СЛЪНЧЕВИТЕ ЗНАЦИ НА ЗОДИАКА-ЛИНДА ГУДМАН

Зона на родените под знак Лъв

СЛЪНЧЕВИТЕ ЗНАЦИ НА ЗОДИАКА-ЛИНДА ГУДМАН

Мнениеот Skarlet60 » 14 Мар 2007, 11:04

ЛЪВ
24 юли - 23 август
КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ ЛЪВА
„Изглежда добродушен - помисли си. -
И все пак има големи, нокти и много зъби. "
Затова тя реши, че трябва да се отнася към него с респект.
Казвал ли ви е някой напоследък: „Не, благодаря, не се нуждая от любезната ви услуга", и то с лице, разцъфна¬ло в неотразима ослепителна усмивка? Ако отговорът ви е „да", знайте, че източникът на това ярко излъчване е бил звяр от породата на големите котки. За Лъва е нещо съвсем обикновено да демонстрира неукротимата си гордост по слънчево-закачлив начин и това е причината, заради коя¬то той много често излиза сух от водата.
Лъвът е царят, той властва над всички животни. Лъвът човек властва над всички нас. (О, да, знам, разбира се, че не е точно така. Но за бога не му го казвайте. Това ще сломи голямото му огнено и самовлюбено сърце.) С Лъва най-добре е да се шегувате. Тогава той няма да ръмжи срещу вас, да се зъби и да ви плаши до смърт, просто ще замърка като котенце. За Лъва няма средно положение: той или кипи от енергия и е страшно общителен, или из¬пада в аристократична ленивост, потискайки едва-едва блажените си прозявки. Ако този звяр ви интересува, ще трябва да пребродите всички бляскави, луксозни и пре¬тенциозни заведения в града, за да го намерите. Уверявам ви, че най-малко половината от плейбоите по тези места ще се окажат събратя по зодия, тоест Лъвове. А и по-свен¬ливите от тях също го дават плейбойски, но по домовете си, доволно изтегнати и вживели се в ролята на домашни котараци. Лъвовете много мразят скуката и мрака. Изоб¬що не ги понасят.
Ако срещнете Лъв, който лесно се изчервява, напра¬вете си труда да проверите дали този прилив на кръв в лицето му не е резултат от гордост или надменност. Ли¬цето на Лъва често пламти, защото той винаги танцува прекалено буйно. Страните му може да поаленеят и ако дамата на сърцето му току-що е минала покрай него. Във всеки случай много малка е вероятността лицето му да е пламнало вследствие на дълбок самоконтрол или обезли¬чаващ го срам. Самовглъбени Лъвове не съществуват. Има само представители на тази зодия, които се правят на такива. Това добре го запомнете. Възможно е да срещ¬нете Лъвове, които нарочно затъмняват управляващото ги Слънце и сдържано се изживяват като силни, горди и решителни личности. Не се оставяйте да ви подведат с това си държание. Дори най-благородните от тях са убе¬дени вътрешно в царската си привилегия да властват над околните. Те само чакат нетърпеливо подходящия миг, в който с лъвски скок ще изскочат на сцената. Ако не ми вярвате, намерете си един Лъв от този тип и го засегнете на тема достойнство. Или се опитайте да му отнемете нещо, което според него му принадлежи по право. Дайте му заповед например или по подходящ начин му покаже¬те, че го смятате за пълно нищожество. Тогава ревът на това смирено котенце ще огласи целия свят. Малко са смелчаците, които имат безстрашието да му се изправят насреща, когато той реши да брани правата и достойн¬ството си. Някои Лъвове улягат с възрастта, но никога не скланят гордата си глава. Никога!
Що се отнася до физическите качества на представи¬телите от тази зодия, огледайте се наоколо за хора, които приличат на лъв или лъвица, тоест имат гривеста, отмет¬ната назад коса, така че да открива лицето с измамно без¬различен поглед. Лъвовете имат изправена стойка, над¬менна походка и плавна котешка грация. Жените съчета¬ват в себе си елегантна пъргавина и възбуда, често при¬крита зад едно добре обмислено спокойно, но непреклон¬но поведение. Не забравяйте, че лъвицата винаги е нащ¬рек и ако само за момент се почувства застрашена, тя вед¬нага ще ви се нахвърли. Ноктите й са скрити, но остри.
Щом Лъвът разсеяно се взре в простосмъртните око¬ло себе си, ще забележите как погледът му изведнъж ста¬ва надменен, а осанката му - величествена. По правило и жестовете, и речта му са категорични. Лъвовете много рядко говорят или се движат бързо, почти никога не се затичват (освен ако асцендентът им не е Овен, Близнаци или Луната - в тези знаци). В компания е невъзможно Лъвът да остане незабелязан. Той непременно ще привлече вниманието ви с някое театрално изказване или действие. Другият начин да стане център на внимание е като се на-цупи или намръщи, докато някой разтревожено го попи¬та: „Какво се е случило?".
Под този зодиакален знак се раждат доста синеоки създания, но повечето Лъвове, особено женските, имат тъмнокафяви очи, които могат да бъдат както топли и благи, така и да бълват огнени мълнии. По форма очите им са кръгли, леко дръпнати.
Косата е тъмна или рижа, обикновено буйна; носят я свободно пусната или небрежно падаща на всички стра¬ни, хваната нагоре или пусната надолу - едната крайност или другата. Тенът на лицето най-често е свеж.
Лъвовете имат странно въздействие върху хората. Ако човек се задълбочи в това въздействие, може да го намери за смешно. Почти не е възможен случай, в който да се изправиш пред един Лъв и да не се стегнеш или поизпънеш. Не знам дали ние не вършим това в желани¬ето си да подражаваме на изправената пред нас царска осанка, или просто събираме сила, за да издържим на неизбежната поучителна проповед, защото Лъвовете много обичат да дават безплатни съвети. Имат навика, а и умението, да ти обяснят по малко надменен и снизхо¬дителен начин какво точно трябва да правиш, за да уре¬диш живота си.
Тази склонност към поучаване обяснява факта защо толкова много Лъвове са учители, политици или психиат¬ри. Колкото и да са вбесяващи нравоученията им, тези хора наистина притежават умението да преценяват трез¬во и разумно ситуацията и много ясно знаят как да от¬странят спънките по пътя. За съжаление тази прозорли¬вост и способност за реална преценка буквално се изпа¬ряват, когато Лъвът трябва сам да се справя с проблеми¬те в собствения си живот. И въпреки всичко това е едно от качествата, които правят Лъва толкова привлекателен, наред с нескритото му чувство за превъзходство и без¬спорния му талант, съчетани с прозрачна уязвимост. Гор¬дият високомерен Лъв уязвим? Да, точно така. Винаги се чувства дълбоко засегнат, когато мъдростта и щедростта му останат незабелязани или невъзнаградени. Много е лесно да го покорите, просто трябва да го ласкаете. В 99 процента от случаите той ще се превърне от ревящ звяр в кротко домашно коте, което самодоволно ще се грее на топлината на вашите комплименти. За много иначе стро¬ги и тиранични Лъвове именно тази слабост се оказва тях¬ното Ватерло. Суетата на Лъва е ахилесовата му пета. Комплиментите му действат като валериан на котка, а липсата на уважение го заслепява от ярост. Тези две край¬ности пречат на здравия му разум. Има Лъвове, които с успех ги контролират, но независимо от това те винаги дремят в този слънчев знак и винаги присъстват в него в определена степен.
Опитайте нещо подобно например: докато слушате поредната му тирада, прекъснете почтително вашия при¬ятел Лъв и му кажете, че дрехата много му отива. Ефектът ще бъде светкавичен. Лъвът доброволно ще слезе, на¬право ще скочи от пиедестала на достолепието си, ще се поизчерви и съвсем объркан ще промълви: „Така ли мис¬лиш? Наистина ли ми отива?" Независимо дали ласка¬телствата се отнасят до външния вид или до интелектуал¬ните възможности, те му действат еднакво стимулиращо.
Лъвовете просто не могат да не усещат превъзход¬ството си и да не театралничат от време на време. Един от учителите на дъщеря ми е августовски лъв. Един ден тя се връща от училище и ми казва: „Мамо, колко е смешен само нашият учител. Като го попиташ нещо, всичко знае, но понякога тръгва напред-назад из кабинета, ръкомаха и крещи: „Накъдето и да погледнеш, все идиоти!" Ние из¬бухваме в смях, защото знаем, че всъщност не мисли така". Бедният Лъв, дори и децата осъзнават, че ревът му е по-страшен от зъбите. Но въпреки това мисля, че е редно да ви предупредя, че е възможно да срещнете представител на този знак с ранен Марс или Меркурий, или пък с асцендент Скорпион, и тогава вече зъбите му могат да се ока¬жат наистина страшни. Но поне засега говорим само за типичните котки.
В много отношения Лъвът е изключително прозорлив. Рядко прахосва енергията си напразно. Никога не се опитва да вади вода от пресъхнал кладенец, както напри¬мер е склонен да прави Овенът, и затова от Лъва става изключително добър организатор и разумен ръководител. Намери ли сили да потисне вродената си драматичност, заповедите му се оказват много резултатни, защото е май¬стор на обикновеното недвусмислено слово, дори и в слу¬чаите, когато преиграва. Лъвът винаги се възхищава от¬крито и великодушно. Често дори притеснява околните с щедрите си комплименти. Също толкова разточителен е и когато трябва да изрази недоволството си. Каквото в главата, това и на устата. За него никога не е трудно да изрази отношението си по най-категоричния начин, неза¬висимо от това дали то е позитивно или негативно.
Царствеността на този слънчев знак заблестява в ця¬лото си величие, когато Лъвът или Лъвицата влязат в ро¬лята си на гостоприемни домакини. Ще ви накарат да се почувствате като в палат. Човек има усещането, че всеки миг пред вратата може да се появи каляска с лакей и от нея да слезе я някоя Мария Антоанета, я някоя Мадам дьо Бари. Лъвовете обграждат гостите си с изобилие от вкус¬ни ястия, първокласни вина, красиви дами и приятна му¬зика. Трябва да ви призная, че познавам един Лъв със сил¬но влияние на Дева в хороскопа си, който веднъж бе приготвил нарязани на ситно краставици, поръсени с най-раз¬нообразни билки, магданоз и овесени кълнове, но с из¬ключение на тази кулинарна чудатост напълно в стила на Девата, всички останали неща на неговия прием бяха ти¬пично лъвски, включително и задължителните красавици От женски пол. Какво великолепие! Дори Луи XIV би за-видял! Но знаете, след Луи XIV - потоп, а след повечето неповторими забави на Лъвовете - пак потоп, но от пока¬ни, страсти, сълзи, извинения, или казано с две думи - от объркани емоции.
И сега, когато все още сме на тема романтични увле¬чения, която е всекидневна, ако човек си има вземане-даване с Лъв, та точно сега му е мястото да отбележа, че сред родените под този знак старите моми и ергени са рядкост. Но ако все пак срещнете такива, не избързвайте със заключенията си, преди да сте си направили труда тайничко да проверите как точно стоят нещата. Винаги имайте предвид, че край лъвското леговище витаят много и всякакви тайни. Ако вашият Лъв се случи нежен и мил, то бъдете сигурни, че е най-малкото влюбен, или пък току-що е разлюбил някого. Последното ясно проличава по унилия трагичен израз на лицето му. Непреклонната гор¬дост на Лъва често става причина за разбити сърца и раз¬трогнати бракове, въпреки че без своята половинка Лъвът представлява жалка гледка. Но когато гордостта му е накърнена от любим човек, меланхолията мигновено от¬стъпва място на ярост и необуздани чувства. Запомнете, никой не може да се сравнява с Лъва по честолюбие и стоицизъм, а когато се наложи, и с несравнимата му из¬дръжливост и способност да се приспособява дори към най-потискащите условия на живот. Това той постига, опирайки се единствено на голата си вяра и непресъхващ оптимизъм.
Склонността да прощава и съчувства са две много характерни черти в природата на големия котарак. Имен¬но затова и сдобряването, и раздялата са много често яв¬ление в емоционалния му живот. Първото обаче се случ¬ва само след като фойерверките на наранената му гор¬дост вече са изгорели и той се е почувствал отново само¬тен. Лъвът почти винаги се намира във вихъра на страстта не само по отношение на противоположния пол, но и по отношение на самия живот. Животът без любов, както за гордите лъвове, така и за кротките котета, просто не си струва да се живее. Когато любовта я няма, слънцето за него угасва.
Тези мъже и жени никога не разчитат на други хора. Предпочитат те да бъдат нечия опора. Обичат да се гри¬жат за слабите и безпомощните и да ги защищават. Лъвът може да прегракне от рев и най-драматично да се оплак¬ва, че всички тежат на неговия гръб и винаги трябва да носи този товар, но не вземайте на сериозно оплаквания¬та му. Той обожава подобни неща. Опитайте се само веднъж да го освободите от подобно бреме или дори само мъничко да му помогнете. Тогава ще видите как на мо¬мента презрително ще отхвърли предложението ви. Осо¬бено финансова помощ Лъвът винаги предпочита да из¬бягва. Въпреки че много често остава без пукнат грош, той винаги намира начин да се справи и отново да под¬плати изтънелите си джобове с пачки. Много малко са Лъвовете, които боравят внимателно с пари. Може да попаднете на някой, който още не може да се отърси от ранните си кошмари на тема данъци и дългове и се държи така, сякаш всеки момент ще влезе в затвора заради тях. Но той е само едно изключение. Типичният Лъв е безраз¬съден комарджия по сърце и убеждение и много често дори се изсилва при залаганията. Помнете обаче, че дори и стиснатите котки са винаги скъпо и модерно облечени. В абсолютно всичко Лъвът държи на качествата „лукс" и „екстра". Никога не се скъпи, когато става дума за раз¬влечения и удоволствия. Обича да харчи пари и да дава на заем. Дава ги безразборно. Ако някой му поиска пари, а той в момента няма, предпочита да отиде да вземе назаем и да услужи, отколкото да признае, че Царят няма възмож¬ност да помогне на изпадналите в нужда поданици. Това обаче става само в краен случай, защото е под достойн¬ството на Лъва да тръгне да търси пари, съвет или сме¬лост от другиго. Азът им е достатъчно мощен, за да си произвеждат смелост в преголеми количества, а и са мно¬го умни, за да се оправят с пари, а що се отнася до съвета, сигурното е едно - не обичат друг да им го дава. Обърнеш ли се за съвет е равносилно да признаеш превъзходството на отсрещния. А кой може да бъде по-велик от Лъва?
Лъвът често вдига висока температура, често му се случват разни инциденти. Болестта го връхлита внезапно и тежко, но затова пък хроничните болести не са характерни за него. Тъй като Лъвовете никога не зарязват работата си наполовина, те или излъчват невероятна жизненост, или пък непрекъснато се оплакват, че са уморени и отпаднали. Тази втора реакция е типична само при липса на признание и при неутолена жажда за привързаност и обич. Сърцето при Лъва или е изключително здраво, или пък е със сериозен проблем. Представителите на този знак често страдат от болки в гърба и плещите, от заболявания на гръбначния стълб, краката и глезените. Имат оплаквания, свързани с половите органи и гърлото. Обикновено те се възстановя¬ват много бързо. Най-голямата опасност за здравето на Лъва идва от немарливото отношение, както и от нетърпението му да стане от леглото преди болестта да е напълно изле¬кувана. Когато боледува, в началото Лъвът се ласкае от грижите, с които е обграден, но скоро разбира, че се е озо¬вал в ролята на слабия вместо на силния герой, и тогава много бързо решава да оздравее и да се изправи на крака. И успява.
За поданиците на слънцето не съществува средно по¬ложение. Те са или много небрежни и разхвърляни, или педантично спретнати и подредени. Обичат да клюкарстват и винаги когато нещо се случва без тяхно знание, се чув¬стват пренебрегнати и обидени. По природа Лъвовете са постоянни. Много трудно се отклоняват от пътя, който са решили да следват, въпреки че имат способността лесно да отклоняват другите от техния път. Събират единствено за да могат да раздават, разбира се, след като вече са оси¬гурили за себе си бляскав трон и удобна пухена възглавничка. Лъвовете или преливат от неудържима енергия като същински парен локомотив, или изпадат в трайна леност и с дни се излежават на слънце като котки. Когато работят, работят. Когато се забавляват, забавляват се. Когато почи¬ват, също го правят пълноценно. Повечето от тях притежа¬ват невероятната способност да се освобождават от досад¬ните задължения, като гк прехвърлят на другите със задължителната подкупваща усмивка. За себе си запазват обаче най-важните и отговорни задачи като например кой да бъде избран за президент и как да бъде спечелена войната.
В трудни и критични моменти, за свое собствено учуд¬ване, Лъвът непоколебимо се нагьрбва с цялата отговор¬ност на ситуацията и носи бремето си без да се оплаква и вайка; помага на безпомощните, защитава уплашените (ма-рак понякога да се страхува дори повече от тях), окуражава малодушните и без страх се впуска в решителни действия. Такава е истинската природа на Лъва, но тя заблестява с цялото си величие чак когато той изживее бохемския си период и го запрати на тавана ведно с бутиковите си вра¬товръзки и китарата, на която е обичал да посвирва.
Отсега нататък, ако ви се наложи да предизвикате гор¬дия рев на някой Лъв, припомнете си думите на Царицата на сърцата от „Алиса в страната на чудесата", която непрес¬танно удря с крак и подвиква насам-натам: „Отсечете му главата! Отсечете й главата!", но в крайна сметка никой ни¬кого не обезглавява. Спомнете си още и Страхливия лъв от „Вълшебникът от Оз", който толкова често прибърсва очи с пискюлчето на опашката и трескаво се моли на небето да му прати истинска смелост, за да разбере във върховния мо¬мент, че той действително е най-храбрият от цялата чета.
Лъвът, независимо тих или шумен, е винаги истински и верен приятел, справедлив в яда си и неотстьпчив като враг, изобретателен и оригинален, силен и жизнен. Най-характер¬ните за него дрехи са пищните, тъй като те най-много отиват на ярката му личност. Винаги прощаваме арогантността, непоносимия му понякога Аз, понякога смешните му при¬стъпи на суета и леност, защото сърцето му, както и металът, който му носи щастие, е истинско злато.
Палав и великодушен, жизнерадостен и любвеоби¬лен, Лъвът живее сред поле от красиви макове, когато Слънцето е в апогея си. Зарът, който хвърля уверено, му показва числата едно и четири. Лъвът гордо носи топаз за късмет. Той стоически понася ударите на съдбата с по¬мощта на вроденото си достойнство и изтънченост. Топ¬лите златисти лъчи на непоправимия му оптимизъм се оц¬ветяват в оранжево от отблясъците на залеза, а нощите му засияват с хиляди ярки звезди.
МЪЖЪТ ЛЪВ
„Любовта, любовта! Тя върти света!"
Когато английският поет Томас Грей се обръща към нежното цвете с думите „и твоята руменина красива оста¬ва невидима, а сладкия ти аромат повяхва във пустинен ад", той едва ли е имал предвид душа, родена под знака на Лъва. Мъжът Лъв обича да лежи на слънцето или да разгорещява страстите, показвайки ораторското си уме¬ние пред знойни трибуни, но да го откриете самотен в пу¬стинята е просто невъзможно. Дайте му сцена и публика от познати и непознати, които го обожават. Лъвът може Да прахосва парите, но не и очарованието си. Каквото и да прахосва обаче - прави го пред публика.
Такъв е той. В същото време не е никак трудно да привле¬чеш един Лъв. Трябва само да влезеш в ролята на негов слу¬шател. Този мъж е коренно противоположен на вечно колеба¬ещите се представители на Дева и Водолей и с огромно удо¬волствие се впуска в любовни авантюри. Ако обаче държите Добре да изиграете картите си, на всяка цена трябва да го обо¬жавате, да го ласкаете и истински да го уважавате.
Ако се окаже поривист августовски екземпляр, сложете си тъмни очила и без да се страхувате се изложете на огненото му излъчване. Ами ако е някой от онези свитите и кротките? Не се подлъгвайте по привидната му плахост. Само погалете косъма му и ще видите какви искри ще из¬лязат. Помнете, че това е само роля. Под привидната му любезност и спокойствие нетърпеливо пламти огънят на гордото му честолюбие и арогантна суетност, готов все¬ки момент да направи на пепел нахалната жена, въобрази¬ла си, че може да го командва.
Лъвът може да бъде галантен кавалер и нежен ухажор. Той е сантиментален и трогателно сърдечен. Малко му трябва, за да се впусне в любовни авантюри. Лъвовете лесно палят страстите си, само да има кой да драсне киб¬рита. Държат обаче и на атмосферата - свещи, тиха музи¬ка и други подобни. Тогава тяхната любов буквално процъфтява като онази алена роза, за която се пее в пе¬сента. Всъщност ако няма свещи и музика и първото сти¬га. Пак ще се получи.
Ако любовта не присъства в живота му, огненият Лъв направо загива - разбира се след дълга и мъчителна аго¬ния. Трябва или да бъде обожавай, или да умре. Няма да сбъркате, ако приемете тези думи буквално. Когато ухаж¬ва, Лъвът не се скъпи - изискани ресторанти, скъпи пар¬фюми, цветя, таксита, театри и фантастични любовни писма с панделка. Жената трябва да има сърце от камък, за да устои на такъв мъж.
След всичко казано дотук може би си мислите, че ра¬ботата ви е готова. Не бързайте. Любовните авантюри с Лъвовете рядко минават без сътресения. Погледнете на¬пример съдбата на глезените избранички на почти всички кралски особи. Лъвът ще ви примами в бърлогата си и ще ви сгрее с пламъка на огромното си сърце, но леговището му лесно може да се превърне в плюшен луксозен затвор. Дали е ревнив? Отговорът е „да", изписан с големи свете¬щи букви. Вие сте негова телесно, умствено и душевно. Принадлежите му цялата. Той ще ви напътства как да се обличате, с каква прическа да ходите, какви книги да че¬тете, с какви хора да се срещате и как да разпределяте деня си. Ще ви разпитва къде сте ходили цели два часа, след като сте му казали, че излизате за малко до магазина. С кого сте се срещали и за какво сте си говорили. Ако пък не му кажете какво си мислите, докато приготвяте бекона му и докато замечтано гледате през прозореца, при всички положения ще се надули. Дали не мислите за ня¬кой друг? Не забравяйте неговата импулсивност, която лесно може да бъде разпалена. Глупаво е да го дразните с мимолетни флиртове, за да му доказвате, че сте желана и харесвана жена. Това той си го знае. Не се нуждае от до¬казателство. Освен това ако прекалите, рискувате да про¬стре невинния ви приятел на земята с непредвидими за него последствия.
В любовната връзка с Лъва не всичко е постлано с рози и това се отнася както за кротките, така и за палавите ек¬земпляри. Не съществува особена разлика между тях. Вся¬ка жена, която е влюбена в Лъв, трябва да си купи книгата „Ана и кралят на Сиам". И внимателно да я прочете. Си¬амският крал е типичен представител на тази зодия и мо¬жете да получите много полезни съвети от тактиката на Ана. Преди всичко предизвикателното поведение, което пробужда неговия интерес, след това женската смиреност, която трябва да проявите едва след като сте го накарали да разбере, че няма да бъдете изцяло погълната от него. Да, историята на Ана е много поучителна и показателна. Трябва добре да я запомните.
Бъдете готова да охладите огромния му ентусиазъм с трезва мисъл и да го успокоите, когато преувеличи про¬блемите си. Разбира се, кроткият Лъв реагира по-кротко, но това не променя нищо. Резултатът е еднакъв независи¬мо дали реве и беснее, че подчинените му не го слушат или се мръщи на задната веранда, че съседите не са го поздравили. Необходима му е вашата устойчивост, която да уравновеси прекомерната му гордост. Ако не притежа¬вате тази стабилност, любовта между вас може да пре¬расне в постоянна титанична борба. Толкова често ще почнете да се карате и сдобрявате, че приятелите ви съвсем основателно ще любопитстват: „Какво пуши, а?" - „Нищо, просто Лъвът се е напушил, това е всичко."
Не се опитвайте да изградите собствена кариера. Това вече той няма да понесе. Той трябва да бъде вашата кариера. Лъвът може да позволи на жената до него да работи от време на време, особено когато банковата им сметка е поизтъняла, но тя трябва често да му повтаря, че за нея работата стои на последно място след него и домашното им огнище. Той не понася конкуренция нито от друг мъж, нито от други увлечения. Ако след всичко това все още желаете да опитате късмета си с мъж Лъв, тогава на добър час, стягайте чеиза и не забравяйте, че всичко в него трябва да бъде на ниво. Защото той ще ви развежда насам-натам по Коледа и по Великден и ако не искате да се лишите от компанията му, трябва ослепително да сияете в царстве¬ни одежди.
След като станете съпруга и майка на децата му, раз¬бира се, все още силно влюбена в него, можете да седне¬те с молив в ръка и да теглите чертата, под която ще има повече „за", отколкото „против". Вашият съпруг е мил и сърдечен, истински Крал Артур, ако обаче цялото семей¬ство се върти около него. Ако се радва на необходимото му внимание, ще ви се отплати пребогато. Например чес¬то ще ви повтаря, че изглеждате чудесно, ще ви позволя¬ва да харчите колкото си искате, а на всичко отгоре (не е за вярване, като се има предвид влюбчивата му натура) много е вероятно да ви остане верен. Въобще разликата между семейния и несемейния Лъв е голяма. Ергенът обича да кръшка, докато семейният рядко изневерява и ще ви кажа защо. Защото го мързи да гони жени, при положе¬ние, че у дома си има всичко и всичко му е наред. Защо да задява мацки, след като може мързеливо да дреме в хамака си. Обича да си играе с децата, ще ви пази от най-раз¬лични неприятности и може да ви предложи вълнуващия живот на съпруга, но не каква да е, а съпруга на издигнал се високо в кариерата си мъж.
Ако избраникът ви е от зодия Лъв, чакат ви бурни свет¬ски изживявания. Ще преживеете и нощи, в които той няма да се прибере, защото е излязъл да се весели с „прияте¬ли", от време на време няма да ви подминават и парични проблеми, главно поради внезапните вложения. Познавам Лъв, който веднъж купи десет акции от петролен кладе¬нец. Той бе един от най-малките акционери, но независи¬мо от това посещаваше сондата два пъти в месеца и се правеше на важен пред работниците. На въпроса какво прави там, отговарял, че иска да види как върви работата по неговия кладенец. Самите работници пък започнали да го гледат с уважение и го помислили за член на Упра¬вителния съвет.
Но всяко зло за добро. Защо ще ви се сърди, че сте си купили скъпа шапка от норка, след като не се свени да про¬играе на комар цяло палто от норка или е изгубил на търг всичките ви спестявания от последните години, и то за как¬во? Вероятно за подобна на сандък ракла, изрисувана с че¬репи, кръстосани кости и надписи „Отрова за плъхове". Голям пиниз! Изобщо, пазете го настрана от търгове, дори ако трябва да го държите под ключ, защото той страда от патологична страст да залага повече от всеки друг, за всич¬ко и по всяко време. Подобен е и стремежът му към само-изява, като плаща сметките на компанията." Аз черпя" -високо ще извика Лъвът и трябва да кажете сбогом на па¬рите за отдавна обещания хладилник. И в Тексас, и в Лае Вегас всеки Лъв се чувства като у дома си. По характер той е безразсъден комарджия, с изключение на онези, чийто асцендент или Луна предполагат по-голяма пестеливост.
Лъвът обаче притежава една черта, която може да ви е от голяма полза. Повечето от тях могат да поправят счупе¬ни предмети. Без значение дали е бравата на вратата, кран¬чето в банята, обикновен магнетофон или сложна стерео-уредба. Ако е типичен представител на зодията си, ще гле¬да да поправи всичко повредено в къщата. Ако обаче не успее да се справи, така ще се разгневи на разваления уред, че непременно ще го срита, след което бравата ще прора¬боти, от кранчето ще потече вода като от Ниагарския во¬допад, магнетофонът ще засвири, а стереото ще гръмне оглушително. Тази зодия няма проблеми с техниката.
Болшинството от типичните Лъвове разглобяват и сглобяват мотори, без дори да се изцапат. Лъвът никога няма да остави вратата си да виси на една панта в продължение на месеци или пък мокетът му да бъде недозалепен. Много от тези хора могат сами да си построят нова стая към къщата си. Често си обзавеждат работил¬ници в мазето. Не се оплаквайте от пръснатите навсякъде стърготини. Всичко това му носи удоволствие, пък и го задържа вечер у дома.
Лъвът е роден да бъде душата на компанията, и то без да се опитва да се прави на клоун. Стреми се да изглежда интересен, само за да привлече вниманието върху себе си. Околните обаче бързо осъзнават, че е по-добре да ува¬жат моментните му пристъпи на закачливост. Независи¬мо на какъв се прави и какво впечатление създава, в ха¬рактера му няма нищо леко и безгрижно. Той е много по-упорит и непреклонен, отколкото изглежда. Отлично знае какво иска и обикновено го постига. След което знае и как да го задържи.
Ако не искате да ви изневерява, докато ви ухажва, тряб¬ва да го заливате със страст и ласки, в противен случай непресъхващата му жажда към любов и драматизъм ще го подтикне да преброди цялата джунгла, но да ги наме¬ри. Ако връзката помежду ви е истинска и сериозна, той най-вероятно ще ви остане верен, но може и да си позво¬ли малко прегрешение. Това е неизбежно. Лъвът цени кра¬сотата, така че ако сте от онези жени, които посрещат с ревност всяко негово заглеждане встрани, ще се наложи да се промените. Ако любимата му го изостави само за¬щото си е позволил малко да пофлиртува, той ще се по¬чувства страшно учуден и засегнат. Ако се озове в подоб¬на ситуация, мъжът Лъв е готов да изиграе абсолютно всичко - от сърдечен припадък до затрогваща раздяла, само за да ви върне отново в огромните си страстни обя¬тия. При това ще го направи така убедително, че ще се почувствате като някакво зло чудовище. Лъвът си пада по емоционални и разтърсващо драматични сцени. Подоб¬ните негови театрални представления обикновено са крот¬ки и безобидни, така че не ги приемайте сериозно. Неза¬висимо че е добронамерен по природа, той не умее да проявява разбиране към чувствата на другите. Повечето мъже, родени под този звезден знак, са изцяло завладяни от собствената си натура и затова често проявяват прека¬лена откровеност и нетактичност. Хубавото е, че греещи¬те им усмивки бързо разведряват атмосферата. Злобата им е непозната. Лъвът може да вдига шум до небето, но злонамереността и жестокостта изобщо не са му присъщи (освен ако в хороскопа му има ранена планета). Той оби¬ча всякакви видове спорт, но с напредването на възрастта предпочита да им се наслаждава от трона си вкъщи, дока¬то някой слугува около него.
Невинаги, но доста често у този мъж може да се види една особеност. За разлика от Козирога, който използва брака, за да се издигне в обществото, Лъвът сякаш е по-склонен да се жени за момичета, които са под него в об¬ществената йерархия. Не че не държи на положението на половинката си, но предпочита да си намери „поданик", над когото лесно може да упражнява властта си. И се оказ¬ва, че подтикван от това свое желание, нерядко греши, защото нежната, гледаща го с възхищение бедна виолетка, след като постигне целта си, може и да посегне към скиптъра му. И когато това стане, детронираният Лъв се превръща в жалка гледка - на лицето му е изписан тра¬гичният израз на монарх в изгнание.
Наистина е жалко, но Лъвовете рядко създават големи семейства. Много от тях изобщо нямат деца, други са раз¬делени от наследниците си, а трети имат само по едно. Жалко, защото те са много сърдечни и нежни бащи, но пък са прекалено добри и снизходителни. Според тях основно¬то им родителско задължение е от време на време да се поскарат на децата си. Малките се дразнят от прекалената им взискателност и се отегчават от многословните им про¬поведи, но не след дълго разбират, че таткото им може да бъде спечелен на тяхна страна с няколко комплимента. Бащата Лъв много държи да го уважават и ако осъзнае това, хитрото му дете често започва да му подвиква „Да, сър! Точно така, сър!" Грижата за истинската дисциплина и възпитание на децата лягат изцяло на плещите на майката. Децата може да мразят невъздържаните му грубости, за¬щото такива неминуемо ще има, но щом пораснат, ще си спомнят за него с много любов. Един съвет към майката. Не обгръщайте с повече внимание децата си, отколкото вашия Лъв, защото това неизбежно ще нарани огромното му его и ще провокира излишни проблеми.
Какво обобщение можем да направим на това вечно смайващо лъвско същество? Добронамерено ли е то или опасно? Великодушно или егоистично? Наистина ли е кон¬тактно и обича хората? Заслужава ли съвършената си ре¬путация? Наистина ли заслужава да се нарича цар на зодиите? По всичко личи, че съдейки от собствената си по¬зиция, според него напълно заслужено властва както в любовта, така и в професионалната област. Трябва да му се признае, че обикновено преуспява и в двете.
Може да не ни е писано да разберем дали мъжът Лъв е наистина цар, или само претендент за трона. Но пък ще разберем други неща. Той има всякакви и трудно задоволими апетити. Наперен е като паун. Изпитва силно жела¬ние да командва. Не забравяйте, че Лъвът постоянно дълбоко в себе си се страхува да не се провали и да не стане за смях. Подобни опасения непрекъснато го разяж¬дат и го правят още по-суетен и горд. Когато обаче бла¬городният му характер бъде предизвикан от някаква спра¬ведлива кауза, той става неузнаваем и безстрашен. Нищо не е в състояние да го спре. Тогава дори и самият той усеща превъзходството на собствената си сила и смелост, които винаги се е опитвал да изяви и които изведнъж се оказва, че винаги е притежавал.
Докато ви ухажва, вашият любовник Лъв може да ви смае със странностите си, но помнете, че никога не е лош партньор за сериозна връзка. Ако успеете мъничко да по¬тиснете собственото си его и да изградите живота си съоб¬разно с неговия, вие не само може лесно да го опитомите, но и дълго ще бъдете обект на ухажване и по-важното - никога няма да бъдете самотна. А не забравяйте и кранче¬тата в банята, които умее да оправя.
ЖЕНАТА ЛЪВ
„За вас е чест да ме видите и чуете,
а най-висока привилегия е да вечеряте
с Червената кралица, с Бялата кралица и с мен."
Съществува едно единствено типично нещо за жената Лъв, което вероятно няма да ви се понрави: стара тетрад¬ка дневник със спомени и снимки на всичките й бивши гаджета. Не я карайте да ги изгори. Едва ли ще го напра¬ви, тъй като е прекалено сантиментална.
По-скоро може да се сравни със слънчоглед, отколко¬то със срамежлива теменужка. Обикновено се радва на широка популярност и ако сте решили да я завоювате, ще трябва да се преборите с голяма конкуренция. Щяхте да се ползвате с предимство само ако се казвате Маунтбътьн, Чърчил, Кабът или произхождате от някой друг аристок¬ратичен род. С една дума, ако името ви има царско, благородническо или тузарско звучене. Просто не мога да възприема жена Лъв да се омъжи за някой си Карбанкъл или Смит. Всъщност обаче е възможно. При тази жена всичко е възможно. Но в такъв случай тя вероятно ще се подписва Смийт вместо Смит.
Може би тя ще обсеби ролята на водач на свитата и ще господства над придворните си дами като истинска кралица, но ще го прави с такава обезкуражаваща сърдеч¬ност и светеща усмивка, че едва ли някой ще възроптае. Вероятно останалите жени осъзнават, че е родена да уп¬равлява и да диктува правилата на играта, на модите, оби¬чаите и обноските. При всички случаи всякакъв опит да се отнеме нейната власт е обречен на провал.
Природата сякаш е проявила пристрастие, като е създала тази жена с енергия, ум, изтънченост, красота и самобитен сексапил колкото за три жени най-малко. Ако случайно страдате от комплекс за малоценност, по-скоро се ориентирайте към друга не толкова оперена птица. Не си мислете, че ще можете да я опитомите и да направите от нея послушна домакиня, която предано ще ви гледа в очите. Мъжът, който очаква момиче от зодия Лъв да го боготвори, трябва да е голям наивник. Ще се радвате на невероятен късмет, ако успеете да я убедите да бъде по-приказлива и по-отстъпчива с вас, да ви има уважението и преди всичко да ви остане партньорка в любовта, като по този начин ви направи владетел на чувствата й. Фактът, че ви е дала разрешение да я обичате, е равносилен на посвещаване в рицарско звание. Това не е никак малко, за бога. Може и да бъде далеч по-зле. Жената Лъв означава повече от една жена. Тя е нещо като луксозен предмет, който не се намира току-така.
Трябва да запомните, че тя е способна еднакво добре да влиза в ролята на свиреп звяр и пухкаво невинно котен¬це. Гласът й може да упоява като страстен шепот, движе¬нията й - нежно да галят въздуха, а огромните й меки очи - да блестят със задоволство, докато невинно потрепва с клепачите си. Тя може да изглежда стабилна, спокойна и флегматична като застинало езеро. Трябва обаче да бъде¬те нащрек! Тя играе тази роля, защото знае, че отзивите за такова представление винаги са ласкави. Ако я лишите от главната роля във филма на любовта и й кажете, че ще бъде дубльорка или просто ще играе второстепенна роля, скоро ще разберете, че кротка и покорна тя не може да бъде. Разбира се, повечето от жените Лъв, които задява¬те, веднага ще ви предупредят колко са горди и недо¬стъпни, поради което номерът ви едва ли ще мине. Не бива обаче да забравяте, че между тях се среща и една друга порода - старателно крият ноктите си, но за всеки случай всеки ден си ги подострят.
Ако започнете да проявявате интерес към момиче Лъв, първото нещо, което трябва да направите, е да се запаси¬те с подаръци. Без значение какви, но е важното да са скъпи и избирани с вкус. Освен това когато й ги поднасяте, не забравяйте да се издокарате. Желателно е да порепетирате различни комплименти, които да са оригинални и точ¬ни. Фрази като „луд съм по теб" или „полудявам като те видя" само ще ускорят заповедта й за незабавното ви из¬хвърляне от двореца, навън при тълпите. Всякакви вулгаризми и цинизми предизвикват мрачното й презрение. Трябва да помните, че ухажвате царска особа, която не вирее без ласкателства и възхищение, но преди всичко се интересува от вашата мъжественост и не възнамерява да ви превръща в мъж под чехъл. Можете да се радвате на нейната любов само ако проявявате силата си. Тя не би ви обидила със снизходително отношение. Пък и изобщо не смята, че е представителка на слабия пол.
Момичето от зодия Лъв притежава спортна фигура и обича спорта, но по-умно би било да я заведете на театър, а не на мач. Театърът и сцената я привличат неудържимо и й действат преобразяващо. (Трябва на всяка цена да взе¬мете места на първите редове на партера, а не на балкона.) За предпочитане е да подберете пиеса, в която герои¬нята се държи така, както би ви се искало вашата любима да се държи същата вечер. Тогава имате изгледи за извес¬тен успех, тъй като тя несъзнателно ще изиграе току-що гледаната роля, подражавайки и на най-незначителните извивки на гласа. След края на пиесата не й купувайте сан¬двич, с очакването, че безропотно ще го приеме само от любов към вас. Канете я по-рядко, но само в луксозни заведения. Нейната цел не е да ви похарчи парите. Точно обратното - тя е щедра по характер и сама ще предложи да си плати сметката, а освен това вероятно ще ви затру¬па с толкова подаръци, колкото вие не сте й подарили. Истината е, че не понася мизерна обстановка. И най-бед¬ната жена Лъв на света ще направи всичко възможно да намери пари за завеси в дома си, за пръстени на ръцете си и за нови токове на обувките си. Понякога може да я зърне¬те да обикаля бедняшките квартали, но го прави единстве¬но от любопитство, като страничен наблюдател, далеч от тълпата. Мизерията й действа подтискащо и тя се чув¬ства като болна. Ако живеете в колиба и ходите облечен като просяк, нямате никакви шансове за успех.
Може би ви е известна историята за френската благородничка, която се разхождала в градината на Версайския дворец заедно с любимия си. Внезапно спряла и го запита¬ла: „Скъпи, простите люде познават ли красивото чувство, наречено любов?". След като той й отговорил положител¬но, тя обидено възкликнала: „Но то е прекалено възвише¬но за тях!". Убедена съм, че тази дама е била от зодия Лъв.
Не бива да се сърдите на тази жена за спонтанните й изблици на невъздържаност и суета. Такава й е природа¬та. Притежава чувство за превъзходство, но това не драз¬ни хората около нея. Те я обичат и уважават, защото ви¬наги се държи любезно и великодушно и се отнася с май¬чино състрадание към децата, беззащитните и отритнати-те. Не очаквайте от нея да напусне трона, който по право й принадлежи. Ако е типична представителка на тази слънчева зодия, ще бъде толкова изящна и ослепителна, че хората безпрекословно ще приемат изключителната й натура. Интелигентна, умна, силна и способна, в същото време толкова женствена - какво повече от това.
С малко ласкателства ще получите от жената Лъв оно¬ва, което желаете. Вече разбрахте, че това е нейната сла¬бост. Ако имате намерение да се ожените за нея, ще ви издам и още една тайна. Трябва да знаете, че все някога ще й омръзне позлатената клетка, в която сте я сложили, и ще поиска да се поразходи из джунглата, за да види как живеят другите котки в нея. Ако трябва да стои затворена между четири стени, тя скоро ще се лиши от лъвското си величие. Ето защо трябва да я оставите да намери професионално¬то си призвание. Ако й отредите ролята на домакиня -свършено е с нея, освен ако не сте някой богаташ, че да й осигурите възможността постоянно да устройва партита или да обзавежда дома ви с екстравагантни мебели.
Обикновено тази жена е прекрасна съпруга. Рядко може да я видите повлечена и разчорлена, с ролки в коси¬те или крем по лицето. Не че не обича козметиката. Ти¬пичната лъвица може да седи с часове пред огледалото и харчи луди пари за козметички. Вие се наслаждавате на резултата от тези нейни усилия, но не и на начина, по кой¬то постига всичко това. „Любима, нужно ли е да харчиш толкова много пари?", често проплаква съпругът, но же¬ната Лъв не обича сама да си прави косата. Тя обича да й угаждат, да й мият косите, да я решат и да я обсипват с внимание и грижи.
Дръжте под наблюдение разноските й. Тя може и да внимава, но само ако има асцендент Рак, Дева или Кози¬рог. Жените Лъв си падат по красиви предмети, мебели или подаръци за близките си. Почти винаги притежават скъп гардероб, с дълги вечерни рокли с дълбоки деколте¬та, обшити с диаманти. Изобщо имат пищни тоалети и блестящи бижута. За всекидневно облекло обаче типич¬ната жена на тази зодия предпочита спортното. Обича семплите, но скъпи платове. Най-много харесва мек кашмир, качествено италианско трико и английско каре. При¬тежава превъзходен, но скъп вкус. Понякога се срещат и жени, които развалят безупречния си стил с претрупани и екстравагантни дрехи, но те са изключение от общото правило за изтънчеността на Лъвовете в модата.
Ако поканите шефа си на вечеря, с изненада ще устано¬вите, че вашата съпруга може да бъде и много добра домакиня. А шефът ви ще си помисли, че сте истински гений, след като сте спечелили сърцето на тази жена. Със сигур¬ност тя ще впечатли и съпругата на началника ви, тъй като е еднакво ценена и от мъже и от жени, които се радват на приятелската й усмивка и сърдечна благоразположеност. Всеки, който се намира в обсега на сияйното й лъчение, ще усети топлината му. Лъвовете рядко хвърлят сянка.
Тази жена много обича децата си и постоянно ги зали¬ва с майчина нежност. Трудно усеща недостатъците им, но в такъв случай става строг родител. Ако децата не де¬монстрират уважението си към нея, тя се мръщи и потъва в мълчание, тъй като не понася обкръжение от равноду¬шие. Според една поговорка, ако не използваш пръчката, ще разглезиш детето. Майката Лъв обаче има невероят¬ната способност да глези чедата си дори и да използва пръчката, което направо не е за вярване. Тя лудува, играе и разговаря с тях, но същевременно ги учи на дисципли¬на, благоприличие и покорство. Лесно обаче се поддава на хленченията да им купува това-онова. С една дума, тя третира децата си като любими членове на кралското се¬мейство, много им се радва, но и очаква от тях да показ¬ват уважението си към нея, особено на публично място. Тя страшно се гордее със способностите им и горко на онези, които ги обидят или проявят несправедливост към тях. Няма опасност обаче да прекали с обичта си към де¬цата. Прекалено е независима, за да им посвещава цялото си време. Тази майка винаги успява да живее собствения си живот, но не за сметка на децата. Нейният поглед и внимание постоянно са приковани в тях, макар и понякога от разстояние. Повечето майки от тази зодия предпочи¬тат да работят, но децата им никога не се оплакват от липса на внимание. Посветили се на кариерата си, те успешно се справят и с майчинството, и с професията си. Просто Успяват да покриват и двата фронта.
Понякога може жената Лъв да изгуби гордостта и уравновесеността си и да се превърне във весело и закачливо същество със склонност към шутовщина. В един момент Ще я видите да се залива от невъздържан смях, но само след миг кадифеният глас и царственото величие отново Ще са се върнали. Никой не може да среже глупава забележка или груб въпрос с по-голямо презрение от тази жена. Тя изобщо не обича непознати хора да фамилиарничат с нея. Макар и самата тя понякога да си позволява да се държи фамилиарно, непознатите трябва да си знаят мястото.
Ако трябва да говорим за нейната вярност, стига ни да си припомним един стар тост: „За мое и за твое здраве, за любовта и за смеха - аз вярна съм щом ти си верен - ни миг по-дълго от това!" С това се изчерпва цялата тема.
Не трябва да завиждате на умението й да бъде център на вниманието в компанията на вперили погледи в нея мъже. Грациозната й походка винаги ги кара да се обръщат след нея. Естествено е да бъде обект на ухажване от тяхна страна. Дори самата тя понякога ги поощрява. Обича бе¬зобидните флиртове, тъй като вродената й нужда от лас¬кателства и комплименти всъщност прикрива един осо¬бен страх дълбоко в нея, че не е достатъчно женствена. Ето защо тя постоянно чувства необходимост да й повта¬рят, че е обичана и желана. Това че се е усмихнала на най-добрия ви приятел и му е направила комплимент, в ни¬какъв случай не означава, че е престанала да ви обича. Вие обаче не правете подобно нещо с нейната приятелка. Нещата могат да загрубеят. Трябва да знаете: на едни е позволено, на други - не. Ако случайно разбере, че се обръщате към секретарката си не с официалното „госпожо", а по друг начин, мъркащото ви котенце непременно ще си покаже ноктите.
Не е честно, ще отвърнете вие. Това е вярно, но ако искате да притежавате това пищно самородно създание, трябва да направите известни отстъпки. Все пак не е все едно какво ще имате - горд паун или гукащо гълъбче. Най-подходящата реакция от ваша страна ще бъде да се шегу¬вате със суетата й. Малко жени от тази зодия не биха се втурнали да се състезават с мъжете си по престиж, а и по доходи. Не забравяйте, че лъвицата може да бъде всичко - от актриса до хирург.
Една от най-добрите ми приятелки от тази зодия е из¬вестна психиатърка от Ню Йорк. Нейната професия й пре¬доставя възможност да дава съвети и поуки на хората (което е любимо занимание на Лъвовете). Съветите й обаче са съпътствани от толкова топла усмивка, блестящи очи непресторено съчувствие, че у пациентите й настъпва Одобрение само от разговора с нея. Нейният съпруг я залива с цялата си обич и грижовност, които според нея й принадлежат по право, но професията му не е по-лоша от нейната. Той е талантлив писател и поет и това неминуе¬мо впечатлява сантименталната жена от зодия Лъв. Ни¬кой от двамата не изпъква пред другия на публично място, но зад кулисите той е мъж и господар. Това е и най-сигурният начин да укротиш жената Лъв.
Такъв е ключът към гладките отношения с момичето От тази зодия. Не бива да се оставяте да ви обсеби, но и не трябва да се опитвате да я подчините. Споделете й, че тя е вашата звезда и в същото време надуйте собственото си его. Само фактът, че сте спечелили ръката на тази горда жена, означава, че сте мъж и половина. Как ли изобщо успяхте да го направите?
ДЕТЕТО ЛЪВ
„Туидълдум и Туидълди да влязат в бой се съгласили.
Защото според Туидълди,
съсипал новото му кречетало Туидълдум."
Спомняте ли си онази детска игра „Царю честити"? А спомняте ли си онова дете, което все се цупило, защото не било царя? Ако то е същото, което ви е давало пари да си купите захарна пръчица или сладолед, бъдете сигурни, че сред приятелчетата ви от махалата е имало дете от зодия Лъв.
Това дете е слънчево, щастливо, игриво и весело, но само когато се изпълняват неговите желания. В противен случай надвисват облаци, последвани от гръмотевичен трясък или мрачно мълчание. Дори и да прекалява, не му се карайте много. Постоянното потискане на неговия енту¬сиазъм може да остави дълбоки следи, кои;го да затьмнят слънчевата му натура в продължение на години. Малките от тази зодия притежават склонността да командват връстниците си, което често ядосва майките на по-кротки¬те дечица. В такъв случай трябва да им направите забележ¬ка, но без да ги порицавате на висок глас пред другите. Лъвската гордост винаги реагира невъздържано на напад¬ките, особено ако са отправени на публично място.
По-добре е да поощрявате вродената склонност на това дете към лидерство, като в същото време го накарате да разбере, че всеки трябва да мине през този пост, дори ако едните са по-слаби, а другите - по-силни. Просто така е по-почтено.
Вкорененото му чувство за справедливост ще му по¬могне бързо да осъзнае това. Детето Лъв е агресивно, но не и злобно. Нещо отвътре обаче го гложди и то все гледа да бъде начело на парада. Децата от тази зодия много обичат да се перчат и този навик трябва да бъде навреме изкоренен. Момченцето Лъв ще направи челна стойка насред училището или ще тръгне да ходи по най-високата ограда само и само за да направи впечатление на съуче¬ниците и особено на съученичките си. Ако родителите му са умни, от най-ранна възраст трябва да му внушат, че перченето е много недостойно. Тези слънчеви деца без¬резервно ще приемат подобни съвети, тъй като притежа¬ват силно развито чувство за лично достойнство. Това може да бъде забелязано и у най-малките представители на тази зодия. Те се държат като принцове и още преди да проходят започват да въртят на малкия си пръст и мама, и татко, и цялото семейство. Наакани, напикани и олигавени, те сякаш се опитват да спасят част от достойнството си и неистово реват. Същевременно много обичат да ги целуват, галят, да ги щипят по бузките и да им носят по¬даръци. Това дете не се притеснява от прекалено много ласки и внимание. Точно обратното - може да видите са¬модоволното му изражение, когато някой случаен мину¬вач спре да му се порадва.
Трябва да сте наясно, че детето ви Лъв е много по-нера¬зумно и буйно от своите връстници. Без да мисли върши какви ли не лудории, като в повечето случаи организаторът е самият той. След прекалените му буйства обаче ще има я периоди на лъвска леност, когато ще се мотае из къщи, без да се захване с нещо. Не го закачайте, но същевременно го накарайте да разбере, че никой няма да му слугува. Ако нещо му трябва, да си го вземе само. Защото разглезеното дете Лъв се превръща в истински деспот. Понякога може да му подадете книга или чаша шоколад, но само като при¬ятелски жест. Ако проявите слабост пред лъвските му кап¬ризи, непременно ще ви превърне в слуги. Затова поста¬райте се да му внушите, че трябва да уважава правата на другите, ако иска и те да уважават неговите. Тогава от него ще излезе далеч по-поносимо същество. Тези деца са мили и закачливи като малките лъвчета в зоопарка и точно като тях се нуждаят от обич и строгост едновременно. Ето защо родителите, както и звероукротителите, трябва съразмер¬но да прибягват и до топлата милувка, и до жилавата пръчка. Едното без другото са фатални за възпитанието на тези малчугани.
Съществуват два вида деца Лъв. Първите са контакт¬ни, весели, жизнерадостни, открити, сърдечни и велико¬душни, макар и на моменти по-агресивни. Другите са тихи, свити и срамежливи, или поне така изглеждат отстрани. При последните тези качества обикновено са като резул¬тат от накърнена суета, от прекалено строг родител или от по-голямото внимание към по-малко братче или сестриче. Дълбоко в себе си те жадуват за толкова грижи и внимание, колкото и връстниците им от другия тип. Опас¬ното при една такава ситуация, особено ако тя продължи дълго е, че когато порасне, това дете насилствено ще се опитва да се налага, като търси внимание в неподходящи моменти и от неподходящи хора. Другата възможност е завинаги да се вглъби в болезнено отчуждение и вечна неудовлетвореност. Лъвът става силно дистанциран, ако дълго време му се пречи.
Младите представители на тази зодия обичат да си играят на войници, но най си падат по игри с голяма доза случайност или късмет в тях. На момиченцата им харесва Да се правят на дами и да се издокарват, за да им се рад¬ват възрастните и да им казват, че са красиви. Те обаче се отнасят много съвестно към всяка къщна работа, която им е възложена. Е, не бива да очаквате, че с удоволствие Ще мият пода и ще хвърлят боклука. Не обичат черната Работа, затова им възлагайте нещо по-сериозно, в което могат да проявят творчество и самоинициатива. Някои от тях са големи мъжкарани, но постепенно тяхната суета ще вземе връх и този период ще отмине.
Учителите могат да им се доверят и да ги направят свои заместници, ако им се наложи за кратко за излязат от класната стая. Децата Лъв обичат да обясняват и са ис¬тински щастливи, когато им се гласува доверие. Защото наред с всичко останало това им дава привилегии. В ро¬лята си на учителски заместник детето Лъв винаги ще ус¬пее да въдвори ред, но не за дълго, тъй като няма да из¬държи на изкушението да полудува заедно с другите.
Ако нещо е приковало интереса им, Лъвовете усвоя¬ват познанията бързо и лесно. Те са интелигентни и обик¬новено възнаграждават търпението на учителите си, но не забравяйте, че освен да учат, обичат и да мързелуват. Разчитат главно на неустоимия си чар и яркото си излъчва¬не. Учителите често се поддават на ослепителните усмивки и комплиментите на тази зодия и това обяснява защо де¬цата Лъв получават по-високи оценки, отколкото заслу¬жават. Много е важно да се научат редовно да си четат уроците. Това обаче не бива да става насила, защото нищо няма да постигнете. Най-лесният начин да накараш това дете да повиши училищния си успех е да засегнеш негова¬та суета и да го предизвикаш да се изяви. Един такъв но¬мер винаги ще мине. Когато заслужава, не пропускайте да го похвалите, и то пред хора. Защото колкото и да го хвалите, то ще иска още.
Тези деца винаги имат нужда от повечко пари за харчене, отколкото другите. Защото са щедри. Няма да е зле, ако от време на време им повтаряте онова, което Рокфелер е казвал на децата си: „Когато имаш пари - дай една¬та част, втората похарчи, а третата задели настрана. Тряб¬ва особено да наблегнете на третата част.
Щом пораснат, младите момчета и момичета от тази зодия ще започнат да забелязват представителите на дру¬гия пол доста по-бързо от своите връстници. Подгответе се за бурен пубертет, защото вашето дете Лъв ще мени настроението си минимум по сто пъти на ден. Приятел¬ствата и увлеченията му ще бъдат съпътствани с изклю¬чителен драматизъм и изпълнени с често сменящи се изблици на въодушевление и душевни терзания. Всички деца от тази зодия обичат да ходят на гости. Ако им дадете повече свобода, на всяка цена ще се възползват от нея. Болезнено понасят строгото отношение, тъй като то накърнява достойнството им. По-добре да поощрите вро¬дената им дързост, като им кажете, че са способни на всич¬ко, и те няма да ви подведат.
Не е лесно да се възпита дете, родено през август. Ще преживеете и моменти на отчаяние, когато ще си мисли¬те, че това зверче въобще не може да бъде опитомено. То може, разбира се, но само с нежност и постоянство - лю¬бовта е магическият ключ, който никога няма да заяде в ключалката на златното му сърце. Отнасяйте се с обич към тях в детските им години и те ще израснат добри и великодушни. Ако няма любов край тях, те се отчужда¬ват. Не забравяйте, че това дете винаги се прави на голям смелчага, но в същото време се страхува, че не е. Притис¬кайте го към себе си всяка вечер, дарявайте го с ласки, обичайте го с цялото си сърце.
НАЧАЛНИКЪТ ЛЪВ
- Сега не ме прекъсвай, ще посоча всичките ти
недостатъци.
Отначало това я озадачи, но след като го погледа минутка-две, разбра, че това е усмивка.
Имате началник Лъв и сте издържали цяла година?! Наистина ли? Вероятно умеете внимателно да изслушва¬те хората.
Началникът ви Лъв сигурно смята, че корпоративните данъци, правителствените разпоредби и профсъюзните правилници са измислени с единствената цел да му пре¬чат на работата. За сметка на това пък той с лекота ги пренебрегва. Болшинството от Лъвовете са надарени орга¬низатори и истински гении в боравенето с властта. Ако трябва да се занимава с досадни ситуации, Лъвът ще се обърне към вас и властно ще започне да ви говори бомбастични, но общи фрази по проблема, след което покрови¬телствено ще махне с ръка, ярко ще се усмихне и ще промърмори „Сам карай нататък". После сигурно ще до¬бави, че държи докладът му да е готов и да го чака на бюрото му възможно най-скоро. „Не ме интересува какво ще правиш, но утре сутринта трябва да е готов." Лъвове¬те не обичат подробностите. Предпочитат да представят само общия план на нещата и да оставят на вас досадните цифри или статистики.
Един мой приятел е истински пример за началник Лъв. Той повикал секретарката си, за да й издиктува отговор до много важен клиент. „Надявам се сте решили какво ще пишем?", плахо го попитало момичето, готово да стенографира с молив в ръка. „Разбира се", усмихнал се ней¬ният началник. „Пиши, че най-вероятно нещата ще се уре¬дят. Записа ли? Най-вероятно. Останалото сама знаеш." След като се разпоредил по този гениален начин, той ве¬село й махнал с ръка и в изискана компания се запътил към най-близкото и скъпо кафене, за да се поосвежи. След това отишъл да поиграе голф, върнал се към пет часа и веднага попитал готово ли е писмото. (Секретарката била от зодия Дева). След като го прочел и го одобрил с лику¬ващ израз на лицето, обадил се по телефона и го издиктувал на свой приятел. Думите му се чули през вратата и стигнали до ушите на горката секретарка. „Какво мис¬лиш?", попитал той своя познат. „Смятам, че добре съм му обяснил каква е нашата роля във всичко това, нали? Така е, защото умея да се изразявам. Жена ми постоянно повтаря, че трябвало да стана писател", скромно казал той в заключение.
Наистина това е рядък случай, но у всеки началник от тази зодия може да се долови нещо подобно. Той ще ви обича, ако му давате оригинални идеи. Шефовете Лъвове харесват подчинени с творческо отношение към работата си. Ако споделите с него обаче някаква блестяща идея, още на другия ден ще го видите да се заема с практичес¬ката й реализация и в същото време, за ваше най-голямо учудване, засмян до уши да казва: „Това е едно от най-добрите ми хрумвания." Наред с всичко останало той сам си вярва, че тази идея му е хрумнала първо на него. Без майтап. Наистина вие сте накарали въображението му да проработи и точно затова сте толкова ценен кадър, но истинската идея е лично негова. Трябва да запомните това.
Понякога шефът ви от зодия Лъв може да бъде неблагодарен. Например ще изсипе цяла торба с писма върху бюрото ви, защото той не иска да се отегчава да ги чете, а на другата сутрин, като ви види с подпухнали от недоспиване очи, защото до полунощ сте изпълнявали височай¬шата му заповед, ще мине покрай вас, ще поклати нео¬добрително глава, ще ви направи някаква хаплива забе¬лежка за разхвърляното ви бюро, и гордо ще прекрачи в плюшеното си леговище. И за това се е погрижил - каби¬нетът му да бъде луксозно обзаведен. Със слабо осветле¬ние, тихичка музика, цветя, меко канапе и бюро от чере¬шово дърво. Дори и при малко средства едва ли кабинетът му ще бъде с мръсни стъкла и без пердета. На стените ще бъдат окачени чудесни гравюри или негови снимки с важ¬ни особи. На видно място ще бъдат сложени всичките му грамоти, дипломи и награди, поставени в рамки.
Сред Лъвовете се срещат и друг вид началници. Знам една секретарка на Лъв, която в продължение на три ме¬сеца работеше денонощно и без почивен ден, в очакване на обещаното й повишение. В същото време подрежда¬ше, опаковаше подаръци, зареждаше хладилника, праве¬ше коледните му покупки и веднъж седмично чистеше ка¬бинета му. През едно слънчево утро тя чула как той я хва¬ли пред вицепрезидента на фирмата: „Тази Хестър е на¬право съкровище", рекъл той. „Какво ли щях да правя без нея. Просто е фантастична. Малко е мързеливичка, но не може всичко да е идеално."
Дали Хестър веднага си е подала оставката? Разбира се, че не. Защо да се занимава с такава дреболия? Тя е умна и много добре съзнава, че усилията на всички са едно нищо в сравнение с пословичната работоспособност на нейния началник, която изригва като вулкан между честите му подрямвания на мекото диванче в кабинета му. Защо да напус¬ка шеф, който винаги ще забележи новата й рокля? Как да връчи оставката си на човек, който й е подарил гривна с топази за рождения й ден и кристален сервиз за годежа й, който проявява разбиране към правописните й грешки, пре¬дизвикани от цвета на пишещата й машина, който тя опре-делено ненавижда. Той даже започнал да я боядисва в свет¬ложълто, но нали е малко невнимателен, разлял боята по клавишите, която в продължение на седмици се лепяла по пръстите й. Затова всеки час ходела да се мие със скъпия и благоуханен сапун, който той сложил в тоалетната.
Същият този началник намерил нова работа на баща й, платил сметката на майка й в болницата и проявил ве¬ликодушие, назначавайки при себе си един неин братов¬чед. Наред с всичко останало тя може да се гордее и с блестящата му репутация сред неговите колеги. Преди година спечелил две награди, а сега й диктува автобиог¬рафията си. Името му фигурира в списъка на списание „Ескуайър" за най-добре облечените мъже, обожава де¬цата и жена си, а печалбите на фирмата му непрестанно растат, въпреки някои необмислени постъпки, които пра¬ви от време на време. Почти никога не забелязва с колко часа е удължил обедната си почивка. Миналата седмица й намерил евтин голям апартамент и смъмрил годеника й, задето не се държал достатъчно добре с нея. Да напус¬не ли? Какво говорите?
Ако обаче сте мъж и работите за началник от зодия Лъв, ще имате по-различни проблеми. Трябва да бъдете разли¬чен от останалите, находчив изобретател и делови. Но не бива да забравяте, че вашият шеф винаги ще бъде по-раз¬личен, по-находчив, по-изобретателен и по-делови от вас - поне според него. Съгласявайте се с всичките му глупос¬ти и се примирете с мисълта, че те никога няма да имат край. Ако все пак се наложи да не се съгласите, направете го между два изискани комплимента - преди и след да из¬разите несъгласието си. Поднесено по този начин под фор¬мата на вкусен сандвич, той може и да го преглътне. Неза¬висимо от това трябва да се действа внимателно.
Дори по-любезните и не толкова наперени началници Лъвове обичат да излъчват слънчева светлина и неотра¬зим чар. Ако проявите към вашия началник заслуженото според него доверие и голяма доза уважение за това, кое¬то е постигнал, той ще ви залива с похвали за всяка добре свършена работа. Никога няма да се скъпи на комплименти. Нито пък ще прикрива гнева си. Лъвът без колебание ще посочи всичките ви грешки. За по-чувствителните служи¬тели ще е добре да си потърсят друга работа. Същото се отнася и за хората с прекалено самочувствие. Началникът ви Лъв притежава повече високомерие отколкото е необ¬ходимо, то донякъде се компенсира от добродушния му оптимизъм. Докато си свирка с уста той така задвижва работите, че те вървят гладко и ефикасно. Лъвовете са родени да управляват и освен това притежават завидната способност да възлагат задачите на най-подходящите хора. След това не им остава нищо друго освен да следят те да бъдат изпълнени стриктно и точно.
Те не понасят интриги в службата. Лъвът ненавижда хора, които крият нещо от него. Той трябва да е наясно с всичко, което става около него. Не бива да се дразните, ако започне да се бърка в личния ви живот или да ви дава съве¬ти как да го живеете. Това не е нищо друго освен израз на царско благоволение. И също значи, че вие сте му симпа¬тичен и той желае да ви помогне с възвишената си мъдрост.
На моменти шефовете от тази зодия са направо смеш¬ни. Могат например да избухнат в гняв и след това ако са несправедливо засегнати, да се затворят в кабинета си и да се цупят с часове. Ако ги поласкаете обаче се разнежват, въпреки че се стараят да не се издават. Обличат се добре, хранят се добре и добре си поспиват. Ако получават необ¬ходимото за тях уважение, стават безумно сърдечни и ве¬ликодушни. Благодарение на силния си характер са спо¬собни да превърнат всеки свой провал в триумф. Лъвът из¬питва огромно вътрешно удовлетворение да дава запове¬ди, а да дава съвети и да поучава останалите му е нещо като хоби.
Вашият шеф от тази зодия може да се случи и от друга¬та порода - която крие жаждата си за внимание и уважение под формата на кротката сдържаност. Както кротките, така и шумните обаче притежават в еднаква степен вродено до¬стойнство, гордост и суетност. Нима се съмнявате? Тогава опитайте да засегнете неговото его по най-невинния начин, след което ви съветвам веднага да изчезнете.
Имах един началник от тази зодия, който беше от по¬родата на пухкавите котенца и беше установил следния ред: вторник сутринта свикваше специално събрание за всички служители. Казваше, че по този начин искал да подобри микроклимата, но истината беше, че този кротък Лъв търсеше всеки възможен случай за актьорска изява. Да сподели мъдрите си мисли пред приковалата внима¬нието си в него публика. Бог да благослови неутолимия му копнеж по светлините на рампата.
Ако се радва на обич и уважение, никой по света не може да бъде по-сърдечен от него. Какво от това, че се нуждае от толкова много възхищение, необходимо да задоволи ненаситната му суета. В противен случай тя не го оставя на мира. Истината е, че много често той напълно си заслужава възхищението. Възможно е на моменти да ви отегчава със съветите си и със снизхо¬дителното си отношение към вас, може дори да ви е писнало да му повтаряте колко е велик. Никой друг
Аватар
Skarlet60
астро гуру
астро гуру
 
Мнения: 1334
Регистриран на: 02 Фев 2007, 15:49

Благодаря ти:)

Мнениеот nikke » 29 Мар 2007, 12:23

Искам да ти благодаря лично за информацията, която си ни дала. Четох с интерес, предполагам се сещаш, че съм зоадия лъв:). Замислям се върху това, че винаги са ме привличали мъжете лъвове, но обикновено отношенията ни са приключвали фатално. Често съм се спирала в книжарниците пред тази книга, но така и не съм я добавила в библиотеката си. Желая ти хубав ден!
nikke
новопостъпил
новопостъпил
 
Мнения: 18
Регистриран на: 24 Мар 2007, 11:08

Мнениеот Skarlet60 » 29 Мар 2007, 14:17

Благодаря ти , nikke, за топлите думи. До тук деня не ми беше от най-приятните, дано да е добър в останалата част от деня. Приятен и на теб. :P :P :P
Аватар
Skarlet60
астро гуру
астро гуру
 
Мнения: 1334
Регистриран на: 02 Фев 2007, 15:49

Мнениеот nikke » 29 Мар 2007, 16:43

Сещам се за тези дни, които не са от най-приятните, но щом си намерила сили за усмивка, значи се справяш:). освен това, нали знаеш, че когато всичко стигне до дъното и няма накъде повече да се влошава ще започне да се изкачва нагоре. "Силата е в търпението" - толкова много истина има в тези думи, а аз понякога съм като първолаче, което ги срича:) и забравя значението им...Искрено ти желая останалата част от деня ти да е страхотна!
nikke
новопостъпил
новопостъпил
 
Мнения: 18
Регистриран на: 24 Мар 2007, 11:08


Назад към Лъв

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта