче не бива да ви подвежда. Ако се нало¬жи, тя е способна да се справи сама и с най-непосилните трудности. Малкото крехко създание с насълзени очи след някоя остра разправия с вас най-спокойно след заминава¬нето ви ще сложи плоча на грамофона си и ще изчисти шкафовете. Разбира се, има и случаи, когато мъката й е истинска, а не типично рачешко търсене на съчувствие. В такива случаи е по-добре да останете с нея, да я прегърнете нежно и да слушате музика заедно.
В името на любимите си хора жената Рак е способна на героична саможертва. Бъдете сигурни, че тази жена никога няма да ви предаде, ако тежки облаци надвиснат над вас. Винаги недостигащата й смелост задължително се проявява щом имате нужда от нея. В такива моменти тя прилича повече на огромна здрава скала, отколкото на нежен сребрист лунен лъч. Децата ще намират опора и убежище в полите й. Тя ще им помага с деликатност и разбиране. Нейната топлота и любов ще превърнат дори и бедната дъсчена къщурка в приказен, богат и светъл дворец. Вие, като съпруг, навярно ще загубите малко от вниманието й, щом на бял свят се появят децата. Както .знаете, този слънчев знак управлява майчинството. Тя ще остави място в сърцето си и за вас, но ще трябва малко да се посместите. (Бездетната жена Рак ще обича някое мило животинче или приятелите си с цялата насъбрала се у нея майчинска любов.) За децата си тя ще е като квачката за пиленцата - всеки път щом отворят уста, ще бъдат нахра¬нени с топла и вкусна храна.
Майката Рак постоянно ще си намира притеснения. Щом някое от децата кихне, тутакси ще се озове в леглото с термометър под мишницата, а тя ще го натъпче с лекар¬ства, горещ чай и пилешки бульон. Това ще се повтаря, докато децата не пораснат и не започнат да й се противо¬поставят. Трябва да си страшно ловък, тих и потаен, за да успееш да се измъкнеш в някоя студена вечер от къщи без пуловер, шапка или ръкавици. За да се опълчи срещу това рачешко покровителство, детето трябва да притежава характер и силна воля. Защото границата до разглезването е много тънка. Често пъти децата преживяват голямо сътресение, когато направят първите си крачки в света и открият, че той не се върти около тях. Подобна всеотдайност и загриженост представляват уютен, сигурен подслон, където детето винаги може да се скрие от реалностите на живота, но това може да го направи твърде зависимо от семейните връзки и неспособно да понася удари и да се бори със собствените си грешки. Понякога е трудно да се каже дали майката Рак връзва децата за престилката си или те самите предпочитат да го направят. Тя пази всяка изписана тетрадка от училище и гордо закача навсякъде по стаите несръчните рисунки. Нежно увива изтърканите бебешки обувчици и ги прибира при семейните ценности, защото с фотографската си памет винаги ще си спомня първите стъпки, направени с тях, години след като рожба¬та отдавна е напуснала гнездото. Самото излитане е твърде болезнено. Майката Рак с тревожна неохота пре¬отстъпва децата си на бъдещите им съпруг и съпруга. Дори след това тя продължава да живее с мисълта, че никой не е достатъчно подходящ за тях. Понякога кандидатите за женитба трябва да преминат през какви ли не тестове, за да бъдат одобрени.
Познавах една майка от зодия Рак, която всеки ден чакаше своя малък син след училище. Момчето си имаше навик - изстрелваше се като тапа през вратата и бясно хукваше по площадката. След като я обиколеше няколко пъти, се приближаваше до нея. Веднъж майката дойде със сестра си. Лелята се втурна след момченцето, но майката Рак я спря. „Недей, остави го - тихо каза тя, - той просто изразходва излишната си енергия. Като се умори да тича, ще дойде." Накрая синът й отиде при нея, хвана я за ръка и заяви: „Да се прибираме, мамо. Гладен съм".
Това обобщава цялото отношение на жената Рак към любовта и семейството. Особеното й чувство за собстве¬ност е характерно силно, но в никакъв случай не и агре¬сивно. Тя знае, че колкото и да се отдалечавате, гонейки мечтите си, винаги ще се завърнете при нея. И търпеливо ще ви очаква. Очите й все още ще са красиви, озарени от неземния блясък на лунния лъч, кухнята пак вкусно ще мирише, а тя загрижено ще ви погали и няма да ви пита нищо. Ако не ви е провървяло или сте нещастен, ще ви разкаже нещо смешно, за да ви развесели. После ще ви нахрани, а по-късно на светлината на камината ще се вгле¬дате в спокойното й озарено лице и отново ще се запита¬те: „Наистина ли е лунна девица, изплувала от някоя мъгля¬вина, или просто не е с всичкия си?" Но отговорът не е много важен.
ДЕТЕТО РАК
Боже, боже, колко е необичайно всичко днес.
А вчера нещата бяха толкова нормални.
Скъпи родители, никога не забравяйте едно нещо -вашето бебе Раче ще сменя настроението си толкова чес¬то, колкото вие му сменяте пелените. За новороденото лунно дете светът е необикновено интересен. То ще е оча¬ровано от всички вкусотии, с които го тъпчете, и ще запе¬чатва трайно в паметта си всички шарени картинки, мяр¬кащи се пред очите му. Тези деца цял живот не забравят преживяванията си. Дори и в края на житейския си път те все още ясно помнят различни усещания и чувства и са в състояние да ги възпроизведат съвсем точно. Познавам една мила жена от зодия Рак, която бе родена в Европа и въпреки че бе дошла в Америка преди почти петдесет го¬дини, когато боледуваше пееше дума по дума руски при¬спивни песни, които слушала като малка. Повечето от нас едва ли биха си спомнили мелодията и думите на „Спи ми, рожбо, спи".
Преживяванията на детето Рак са образни и богати и е трудно на земните възрастни да го следват из лунните планини на мечтите и да газят дълбоките реки на въобра¬жението му. Затова то може би често се чувства самотно. Забавно е да се играе с лунното бебе. Лицето му не¬прекъснато се свива и разтяга във всевъзможни гримаси и мимики. С интерес ще наблюдавате смешните му изражения и често ще ви се иска да чувате веселия му смях или да виждате онзи блуждаещ отсъстващ поглед, когато слуша странната музика, долавяна от всяко лунно дете. Малките Раци имат огромни емоционални нужди. Семей¬ната среда играе твърде важна роля при формирането на характера им. Тя оказва много по-силно влияние върху тях, отколкото при която и да е от останалите зодии. Лунните човечета се влияят от реакциите на родителите, братята и сестрите си. Тайничко им се иска да ги носят на ръце, да ги милват и обичат. Но често са прекалено срамежливи, за да си го признаят. Ако те не получат достатъчно вни¬мание и грижи от семейството, роднините и приятелите, това може да ги съкруши и да изпаднат в апатия и мелан¬холия. С моя близка приятелка, родена под знака на Рака, седяхме една вечер в кухнята й (къде другаде?!) и си гово¬рехме за детските й години. Тя ми разказа, че когато уче¬ла в началното училище, родителите й давали по десет-петнадесет цента на седмица за джобни пари. Тя обаче никога не ги харчела, а ги давала като награда. „За как¬во?" - попитах я аз.
Тъжен копнеж пробягна по замечтаното й красиво лице. „Ами в края на всеки месец - отговори тя - давах по петдесет цента на приятелката, която се е държала най-добре с мен".
Бях изумена. Понечих да й разкажа за всички онези лакомства и развлечения, които е пропуснала, раздавайки месечните си джобни пари за мило отношение, купувайки с тях приятелство, но нещо в очите й ме накара да пре¬глътна думите си и да замълча.
Често в по-зряла възраст Ракът бива обхванат от бунтарски настроения, но докато е малък, той сравнително лесно се контролира и подлежи на възпитание. Неговият вътрешен мир е също толкова реален, колкото и външни¬ят и той би могъл да прекарва сам с часове. Често дори си измисля някое невидимо приятелче в игрите, наречено Фред или Бети, или каквото и да е там. Заедно с него пра¬ви торти от кал, сади дръвчета или играе на каубои и ин¬дианци. Измислените другарчета са винаги много възпи¬тани и учтиви. Те винаги губят безропотно в игрите и не се възпротивяват на нито една от командите на Рака. Често измислените приятели изчезват за цели седмици, но се връщат веднага щом някой реален съученик засегне лунните чувства на детето Рак. Парадоксално е наистина как след като слънчевият знак на Рака символизира лидерството и водачеството, повечето представители на зодията изглеждат тихи и хрисими. Въпреки лесната им на пръв поглед уязвимост обаче, те трудно се оставят ня¬кой друг да ги ръководи. Раците са силни индивидуалисти със самостоятелен поглед върху света.
Ако детето ви повтаря схемата на поведение, типич¬на за повечето родени в този слънчев знак деца, то ще обича да се налага над другите и ще бъде доста поразглезено. Няма да скърца със зъби, но е способно да пролее море от сълзи, когато го пренебрегнат или се държат пре¬калено строго с него. Заговорихме за сълзи - във възмож¬ностите на малкото Раче е да наводни стаята не по-зле и от библейски потоп. И ако цялата тази влага не му осигури необходимото съчувствие и внимание, детето Рак би могло да се превърне в безчувствено и неспособно да дава или приема любов същество, което постоянно търси са¬мота и няма нито един истински приятел.
Ако ви се наложи да се грижите за точно такъв чув¬ствителен малък Рак, ще трябва да се смеете и да плачете заедно с него и да се научите да успокоявате всичките му безбройни страхове. Малкото дете се страхува от тъмно¬то, бои се от огъня или кибрита, от бързите коли и силни¬те шумове, често дори и от животните или непознати хора. Плашат го също така поройните дъждове, светкавиците и гръмотевиците.
Често когато вали чудатите Рачета изпадат в мелан¬холично униние. Особено влияе на душевността им тихи¬ят непрестанен есенен дъжд. В такива моменти често им се приисква да напишат стихотворение, да нарисуват кар¬тина или просто да слушат тъжната нежна музика, която да бъде в унисон с настроението им. Това дете се нуждае от много емоционално съпричастие, за да изяви лирична¬та си, артистична и творческа дарба. Ако получи подхо¬дяща подкрепа по време на своето личностно оформяне и съзряване, то ще се превърне в търпелив, великодушен и открит човек. Но усети ли липса на внимание от околните, съчувствието и добротата му могат да се изкривят и деформират в самосъжаление, огорчение и подтиснатост. Ако страхът не бъде преодолян навреме, той прогресира в омраза и предубеждение. Когато емоционалното разви¬тие не е протекло правилно, малките Раци стават груби, отмъстителни и дори склонни към самоубийство. В най-добрия случай тези тъжни и нещастни мъже и жени водят нерадостно съществуване, освен ако не ги осени драма¬тичното просветление и не се наемат да осъществят ня¬коя своя скрита дарба или да създадат финансова импе¬рия. И двете са в състояние да заместят обичта и нежност¬та, отказани на бедното лунно сърце, когато е било най-уязвимо - в детството.
Твърде е възможно тези чувствителни деца да си самовтълпят и измислят разни огорчения и несъществува¬щи обиди. Нужно е внимателно да ги следите и постоян¬но да ги убеждавате колко добри, умни, хубави и обичани са те. Много от родителите успяват да доловят това тях¬но желание. Това обяснява и противоречието, което възниква когато разглезените вкъщи деца от зодия Рак се стъписват щом светът се отнесе равнодушно към техните желания. Може би тук се корени и причината почти всич¬ки Раци с умиление да си спомнят за мама и да я поставят на пиедестал. Според тях никой никога няма да ги обича с толкова много грижи. Главната дилема, която възниква при възпитаването на лунното дете, е дали да сте твърде строги и да го пречупите от самото начало или да сте меки и снизходителни дотолкова, че да го разглезите непопра¬вимо. Не е лесно да се намери среден път в това решение. Ключовата дума е „спокойно". Обичта обикновено е най-верният подход към подрастващото поколение. Като цяло оптималната стратегия като че ли е изпитания здрав пер¬дах при необходимост и купища прегръдки и целувки по всяко друго време.
Тъй като страхотно помнят дати и събития, малките Рачета са любимци на учителите по история. Тази тяхна историческа памет се дължи най-вече на силно развитото им въображение, защото когато четат за нещо, случило се преди много време, те са в състояние да се пренесат във времето и дори да си повярват, че са присъствали там.
Ако Пол Ревиер, Томас Джеферсън или Ейбрахам Линкълн биха могли да се възродят и да разкажат соб¬ствените си истории, едва ли биха го направили по-живо¬писно от типичния млад Рак. Тези деца сякаш наистина са видели с очите си битката на Наполеон при Ватерло, па¬дането на Римската империя или потъването на „Титаник". Описват всичко дори и с най-малките подробности. Не е чудно при това положение, че толкова много от тези млади хора стават актьори, фотографи, художници или му¬зиканти. Често учителите им се оплакват от упорството им, граничещо с инат, или от внезапните пориви на раз¬вихрената им фантазия, но рядко тези слабости са толко¬ва изразени, че да предизвикват безпокойство. Раците че¬сто обичат и да преувеличават. Само за да оправдае ня¬колкото драскотини, получени от горския малинак, Раче¬то може да ви съчини такава история за мечки и преслед¬ване, от която да ви се завие главата. Момичето пък е спо¬собно да разкаже най-тъжната история за това как е била оставена без вечеря и заключена в страшна нощ от жес¬токите си родители само заради някакво спречкване. Но всичко това се дължи най-вече на силното впечатление, което оставят прекаленото гледане на телевизия и чете¬нето на приключенски романи в съчетание с безгранич¬ното лунно въображение. Ако наистина сърдечен проблем измъчва децата Раци, а не някаква измислена трагедия, те обикновено предпочитат да мълчат и отказват да обсъждат това. Една древна китайска мъдрост гласи: „Когато е ис¬тински засегнат, не говори".
Ако е доволно и спокойно, детето Рак, подобно на детето Везни, може да увеличи твърде семейните ви раз¬ходи за храна и децата в училище и на улицата веднага ще му лепнат прякора „Шишко". Ако пък е замислено и нер¬вно - прякорът му ще е „Хърба". Прякорите силно драз¬нят лунните деца. Ще трябва да се опитвате да се борите срещу това.
Често младите Раци обикалят квартала в търсене на каквато и да е работа. Печеленето на пари ги привлича от малки. Вашето дете от зодия Рак ще започне от рано да подстригва трева, да мете окапали листа или да наглежда бебета. То ще връща празни бутилки и стара хартия, ще продава лимонада на тротоара или плодове на гарата само и само в джобовете му да дрънкат монети. Всичко, което изработи, ще бъде грижливо разпределено, а по-голямата част от него навярно то ще спести. След време ще може¬те дори и вие да спестите от парите, които му давате за джобни. Навярно по-рано от другите деца Ракът ще си осигури финансова независимост и много ще се гордее с това. Тези деца често работят, докато учат. Момчетата проявяват силно влечение към света на бизнеса. Момиче¬тата също се справят нелошо с финансите, но прекарват и доста време с куклите или край фурната, печейки сладки и подготвяйки се за бъдещото си майчинство.
Малкият Рак винаги ще успее да ви разведри с шеги¬те си и заразителния си лунен смях. Той е в състояние да ви направи повече гримаси дори и от маските за празника на Вси светии. Ако имате възможност, отделете му малко късче земя. Това ще бъде неговата земя и тя ще бъде заса¬дена с цветя и зеленчуци до последния сантиметър. Там малкият лунен човек ще прекарва голяма част от времето си, поливайки своите растения и наслаждавайки се на ра¬стежа им. Освен към растенията, Ракът проявява и без¬крайна загриженост към болните роднини, личните про¬блеми на приятелите си или непредвидените финансови затруднения в семейството. Също така е особено чувстви¬телен към животните. Лошото отношение към малкото бездомно кученце или премазаното на асфалта котенце ще се запечатат в паметта му завинаги. Ако към тях сами¬те се отнесат жестоко, това може да рефлектира в отно¬шенията им към по-малките и слаби от тях деца. Рачетата могат да бъдат и твърде неприятни и кисели, но това обик¬новено продължава не повече от няколко часа.
Гасейки лампите докато детето си ляга, вие си мис¬лите като всички родители за деня в не много далечното бъдеще, когато няма да я има тази малка къдрава главица, дето все се надига „за още една глътка вода". Тогава домът ви ще бъде пуст и тих и няма да се оглася от смехове и плач, защото смешното малко Раче ще е изпълзяло от къщи, за да създаде свое собствено семейство. Дали ще ви забрави? Не и ако е родено в дните на лунната зодия. Могат да минат години, Ракът може да прекоси далечни страни и да кръстосва незнайни морета, но не изхвърляй¬те стъклените му топчета (онези, които ви е дал един събо¬тен следобед, когато сте се карали). А парцалената кукла нека да стои на прозореца. Вашето лунно дете често ще се връща у дома, за да се срещне с миналото. Без значе¬ние колко километра го делят от това минало, без значе¬ние къде живее - то винаги ще бъде близо до дома ви. Дръжте кутията с бисквити пълна.
НАЧАЛНИКЪТ РАК
- Виждаш ли - продължи той след кратка пауза.
Добре е за всичко да се помисли.
Затова конят има толкова украшения по краката.
- Но за какво са те? - попита Алиса с любопит¬ство.
- За да го пазят от ухапвания на акули - отвърна рицарят.
Понеже вече добре познавате прословутото чувство за хумор на Раците, сигурно си мислите, че и службата с такъв началник е като увеселително заведение, в което липсват само конфетите, балоните и келнерът, поднасящ напитките. Всички служители там са сериозни и делови хора, а само шефът Рак е смешен клоун, който постоянно пуска вицове и остроумия. Все едно, че ходите на работа в нощен бар. Да, ама не!
Всичко това би било вярно само в случай, че работи¬те за някой истински цирков или театрален комик. Но на всяко друго място по-добре почистете хартиените конфети от раменете си, затегнете възела на вратовръзката си и оставете пред прага чувството си за хумор.
Сериозният трудолюбив директор Рак никак не обича веселбите в службата. Той би си позволил да се подсмихне само на провалилия се с гръм и трясък нелоялен конкурент или на настояващия за увеличение на заплатата нов служи¬тел, който е на работа едва от няколко дни. Нищо друго не е в състояние да го разсмее. Той не е изгубил свежото си чувство за хумор, а само го е скрил под решителния и де¬лови израз на лицето си. На работното си място го използ¬ва крайно пестеливо. Най-много да си позволи да се из¬смее на хорските грешки или за да потуши напрежението. Ала от осем часовия работен ден седем часа и петдесет и осем минути ще преминат тягостно, без капка веселие.
Нека това обаче не ви плаши и не си мислете, че той е Симон Легре (въпреки че доста началници Раци са именно от неговия тип). Просто, ако работите за такъв шеф, ще се чувствате доста по-комфортно на работното си място щом панталоните ви са изгладени с ръб, косата ви е подстрига¬на и сресана и винаги сте нащрек. Не се опитвайте да игра¬ете ролята на втори смешник. Върховният клоун не ще се впечатли от това, седейки зад огромното си махагоново бюро със снимката на майка си от едната страна и на се¬мейството му от другата. Представете си какво ще се слу¬чи с член от кабинета на Келвин Кулидж, ако се осмели по средата на съвещанието да се пошегува без повод!
Главната и единствена цел на началника Рак е пече¬ленето на пари. Точка. Повтарям - пари. Те представля¬ват малки правоъгълни хартийки, напечатани със зелено и черно мастило и в горните им ъгълчета има различни цифрички, които показват колко власт, престиж и разкош може да си купи човек с тях. Колкото повече се стараете и работите, толкова повече зелени хартийки ще получите и толкова по-големи ще са цифрите в горните им ъгълче¬та. Казано накратко - такава е рачешката философия за живота. Добре би било и вие да я възприемете като своя.
Смятате го за педантичен? Според вас, ако не е тол¬кова строг и стегнат и ако се опита да се държи дружески, би имал по-голям успех, а и би се чувствал по-добре. Така ли мислите? Погледнете в справочника „Кой кой е в търговията и промишлеността". Преобладават хора, ро¬дени през лятото, и по-голямата част от тях са Раци. Пос¬ле погледнете и имената на известните личности от зоди¬ята. Май началникът ви постъпва правилно, а?
Независимо с какъв бизнес се занимава, Ракът е в сти¬хията си щом работата опре до търговия. Той притежава ненадмината способност да преценя от какво има нужда на пазара и да го доставя със солидна печалба за себе си. От борсовите акции до пакетчетата с чай и екзотични под¬правки плюс всичко останало, което стои между тях. В този бранш за него няма невъзможни неща.
Необходимостта от печелене на пари най-вероятно му е попречила да осъществи мечтаното образование и му се е наложило да постига всичко сам. Ако все пак съдбата е била благосклонна и той е следвал, бихте могли да се обза¬ложите, че е работил по време на учението и е заделял по някой долар. Но какво говоря? Защо чак като е следвал? Този човек е спечелил с труд първите си пари още на шест-седем годишна възраст. Той е ходел до магазина на покуп¬ки и е задържал рестото си за извършената услуга. Есте¬ствено майка му не е имала нищо против. Ако го попитате кога за пръв път е получил заплата, отговорът му ще ви учуди. Този ваш въ
Аватар
Skarlet60
астро гуру
астро гуру
 
Мнения: 1334
Регистриран на: 02 Фев 2007, 15:49

Мнениеот zvezdi4ka » 02 Апр 2007, 02:30

hey, не е продължено! Моля,покажете и продължението!!! :D
Аватар
zvezdi4ka
любител
любител
 
Мнения: 64
Регистриран на: 14 Фев 2007, 01:24

Re: СЛЪНЧЕВИТЕ ЗНАЦИ НА ЗОДИАКА-ЛИНДА ГУДМАН

Мнениеот Usman123 » 16 Мар 2015, 13:45

През юли ще се трогнете от вниманието на добри приятели, които в тежък за деловата ви дейност момент през годината ще са плътно до вас и няма да ви изоставя.
През годината дипломатичността, която по рождение ви е дадена ще ви помогне да запазите позициите и териториите, които са ваши.
Една продажба през годината ще ви донесе доста средства.
Usman123
новопостъпил
новопостъпил
 
Мнения: 1
Регистриран на: 16 Мар 2015, 13:42


Назад към Рак

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта