СЛЪНЧЕВИТЕ ЗНАЦИ НА ЗОДИАКА-ЛИНДА ГУДМАН

Зона на родените под знак Скорпион

СЛЪНЧЕВИТЕ ЗНАЦИ НА ЗОДИАКА-ЛИНДА ГУДМАН

Мнениеот Skarlet60 » 14 Мар 2007, 11:15

СКОРПИОН
24 октомври - 22 ноември
КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ СКОРПИОНА
„Въпросът е в това - да бъдеш майстор."
Скорпионът е описан в енциклопедията като нощно паякообразно насекомо, което напада и парализира жерт¬вата си с впръскана отрова чрез дългата си извита опаш¬ка. Тази опашка служи както за защита, така и за унищо¬жение. Убождането понякога е смъртоносно.
Когато чуят, че някой е роден през ноември, хората много често реагират с многозначително възклицание. „О, вие сте Скорпион!" - продумват те със страхопочитание и нескрита боязън. Случва се някой да се подсмихне дву¬смислено, явно осведомен за известната похотлива същност на Скорпиона. Може да се каже, че на самите Скорпиони им е дошло до гуша да се отнасят към тях с предубеждение. Но вие мислите, че те са опасни и жесто¬ки, нали?
Не бъдете толкова сигурни. Всичко е относително. За предпочитане е да се научите как трябва да бъде разпоз¬нат Скорпионът. Ще ви бъде от полза. Ако се наложи да се защитавате... а може би за да откриете едно по-съвърше¬но човешко същество.
Скорпионът предпочита да се движи инкогнито и обикновено успява, благодарение на добре овладяната си при¬рода. Бихме могли да го разконспирираме и да проник¬нем под прикритието му, но това може да стане само в полунощ или на обяд.
Вгледайте се внимателно в очите му. Независимо как¬ви са - зелени, сини, кафяви или черни, те пронизват с хипнотична сила. Когато Скорпионът спре очите си върху някого, следва объркване. Фиксираният започва да коке¬тира или да нервничи. По-добре е в подобен момент първи да отклоните погледа си, защото неговият при всички слу¬чаи ще издържи по-дълго от вашия. Всъщност, примерът с очите е и най-елементарният начин да различите плутоновата личност на Скорпиона. Неговите очи ви прониз¬ват безжалостно, прониквайки дълбоко в душата ви. Това е безспорната истина.
След това се вслушайте в говора му. Тембърът на гла¬са може да бъде мек, дрезгав или рязък, интонацията -спокойна и плавна, насечена или поривиста, но в думите му няма злепоставяне или противоречивост. Скорпионът е завършена личност. Той знае добре какво е и какво не е, чуждото мнение не може да промени убежденията му. Стрелите на обидите не могат да го поразят, комплимен¬тите не могат да го разнежат. Скорпионът не обича да посочват както пороците, така и добродетелите му. Ако е благоразположен, ще приеме похвалите ви, но ако не е -може да потърси корист в мотивите ви.
Сега вече, ако сте сред повече хора, може да си напра¬вите експеримент и да отворите дума за зодиакалните зна¬ци. Вие вече имате опит и чувствате увереност, че можете да разпознаете кой какъв е. И като забележите оня, който ви погледне хипнотично и самоуверено ви каже, че него не можете да го разпознаете, смело му съобщете: „Вие сте Скорпион." Ще забележите мигновеното му стъписва¬не, но веднага след това отново ще върне върху лицето си невъзмутимия израз, който вие си позволихте да предиз¬викате. Скорпион с блуждаещ поглед и предразположен към бъбривост е някакво астрологическо изключение, рядък вид като птицата додо. Това са нетипични Скорпи¬они, родени през ноември, но подвластни на други планетарни влияния в хороскопа си. Сега вас ви интересуват типичните Скорпиони. Добре е да знаете, че малцина от тази зодия са невротици. Възможно е природата на някои да се променя от влиянието на планетите и все пак това става само в известен смисъл.
Повечето хора от тази зодия са с впечатляваща физи¬ка. Чертите им са подчертано едри, остри, носът - голям, понякога гърбав. Кожата им обикновено е бледа, почти прозрачна. Веждите им са гъсти, сключени. Има нещо напрегнато, наелектризирано в присъствието на Скорпи¬она - то го издава, колкото и той да не се натрапва. Виталната му сила никога не остава напълно скрита. Ръцете и краката на мъжете Скорпиони са силно окосмени. Тъмна¬та коса и тъмните очи също ги характеризират, но има редица светлоруси представители, чието чудесно олицет¬ворение са Грейс Кели и Били Греъм. Плутоновите хора само външно изглеждат хладни. Те старателно поддържат видимата си улегналост и спокойствие, за да прикрият своята неспокойна духовна природа.
Струва си да завиждаме на подобно самообладание. Колкото и да е развълнуван Скорпионът, трудно ще оп¬ределите чувствата върху неподвижното му лице. Той съзнателно и гордо поддържа каменната си физиономия. Принуждава чертите си да бъдат строги и те се подчиня¬ват. (Дори чертите на лицето не биха могли да се проти¬вопоставят на един Скорпион). Трудно бихте срещнали представител на тази зодия, който да се издаде с неконт¬ролируемо изчервяване, смръщване или засмиване.
Скорпионът се усмихва рядко, но искрено. Той конт¬ролира добре не само лицето, но и тялото си. Едва ли ще му се случи да скочи от мястото си, да се затича или да прибегне до нервни жестикулации. Нито се свива от при¬теснение, нито се пъчи от гордост. Старае се да скрие реакцията си, защото е надарен с умението да проникне безпогрешно в природата ви, докато е останал за вас не-разгадан - в това той няма равен на себе си.
Добре е все пак да запомните, че има и един тип Скор¬пиони, които говорят и се движат доста бързо и които из¬глеждат открити и дружелюбни. Обаче внимание! Поста¬райте се да вникнете по-дълбоко в очите на такъв Скорпи¬он и да си спомните поведението му в предишните ви срещи. Не разиграва ли само един театър с това свое безгрижно бърборене? Знайте, че вътрешно той е корав и решите¬лен толкова, колкото и типичните плутонови личности, в известен смисъл дори е по-опасен от тях, защото подвежда с една умела маскировка. Изглежда безобиден и доброду¬шен, но внимавайте, защото можете да си имате неприят¬ности. Със Скорпионите трябва да се внимава. Не защото са зли, а защото не са мекушави наивници. Имайте пред¬вид, че има Скорпиони, които знаят, че очите им ги изда¬ват, поради което дори вечер носят тъмни очила.
Споделете със Скорпиона, че притежава талант, който някога ще бъде признат, и той мимоходом ще ви отвърне: „Знам." Ако го попитате би ли ви направил някаква услуга, ще ви отговори: „Да, разбира се." Или: „Не, не мога."
Ако нямате здрави нерви, не търсете от Скорпиона съвет или мнение. Ще ви каже жестоката истина. Той не прави фалшиви комплименти, за да ви угоди или за да спечели приятелството ви. Ласкателството е под достойн¬ството на Скорпиона. Затова ако чуете от него нещо при¬ятно, имате основание да сте доволни. Ако ви каже, че имате хубав глас, спрете да си тананикате тайно и граб¬вайте микрофона. Ако пък каже, че гласът ви е прекрасен, направо се явете на прослушване в Ковънт Гардън. Сами¬ят той е способен да премести планини, за да ви помогне. Не вярвайте на онова, което говорят за неговия егоизъм. Не са малко хората, които с благодарност ще ви разкажат как са се възползвали от неговия съвет и щедрост. Скор¬пионът има както всеотдайни привърженици, така и зави¬стливи врагове. Но даже враговете, макар и с неудовол¬ствие, му отдават нужното уважение, като внимават да не го предизвикат. Онези, които са проявили дързост и са го направили, добре са разбрали, че да нападаш Скорпиона и планетата му Плутон е опасно. Не бива да се забравя, че Плутон управлява ядрената енергия.
И въпреки всичко хората от тази зодия излъчват благодушие и са способни на дълбоко съчувствие към болни¬те и нещастните. Както може да бъде хладно, докосване¬то на Скорпиона може да бъде и нежно, дори горещо-Според мястото на Слънцето в неговия хороскоп той може да следва няколко пътища. Може да бъде като нощния скорпион, който пробожда смъртоносно друго същество или дори себе си заради самото удоволствие да умъртвява или пък може да бъде като своя символ орела, който се извисява над земната нищета и използва своето могъ¬щество справедливо и мъдро. Велики генерали като Маккартър. президенти като Теодор Рузвелт и учени като Мария Кюри и Йонас Салк са Орли. Най-много амери¬кански президенти са родени под този знак.
Колкото до нощните скорпиони, може би се е случвало да бъдете прободени от някой техен представител. В древ¬ната астрология те се наричат змии. Не е трудно да се отгат¬не към кой вид принадлежи Скорпионът, когото сте срещна¬ли. Някои от подвластните на Плутон се намират между Орела и Пробождащия скорпион и стават жертви на соб¬ствената си черна магия. Това са Сивите гущери. Те проявя¬ват невротична загриженост за самите себе си, а въображе¬нието им непрекъснато ражда предчувствия за надвиснали злини, които всеки миг могат да се стоварят върху тях. Сме¬лостта им се видоизменя - вместо да се стремят към безжа¬лостно отмъщение като Пробождащите скорпиони или да се извисят над огорчението като Орлите, те се сгърчват на кълбо в омразата си при най-малката обида или нараняване и хранят тайна надежда, че враговете им ще бъдат наказани от съдбата. Те подсъзнателно желаят унищожението на сво¬ите врагове, но не смеят да го предизвикат.
Сивите гущери не могат да се възползват от мощта, която Плутон е заложил в природата им - мощ, която би могла да им помогне в преодоляването на нещастните обстоятелства. В епицентъра на трагедията те биха могли да си осигурят нов живот на слънчева светлина, ако мо¬жеха да се опрат на тази невероятна вътрешна сила. Но те се спотайват в подмолите на мрачните сенки и дремят там, като по този начин нелепо похабяват заложените в тях прекрасни възможности. И въпреки това трябва да се знае, че Скорпионът не може да се предаде на пагубната деп¬ресия до такава степен, че да изгуби напълно своята плутонова сила. Никога не е късно за Сивия гущер да се превърне в Орел. Подобно магическо превъплъщение е естествено за всеки, роден под знака на Скорпиона, ако е 8 състояние да призове магията.
Типичните Орли са безстрашни. Без да трепнат, биха по¬вели своите воини към смъртта. Дори обикновените мъже и жени на Плутон притежават невероятния стоицизъм да поне¬сат всичко - физическа болка и бедност, присмехулно отно¬шение и провал. Те преживяват всички удари на съдбата с гордо презрение и пълна увереност в своите вътрешни сили.
Скорпионът държи на приятелите си. „Няма по-вели¬ка обич от тази да жертваш живота си за приятелите." Ня¬кои Скорпиони приемат тази максима безрезервно и с го¬товност се жертват за своите любими, приятели и родни¬ни. Скорпионът войник жертвоготовно прикрива с гърди приятеля си, за да го спаси от куршумите. Скорпионът пожарникар се втурва в пламналата къща и изнася нещас¬тното дете, без да се замисля за живота си. Плутоновите личности са способни понякога несъзнателно да предиз¬викат злото, за да покажат своята смелост и безстрашие.
Скорпионът никога няма да забрави подаръка, който сте му направили, или добротата, която сте проявили към него. Един ден той щедро се отблагодарява за тези жестове. Ес¬тествено, той не забравя обидата и несправедливостта, но в тези случаи реагира по много различни начини. Орелът, например, ще порази така своя враг, че той никога повече да не помисли да го закача. Орелът печели битката и оста¬вя победения на произвола на съдбата. Нощният скорпион е направо ужасен - първо пробожда врага, после обмисля унищожението му и пак го пробожда. Той не се задоволява с равния резултат. Стреми се да разгроми напълно против¬ника и да застане отгоре му. Типичният Пробождащ скор¬пион няма да спи нощи наред, за да обмисли отмъщението си. Ако съседът одраска калника на колата му, на другия ден той ще надраска цялата му кола и даже за назидание ще сгази със своята грижливо оформения му жив плет. Тези Скорпиони няма да се задоволят с това да те настъпят. Тях¬ната цел е да те настъпят по мазола. При Сивите гущери пък плутоновото отмъщение е заредено със злоба, таена с години. Тази злоба ги е потопила в дълбока меланхолия или им е докарала някои хронически заболявания. Неукротимото скорпионско негодувание е сигурна отрова, когато е насочено навътре и остава неизразено. Когато бъде насо¬чено навън, то може да предизвика чувство за вина, защото след края на битката Пробождащият скорпион изпитва уг¬ризения от това, че е наранил беззащитни същества.
Най-добре е това негодувание да не бъде насочвано навън или навътре, а да бъде надмогнато, победено, заб¬равено. Така прави гордият Орел, който никога не поглеж¬да назад с гняв и отмъстителност.
Здравната картина на Скорпиона отговаря напълно на природата му. Той може да се саморазруши с неразумен живот, меланхолия или непосилен труд. Но той е в състоя¬ние и да се възстанови удивително бързо след тежко забо¬ляване. Плутоновата мощ няма граници. Трябва да се знае, че Скорпионите боледуват рядко, но сериозно. Най-доб¬рото лекарство за тях е продължителната почивка и душев¬ната пренагласа - сговорчивостта трябва да смени негоду¬ванието. Скорпионите знаят по-добре от лекарите и сест¬рите, че не могат да живеят дълго сами. Най-уязвимите им места са половите органи, носът, гърлото, сърцето, гръбнакът, кръвообращението, краката и глезените.'Разши¬рените вени и спортните злополуки при тях са често явле¬ние. Те трябва да избягват огън, взривоопасни вещества, вредни изпарения и радиация. Интересното е, че се нами¬рат много хора от тази зодия, които правят точно обратно¬то. Хронични кръвотечения от носа и операции на носа по различни причини са често срещани при Скорпионите.
Скорпионът се отнася с пристрастие към въпросите на религията, живота и смъртта, секса. Проявява непрекъ¬снат стремеж към обновление. Но заедно с това той е пре¬дан на семейството и любовта, проявява нежност и по¬кровителства децата и слабите същества. Той може да бъде както светец, така и грешник. Може да си прави експери¬менти с най-тъмните страни на Чистилището или пък да се нахвърля непримиримо срещу греха и покварата. Той е хипнотично привлекателен когато говори от амвона, в за¬седателната зала или от сцената, буквално приковава вни¬манието на аудиторията, преобразява я. Направо да те по¬лазят тръпки! Огорчението, пиенето и меланхолията могат да доведат един Скорпион до престъпление, но вие можете спокойно да заложите старото си издание на Дантевия „Ад", че дори и тогава другите престъпници ще го гледат с уважение.
Скорпионът винаги брани самоотвержено всичко, ко¬ето счита, че е негово, в това число и успеха, макар че амбициите му не излизат на повърхността. Когато е под¬чинен на някого, той търпеливо изчаква да дойде часът, в който ще се докаже, че е достоен за по-високия пост. Той върви към целта си бавно, но сигурно. Постига всичко, което е пожелал. А пожелае ли нещо, то вече не е мечта! Силата на Плутон, съединена с хладния, целенасочен и непреодолим стремеж превръща желанията му в реалност по един магически загадъчен начин.
Въпреки че в резултат на патологичното си желание да опознае най-болната и покварена част на човечеството Скорпионът може да се превърне в Сив гущер, замесен с наркотици и престъпления, той би могъл да избере и дру¬га съдба, като се отдаде на медицината - за него тя крие особено обаяние с възможностите на медикаментите и скалпела. Много от хирурзите, за които казват, че проявя¬ват садизъм, са Скорпиони. Много от най-способните медици на света са подвластни на Плутон и с негова по¬мощ лекуват душата и тялото по един невероятен, поня¬кога мистичен начин. Скорпионът притежава вроден усет за живота и смъртта, а така също и способност да владее и двете, ако е решил. Древните тайни завладяват неговия блестящ ум. От способността му да прониква дълбоко в човешката природа се ражда бележитият детектив, вели¬кият композитор, световноизвестният писател, неповто¬римият драматичен актьор. Понякога Скорпионът пред¬почита да живее сам край морето, да се слива с неговата стихия, безмълвен и мощен. Друг път, надянал хладната маска на спокойствието, той се изправя пред публиката, но прикрива по един удивителен начин желанието си да победи. Той може да бъде политик или телевизионна звез¬да, менажер или барман, но винаги изпреварва конкурен¬тите си. И го постига без никакви видими усилия, сякаш това е предопределено от съдбата, а не твърдо преслед¬вана цел.
Има една много странна закономерност в астрология" та - тя е смъртта на някой роднина в годината преди или след раждането на Скорпиона. А в годината преди или след смъртта на Скорпиона в семейството му се появява нов човек. В деветдесет и пет процента от случаите това правило се потвърждава. Символът на Плутон е птицата феникс, която се възнася от димящата пепел. По същия начин Скорпионът олицетворява възкресението. Както Сивите гущери, така и Пробождащите скорпиони могат да се превърнат в горди Орли, без да разкрият тайната на своето чудо. Въпросите са излишни - Скорпионът няма да ви отговори. Но той познава тайната на кръга, очерта¬ваш символичната нула.
Цветът на ноемврийския магарешки трън е обвит в безжизнената, но опасна красота на скорпионските орло¬ви нокти. Случвало ли ви се е да вдъхнете неговия опия¬няващ аромат в притихналата нощ? Тогава сигурно сте разбрали защо някои хора без страх посягат към магареш¬ките тръни, за да почувстват прелестната нежност на Скор¬пиона. Взривяващата страст на Скорпиона носи насите¬ния виненочервен цвят на минерала хематит. Но стома¬ната на Скорпиона се закалява в горяща пещ, докато по¬стигне съвършената гладкост и силата да управлява де¬ветте духовни огъня на скорпионовата мъдрост.
МЪЖЪТ СКОРПИОН
И очите й внезапно срещнаха погледа на голяма
синя гъсеница,
която седеше на върха, кръстосала ръце,
и пушеше от дълго наргиле.
Гъсеницата и Алиса мълчаливо се гледаха.
Ако вие сте влюбена в Скорпион и се плашите от ду¬мата страст, най-добре ще бъде да си обуете маратонките и да бягате, сякаш ви е подгонил самият Кинг Конг. Това е положението.
Не става дума само за романтичната страст, макар че тя е на първо място. Имам предвид всички видове страс¬ти: към политиката, работата, приятелството, религията, храната, роднините, децата, дрехите, живота, смъртта и независимо какво друго. Ако се страхувате от емоционал¬ната стихия, вие нямате нужда от Скорпион. По-добре бягайте, без да се обръщате назад.
Но след като сте прочели моите думи и току-що сте срещнали мъж, подвластен на Плутон, вие ще си помис¬лите, че аз не съм с всичкия си. Видели сте един толкова спокоен и уравновесен мъж. Как е възможно този човек, който се владее безупречно, да бъде страстен или пък опасно страстен? Как ли? Та той просто ви заблуждава с привидното си спокойствие. Всъщност, страстите в душата му са нажежени до бяло - спомняте ли си печката, на ко¬ято се опарихте на три годинки, когато е толкова любо¬питно да пипнеш с ръка забранената вещ? Внимавайте с този мъж, може да се опарите. Отвън изглежда спокоен, но вътре гори. Не го докосвайте. Добре знаете колко бав¬но зараства изгореното. Така ли беше? Ръчичката ви бо¬леше седмици след детското ви прегрешение. А от сегаш¬ното сърцето ви ще страда месеци и години - за такова опарване няма мехлем. Баба ми казваше: „Един миг пред¬пазливост спестява години лечение." Това важи за печка¬та и за обгарянето на Скорпиона. Първо си направете сметка с кого и къде тръгвате.
Ако благодарение на вашия зодиакален знак вие сте ясена с азбестова, огнеупорна природа, за вас няма опас¬ност. Ще можете да овладеете огъня и тогава той цял жи¬вот ще топли сърцето ви. Но ако вие също така гледате на света страстно, тогава всичко зависи от топлинните гра¬дуси. Страстта ви трябва да има автоматичен реостат, за да се охлажда, когато вашият Скорпион прегрява. В този случай можете да бъдете спокойна. Нека приемем, че сте в безопасност. Но момичетата, които са застрашени, тряб¬ва да бягат колкото се може по-далеч. Един ден те ще се омъжат за благонадежден мъж от зодия Везни или Рак и ще ми бъдат благодарни за предупреждението.
А за вас, които сте решили, че можете да свържете съдбата си със Скорпион, нека се помъчим да отгатнем какво се крие зад хипнотичните, пронизващи плутонови очи. Вече е ясно, че вие не сте безразлична към тях. Скор¬пионът ви е накарал да повярвате, че е ведър и оптимис¬тичен или обратното - че е порочен и страстен. (Пак тая дума). Работата е там, че той не е нито само едното, нито само другото. По-скоро бих казала, че той съчетава в себе си всичко това. Но така няма да стигнем доникъде. Я да започнем отначало.
Може би с това, че този човек е непобедим. Под хлад¬ната външност на неговата уравновесеност се крие огро¬мен котел от страсти, които врят и кипят. Може да изва¬дите късмет и похлупакът на котела цял живот да си оста¬не захлупен, но може да не ви провърви и в един миг тоя капак да изхвръкне, ако направите грешен ход. Отстрани е направо вълнуващо да наблюдаваш кипящите страсти. Но по-добре стойте далеч, за да не се опарите. И внима¬вайте да не ги насочите към себе си.
Характерът на Скорпиона съчетава страстта и разума. Ръководят го интелектът и чувствата. Той е безспорно интелигентен, но това не е всичко. Той е висше създание, надарено с философска нагласа да проникне в тайните на битието.
Някои Скорпиони са способни да водят спартански живот в празна стая - те се отказват от всички удобства в името на дадена неясна естетическа идея например, но истинската природа на този зодиакален знак е насочена към сетивното в околния свят. Скорпионът по принцип обича разкоша. Обилна храна, опиати, алкохол и... лю¬бов. Над всичко обилна любов. Това са неговите слабос¬ти. Това е в кръвта му, както се казва. Една любовна исто¬рия никога не може да го уплаши, да го озадачи или да го изненада. Та той се е стремял към нея, откакто е подкарал велосипед, момент - тротинетка. Нищо чудно да срещне-те'някой Скорпион, който не ви прилича на коварен съблазнител, а ви изглежда направо като един невинен, мил и неопитен чаровник. Да не вземете да решите, че приказ¬ките за страстта на плутоновите мъже са силно преувели¬чени. Вашият Скорпион може да е с лунички и да си има шкафче, в което съхранява детските си дрешки и колек¬ция от значки. Но попитайте жена му: „Кажи, мила Еди-коя си, твоят мъж... страстен ли е?" Тя може да се обиди от въпроса ви и да ви отреже, но по-скоро ще прихне дву¬смислено. И докато се мъчи да сдържи смеха си ще ви разкаже колко разпалено и страстно той е пледирал про¬тив замърсяването на въздуха, как се е възмущавал като са откраднали кучето му, ще ви разкаже за гневните му изявления против наркотиците, против дългите коси и противозачатъчните хапчета, ще ви разкаже и за това как много нощи той... да, да, и за нощите му. И бъдете сигур¬на, че тя не ви лъже, макар че мъжът й може да прилича на Хъкълбери Фин и с нищо не напомня Кинг Конг.
Избухливият нрав на този мъж може да ви остави следи за цял живот. Когато един Скорпион пусне в действие смъртоносната си опашка, той забива жилото си дълбоко. Неговата цел не е само да постигне победата, а непремен¬но да я задържи. Когато му се налага да губи, дори и на дребно, нещо в душата му умира. И сега може да ви из¬глежда странно, но мъжът Скорпион обикновено проявява великодушие. Нито разочарованието, нито кое да е друго чувство не могат да променят каменното му лице. Той не показва наяве романтичните си стремежи, всичките му ре¬акции са безупречни. Ако е намерил основания да отклони дадена връзка, той ще бъде ледено равнодушен, макар че душата му в момента може да изгаря. Мъжът Скорпион е способен да измъчва жестоко своята жертва, преди да я сграбчи за плитката и да я завлече в своята прекрасна джунгла. Естествено, има и такива, които падат на колене, кога¬то правят своето предложение - обикновено те са сред ро¬дените през ноември. Тяхното благопристойно поведение не бива да ви заблуждава. Не забравяйте, "че Скорпионът на всяка "цена държи да запази 'достойнството си. Затова трябва да имате безупречна репутация. Той не позволява да го правят за смях и не търпи леконравно поведение, въпреки своята еротична природа.
Мъжете Скорпиони могат да изпитват монашески ужас от греха или пък, водени от любопитството, да проникват и в най-тъмните кътчета на човешката загадка. Понякога тези две взаимноизключващи се гледни точки се смесват и тогава идва лицемерието или самозаблудата - спомне¬те си разказа „Дъжд" на Съмърсет Моъм.
Скорпионите не се интересуват от чуждото мнение - те си имат непоклатими принципи и неизменно ги следват. Един Скорпион винаги държи на това да го уважават, но преди всичко държи на своите страстни идеи и цели, в името на които е готов да прати по дяволите клюкарите. Ако е взел някакво важно решение, нито приятели, роднини и съседи, нито врагове могат да го разколебаят. Това важи и за вас, между впрочем - вие също не бихте го разколебали. Това обаче не означава, че ви съветвам да бягате. Нима една лич¬ност, която толкова самостоятелно и уверено преследва целта си, която притежава волен дух и не обича да се води по чуж¬ди капризи, не може да бъде привлекателна? Нима честност¬та, мъжеството и почтеността не заслужават възхищение? Тези качества може да нямат особено висока цена на днеш¬ния пазар, но ако ги позабършете от праха и разкриете блясъка им, те могат да получат неимоверно висока цена. И може да се получи много изгодна сделка.
Да наблюдаваш Скорпион в затруднено положение е истинско преживяване. За разлика от другите, които обик¬новено хленчат, роптаят и капитулират, той вика на все-оръжие цялата си смелост и сила. Той не обича да се самосъжалява, не обича да завижда на другите и не мисли, че всички са му длъжници. Той пести време по този на¬чин. Вместо да се мръщи и да изпада в гняв, той посреща с гордо вдигната глава предизвикателствата. Ще ги пре¬одолее ли? При всички случаи! Той така е устроен.
В един случай можете да се поизплашите и ще трябва да проявите известна смелост. Знае се, че Скорпионът обича загадките и че всяка загадка, появила се на пътя му, бива разгадана докрай. Знае се и това, че всеизвестната женска тайнственост е най-силното оръжие и защита на всяко момиче. Когато той разгадае вашата тайна, вие може да се почувствате така, сякаш сте останали гола. Помне¬те: започне ли да ви изучава с горещите си очи и да ви разпитва с проницателните си въпроси, вашата тайна е вече обречена.
Скорпионът има високи критерии и не завързва при¬ятелство просто така. Неговите приятели трябва да отго¬варят на неговите изисквания. Той е наистина удивител¬на, нестандартна личност. Би могъл да седи в пияна ком¬пания и заедно с другите да подхвърля разгулни шеги от елизабетинската епоха, а след това да надмогне тая тъмна, неразгадана природа и да се превърне в изтънчен любов¬ник като Робърт Браунинг. Какво друго може да иска же¬ната от мъжкото същество? Аз поне не се сещам. Смире¬ние и снизходителност? Неангажираност и предпазли¬вост? Не сте справедлива. Нали от самото начало раз¬брахте, че тези качества му липсват.
По необясними причини понякога той може да бъде же¬сток и със садистично остроумие да ви описва пред прияте¬лите си като свадлива дебелана. Такива са шегичките му. Колкото и да сте засегната, усмихнете се. Нали вече знаете, че Скорпионът се стреми да прикрива мотивите си и дори любовта е безсилна да спре този негов стремеж. По-скоро тя може да го засили. Той никога не разкрива истинските си чувства като влюбен до уши ученик. Имайте търпение, като останете сами той ще ви каже какво всъщност мисли.
Вие вече сте получили известна сигурност, след като работата е опряла до женитба, но ако преди да е надянал халката той ви поднесе някоя плутонова шега, ще ви на¬скърби до такава степен, че едва ли ще доловите хумора му. Но и в тоя случай не бързайте. Няма смисъл да му казвате, че ви иде да се хвърлите от някой мост заради грубата му самонадеяност и обидното му пренебрежение. Мъжът Скорпион ще ви отговори: „Ами давай, какво ча¬каш?" Сигурно ще трябва да мине доста време, докато свикнете с нрава му, но накрая ще обръгнете. Ще ви нара¬нява често, ако сте много чувствителна. Избягвайте да го питате какво мисли за новата ви рокля или прическа ос¬вен ако не сте готова да изпитате жилата на безсърдечна¬та му оценка. Но поне ще знаете, че одобрението му е искрено, а не фалшиво и подкрепено с измамни ласкател¬ства. За предпочитане е отвреме-навреме храбро да поне¬сете някое откровено и отрезвяващо „Изглеждаш ужас¬но" и да изпитате все пак задоволството от епизодичното, но искрено „Знаеш ли, ти наистина си красива", отколко¬то да се задоволявате с диетичните и съмнителни възкли¬цания от рода на „Да, скъпа, прекрасно, сладурче" или „Ммм, ти си самата прелест, гълъбче", които можете да чуете от другите мъже. Мисля, че съм права. Все пак, вие решавате, вие сте си избрали да живеете със Скорпион.
Ако работата е стигнала до ревност, трябва да сте много, много предпазлива. Той може да изригне като Везувий, ако случайно, заради прашинка в окото, намигнете на някой мъж. Ако пък му дадете основателен повод за съмнение, то вие наистина сте много смела жена. Що се отнася до вашата собствена ревност, по-добре я напъхай¬те в куфара си и завъртете ключето. И да го залеете с гневните си сълзи, и да го обвинявате, безсмислено е. Както и да се държи с вас, имате само един изход - да си казва¬те: „Той ме обича и не би могъл да се откаже от любовта си заради някакво си сексуално увлечение. Всъщност, той е верен на дълбоката си връзка, а в случая само изпробва обаянието си." Повтаряйте си го непрекъснато. Особено преди лягане. Съперниците ви го намират за неудържимо привлекателен, но вие много добре знаете, че ако има човек, който е в състояние да устои на ласкателствата и съблазните, то това е само Скорпионът. Сега по-добре ли сте? Би трябвало, защото ви казвам истината.
По всяка вероятност той ще бъде строг баща. Да му мислят децата, ако се случат мързеливички или пък сво¬енравни. Той ще ги възпита да уважават себе си и това, което имат. С баща Скорпион децата не биха могли да си изградят фалшиви представи за стойностите. Този баща Ще ги обича дълбоко и искрено, но няма да търпи глупос¬ти. Ще получават подкрепата му, когато имат нужда, но бързо ще разберат, че той би желал те сами да се справят с трудностите. Възможно е, ако му поискат пари на заем, той да им определи лихва, но това ще бъде за тяхно доб¬ро. Приживе може да остане неразбран заради тази своя приумица, но след смъртта му те непременно ще си спом¬нят урока му. Децата на много Скорпиони протестират против строгата дисциплина и властното му отношение към тях, особено в по-ранна възраст, но като пораснат, разбират, че са успели именно заради неговата здрава ръка. Няма друг баща, който да предаде на децата си по¬вече уроци за истините на живота. Понякога ще им се стру¬ва, че е благодушен и забавен, но винаги ще помнят добре кой е господар в къщата. Ще се шегува с тях, ще им позво¬лява много неща, но границата на позволеното ще бъде винаги много добре очертана и те ще знаят, че не бива да я нарушават. Може да не приемат властните му методи, но тайно ще се възхищават на мъжеството му и ще се опит¬ват да му подражават, макар че понякога ще им бъде мно¬го трудно да преглътнат суровото му отношение. Чувстви¬телното дете може да преживее стрес и да се затвори в себе си от страх пред гнева му. Тогава ще се наложи вие, майката, да напомните на бащата, че понякога добротата и нежността дават по-добри резултати от хладнокръвно¬то диктаторство. Само че трябва да намерите най-тактич¬ните и почтителни думи. Един Скорпион не може да по¬зволи да му се налагат, особено пък жени. В никакъв слу¬чай! Той е мъжът, а вие - жената и ако сте го забравили, ще се наложи да съжалявате. Урокът му няма да закъснее. Но когато е разбрал, че съпругата му го разбира истинс¬ки, Скорпионът е внимателен, нежен и състрадателен. Тогава той се отблагодарява с любов, за която другите жени само са чували и мечтали.
Ако помежду ви искрата е пламнала и той ви пожелае, съпротивата ви е излишна. Той така ще ви хипнотизира, че всякакви благоразумни аргументи ще се изпарят яко дим. Ще усетите неговия магнетизъм със сетивата си. Той сякаш е в състояние да ви премести без физически допир. Възможно е да преживеете изненада и да усетите, че ви възпламенява, ако сте прекалено чувствителна. Ако пък имате воля и търпение, ще почувствате хладината на мрамора. Само една смела жена може да литне с Орела, без да се удари в скалите. Той е способен да се извиси по-нагоре и от своя символ - звездата Антар от съзвездието Скорпион, а след това да се спусне стремглаво надолу, към земните си страсти. Дръжте се здраво за него, раз¬творете широко очи и ще видите хоризонти, недостъпни за погледа на страхливите. Погледнете натам, към онези високи дървета. Едва ли сте виждали през живота си такъв изгрев. И залезът също ще бъде прекрасен.
ЖЕНАТА СКОРПИОН
„Прави каквото искаш, само не плачи!"
Жената Скорпион е красива по един завладяващ и за¬гадъчен начин. От нея се излъчва магнетизъм, гордост и самоувереност. Но ако сте внимателни, ще забележите в нея разочарованието, че не се е родила мъж.
Вече усещам във въздуха напрежението от гнева на плутоновите жени, заради това, че разкривам тяхната тай¬на. Трудно бихте намерили дори една от тях, която да не се мисли за жена до мозъка на костите си и сигурно вече се удивлявате на твърденията ми. Вярно е, че тя е очаро¬вателна и съблазнителна. Но да не би да съм казала, че прилича на момче или че не държи да изглежда като вся¬ка нормална жена? Въпросът е в това, че желанието й да прилича на мъж е подсъзнателно. Тя инстинктивно усе¬ща, че колкото по-малко ограничения си налага, толкова по-големи възможности ще се разкриват пред нея. Но крие този свой стремеж.от самата себе си и никак няма да й се хареса, ако бъде разкрита.
Веднъж вече разбрала разликата между сините и розо¬вите терлички, тя ще приеме, че трябва да носи розови, защото прекрасно умее да се нагажда към правилата на околния свят. Но розовото в никакъв случай не е нейният Цвят. Цветовете, които отговарят на нейната природа, са тъмнокестенявото или наситеночервеното, които далеч не са женски цветове. Ала тя е способна да ви убеди в про¬тивното, за което, естествено, заслужава уважението ни. Познавам една жена Скорпион, която великолепно се пре¬струва на беззащитно пухкаво котенце. Така глезено мърка, че мъжете наистина я вземат за едно от най-женствените създания. И осъзнават грешката си, едва когато попаднат в капана й. Беззащитно, пухкаво котенце ли?
Жените Скорпиони се отнасят с презрение към всеки провал на жена, която е станала любима, жена и майка. Момичето Скорпион майсторски прикрива желанието си да властва и великолепно представя образа на жената, при това много по-изискано, отколкото го правят момичетата от други мъжки зодии като Овен, Лъв или Стрелец. Поне до сватбата тя няма грешка. Но веднага след като почисти конфетите от сватбеното си сако и продуха илюзиите в гла¬вата си, на нейния жених може да му се случи нещо непо¬дозирано и изненадващо. Тя ще надмогне инстинкта си и ще позволи на съпруга си да й запали цигара (за разлика от марсовата жена) и ще го прикове с магическия поглед на екзотичните си очи. Тя знае, че така е много по-изискано, отколкото да бърка в кибрита и после да издуха дима от цигарата в лицето му. И много други неща знае жената Скорпион. Някоя друга би се хвърлила направо в обятията ви и би разгласила на целия свят връзката си с вас. Моми¬чето на Ноември върви към вас бавно, загадъчно и ви до¬косва безмълвно с интимното си послание. Тези жени са еднакво съблазнителни с джинси, с маратонки или с брич за конна езда. Може би това се дължи на дрезгавия им глас. Знам една жена Скорпион, която така и не свали от главата си бейзболната си шапка, докато бъдещият й съпруг я ухаж¬ваше, и му говореше само за бухалки и топки. Въпреки това беше съблазнителна като Мата Хари и успя да го омагьо¬са. (Беше хипнотизиран човекът).
Възможно е да я предизвикате с интереса си, но не очаквайте да се разтопи от ухажването ви. Не очаквайте от нея премрежени ресници и сляпо обожание. Обикнове¬но жените Скорпиони приличат на момчета с къси остри мигли. Не им се налага да рисуват загадъчните си очи, които безпогрешно четат вашите мисли. Друго момиче може да се разтопи, ако прошепнете нещо романтично в ушенцето му, но жената Скорпион само ще ви прониже с проницателен поглед, защото вече е разгадала същински¬те ви намерения. Няма смисъл да флиртувате с нея - тя е като рентгенов апарат. Ако не предлагате нищо сериоз¬но, значи само й губите времето и я оскърбявате. А да оскърбявате момиче Скорпион не е най-умното нещо. Не е и достатъчно здравословно. Ако не се досещате за как¬во става дума, попитайте някой, който знае. Може и да ви полазят тръпки, ако чуете неговата история.
Жената Скорпион е фатално опасна и не се подвеждай¬те от плахата й усмивка, от нежното й кокетство и от ангел¬ския й глас - обикновено зад тях тя крие голяма отмъсти¬телна енергия. Астролозите добре знаят това. Но вие също трябва да бъдете наясно с тези неща, защото вие сте реши¬ли да я покорявате или пък на вас ви се налага да се защи¬тавате от нея. А може би едното и другото едновременно.
Когато жената Скорпион изгуби контрола си над кипя¬щите плутонови чувства, тя изпада в непозната за небесата ярост. Тази жена може да бъде надменна и високомерна, саркастична и хладна, а в следващия момент да се разгоре¬щи до червено като печка. Тя може да бъде злобна в омра¬зата си и страстна в любовта си. Способна е да крещи като побесняла горила и да гука като нежна гургулица. Едно тряб¬ва да запомните - тя никога не може да бъде вяла.
Жената Скорпион има една особена дарба, която сму¬щава и от която могат да ви полазят тръпки. Това е ня¬какъв странен вид черна магия, която тя владее до съвършенство, като истинска магьосница. Ако веднъж сте срещнали погледа й, шансът ви да се измъкнете е нищо¬жен. Тя притежава мистично шесто чувство и това й дава възможност да разпознае бъдещия си спътник от пръв поглед като мигновено му предава това свое усещане. Имате две възможности - или да се предадете покорно пред нейния чар и да коленичите, или обезумели от страх Да потърсите спасение в бягство. Какво предпочитате?
Не бързайте да решавате. Може би ви предстои да разберете тайните на живота. Тя ги знае. Ще ги открие и пред вас. Всъщност, би трябвало да сте поласкан, че ви е удостоила със загадъчния си поглед. Жената Скорпион презира мъжката слабост. Тя предпочита дързостта и смелостта. Тя търси съпруг, на когото с удоволствие би се подчинила, ако той се отнася с уважение към нейната индивидуалност. Той трябва да е силен, мъжествен и по-впе¬чатляващ от останалите мъже. Трябва да притежава висо¬ка интелигентност, която да подхожда на нейния остър ум и да предлага нещо повече от абстрактни философски игрословици в общуването с нея. Така че, напрегнете се и си сложете една горда усмивка. Всички около вас ще ре¬шат, че сте страхотен, щом сте успели да привлечете вни¬манието й. Мъжете, жените, всички. Помислете и ще ви¬дите, че това може да открие пред вас неподозирани пер¬спективи. В сравнение с времето, преди да бъдете забеля¬зан от нея, сега акциите ви ще се повишат рязко.
Мъжът, който е успял да спечели сърцето на жена Скорпион, може да счита себе си за необикновен, дори изключителен. Нейната любов към вас също няма да има равна на себе си и това може да се разглежда в няколко аспекта. При всички случаи вие ще бъдете човекът, към когото тя ще проявява най-голям интерес. Ако е типичен Скорпион, ще ви бъде предана докрай и ще се стреми не¬прекъснато да ви създава радост. Ако пък е трудно да ви се угоди, тя няма да се примири, а ще положи страстни усилия да ви извади от безразличието.
Сигурно забелязвате, че употребявам думата „страст¬ни". Известно е, че страстта на плутоновите жени е пред¬мет на много невероятни слухове, разпространявани сред мъжете. Тези слухове са верни. В душата на тази жена ки¬пят горещи страсти, макар че тя успешно ги крие с хлад¬ното си държане зад спокойния кадифен израз на лицето си. Мъжете свързват думата страст само с конкретни ро¬мантични преживявания. По този начин те подценяват жените Скорпион, защото плутонозото тълкуване на тази дума разкрива много по-широко съдържание. То ангажи¬ра чувствата й към всичко, до което тя се докосва. Жена¬та Скорпион никога не може да бъде заинтригувана про¬сто така, донякъде. Тя е неспособна да бъде безразлична или безучастна. Тя не може просто да одобри или да не одобри, било то пиеса, книга, религия или човек. Тя или гневно отхвърля, или възторжено превъзнася. Ако в нея не пламне една от тези две страсти, обсъждането на нещото, каквото и да е то, става безпредметно. А по ведрия израз на лицето й, който се появява след всеки малък или голям ядрен взрив, ние ще разберем, че тя е останала не¬засегната от емоционалните бури. Нейната ярост е затих¬нала, лицето й отново е придобило кадифената ст.* мекота й ще ви бъде много трудно да убедите тъщата си, че имен¬но дъщеря й е потрошила чиниите и е изпокъсала перде¬тата. Някои могат да помислят, че вие нарочно злепоста¬вяте жена си. Как така? Как можете да обвинявате това кротко и очарователно момиче? Засрамете се! Моите съчувствия (ако ви топлят).
Тази жена има толкова прекрасни добродетели, че е съвсем нормално и пороците й да бъдат също така ярки. Но вие мислете за добродетелите й. Добре, добре, мис¬лете за добродетелите й, след като цицината на главата ви спадне.
Мракът и сенките я привличат магнетично, така че отначало тя може да ви заприлича на съблазнителен заб¬ранен плод. Странният й самовглъбен поглед засилва това ваше усещане. Желанието да проникне в тайните на бити¬ето кара момичето Скорпион понякога да навлиза в опас¬ни води и тъй като не изпитва никакъв страх (ще я облада¬ват неясни страхове, само ако Луната в рождения й хо¬роскоп е ранена), любопитството може да я завлече в зло-кобни въртопи. Но тя непременно ще изплува при всяко следващо откритие и ще бъде още по-силна, още по-чис¬та. Плутон ще я накаже с чувство за вина и тя горчиво ще се разкайва, ако е допуснала да полепне тиня по нея, но въпреки това силният й характер ще й помогне да се изви¬си като феникс от пепелта на своите приключения. В есе¬то на Халил Джубран „Пророкът" на въпрос за Доброто и Злото Пророкът отговаря: „Мога да ви говоря за добро¬то във вас, ала за злото - не. Понеже що е злото, ако не Добро, измъчено до смърт от глад и жажда? Истина ви казвам, когато доброто във вас изгладнее, то дири храна и в най-тъмните пещери, а когато изжаднее, пие даже от мъртвата вода."
Ето го съвършеното описание на Скорпиона. Тя е опознала милион човешки слабости, впускала се е в безброй всевъзможни преживявания, за да разбере вкуса на познанието. Но по един удивителен начин след всич¬ките си авантюри остава извън подозрение и продължава да превъзхожда другите жени. Тя умее да пази тайни. Странно е, че хората са склонни да доверяват именно на Скорпионите много свои тъмни постъпки, макар че на вратата им пише: „Частна собственост. Влизането забра¬нено!" Жената Скорпион обича да й се изповядат и нико¬га не издава чуждата изповед дори пред вас. (Изключение може да има, когато в хороскопа й Меркурий е ранен). Не се опитвайте да научите личните й тайни. Тя е очертала своя личен периметър, който не може да бъде прекрачен, строго охранявани пространства в ума и душата си, къде¬то е недостъпно за чуждия поглед. Това не означава, че е прикрита, напротив, много често е жестоко пряма, но про¬сто притежава мисли и чувства, които не би споделила с никого, даже с вас.
Тя е невероятно предана на оня, който е силен и по¬чтен с нея, но няма да удостои даже с поглед слабоволни-те. Чувството за собствено достойнство я прави да изглеж¬да надменна и самомнителна в отношенията си с хората. Донякъде е точно такава, защото нейната лична кастова система е по-строга от тази на жените Лъв и Козирог. Скорпионите по принцип са особено взискателни при из¬бора на приятели. Те пазят до края на живота приятел¬ството си с достойните, но без колебание отхвърлят всяка близост с празнодумците, с безхарактерните, с нищоже¬ствата. Жената Скорпион притежава невероятна упори¬тост и смелост - те са заложени в природата й, те й пома¬гат, когато трябва да се пребори с изкушенията - от алко¬хола и наркотиците до жестоката отмъстителност и бе¬зизходното отчаяние, които я разрушават. Все някога тя изглежда ще се отдаде на някакъв окултизъм и сигурно ще се опита да проникне в древните тайнства и неизвест¬ните светове. Скорпионите са склонни да извървят целия път от религиозния фанатизъм до крайния атеизъм. Же¬ната Скорпион е в състояние да ви даде съпружеска лю¬бов и вярност без непременно да ви бъде съпруга. Тя е всеотдайна в чувствата си и не се интересува от клюките на съседите, ако поради независими от вас причини бракът ви е невъзможен. Нещо повече, връзката с жената Скор¬пион в подобна извънредна ситуация е много по-истинска и дълбока, отколкото блудкавото фалшиво съжителство в повечето законни бракове. Общественото лицемерие не може да попречи на тази жена да се стреми към слънцето. Тя не признава други правила, освен своите и нейното плутоново сърце е по-близо до клетвата „... докато смъртта ни раздели", отколкото поне половината младоженки, ко¬ито щастливо прошепват тези думи.
Жената Скорпион ще остави мъжа си да ръководи, въпре¬ки своя характерен индивидуализъм. Тя няма да го засенчи със силата и енергията си, а ще впрегне всичките си умения, за да му помогне в осъществяването на стремленията му. Вашето бъдеще е особено важно за нея и тя ще бъде готова да се откаже от собствената си кариера, освен ако вече сте успели да я разочаровате или ако се налага да работи по финансови причини. Когато сте сами може здраво да ви ата¬кува, но пред хората ще ви защитава безусловно. Тя няма да позволи някой да ви злепостави или да ви лъже. Онези, кои¬то си позволяват да го направят, ще предизвикат гнева й. Вашето щастие ще бъде най-важното нещо за нея. Тя търпе¬ливо ще ви помага да постигнете желанията си, особено ако в рождения си хороскоп няма неблагоприятни аспекти над Слънцето или асцендента. Докато вие преследвате своята цел, тя няма да се оплаква, няма да нервничи, макар че може да се поозлоби, ако самите вие в даден момент се разколе¬баете. Тя е приела, че стремежите ви отговарят на възмож¬ностите ви. Ако се окаже, че е сбъркала, ще изпитате сарказ¬ма на нейните насмешки и обвинения, особено ако в хорос¬копа й има ранен Меркурий.
Домът на жената Скорпион обикновено блести от чи¬стота, подреден е изискано и уютно. Храненето се из¬вършва навреме, в семейството има ред. Ако се случи това Да не е точно така, значи има причина, която я измъчва и пречи да упражнява вродената си склонност към красота и порядък. За нея пролетното почистване не е тегоба, а нещо като разтоварване с веселба. Тя много обича да се РОВИ в килерите и чекмеджетата. Внимавайте като проветрява гардероба да не открие в износеното ви сако ня¬каква компрометираща ви бележчица с мирис на парфюм. Тя си е по начало подозрителна, така че можете да си представите какво ще последва като открие доказателство за възможна изневяра. Нали можете да си представите облачната гъба след ядрения взрив - нещо такова би мог¬ло да се разрази пред очите ви. Вие, дори и да имате по¬вод, избягвайте да я подозирате. Безсмислено е. Тя нико¬га не разголва чувствата си. Това ви кара да правите какви ли не догадки. Преглътнете ги заедно с оная буца в гърло¬то ви. Нейният свят е недостъпен като онова шкафче или чекмедже, което тя неизменно заключва още от детските си години. Откажете се, не човъркайте, все едно няма да постигнете нищо. Знам, че не е честно. Тя също знае. Но това не променя нещата. Това е положението. Или се примирявайте, или я напуснете. Но ми се струва, че ще се примирите и ще я приемете такава, каквато е. Не е възмож¬но да я напуснете. Дори заради това, че ще ви преследва цял живот. За предпочитане е да се приспособите към нея, отколкото да ви преследват кошмарите след като избяга¬те. Помнете, че на практика никой не е успял да избяга от Скорпиона. Не сте го знаели? Онези, които са се опитва¬ли, могат да ви разкажат това онова. Едно е истина, имате много специална жена.
Тя обича сигурността на домашното огнище, но е гото¬ва да се засели заедно с вас на ново място, ако така трябва заради кариерата ви и няма да ви натяква, че сте я откъсна¬ли от корена й. Няма по-добра съпруга за един военен или моряк от нея, а за един политик тя е истинско съкровище. Тя е в състояние да разгадае всеки човек и да разкрие всяка измама. Тя най-точно може да ви посъветва на кого да вяр¬вате и от кого да се пазите. С подобни способности се от¬личава и съпругата Риба, но тя е твърде деликатна, ако тряб¬ва да критикува, и доста лековато прощава чуждите недо¬статъци. За разлика от жената Скорпион. При нея про¬блемът е да сдържа езика си и да не повишава прекомерно тона на безмилостните си преценки.
По отношение на семейния бюджет от нея може да се очаква всичко. Може да цепи на две стотинката, да бъде пословична спестовница, и изведнъж да се отдаде на невероятно разточителство. Едно е безспорно: тя изпитва удоволствие от парите независимо от това дали ги е съби¬рала с мъка или ги е разпиляла с лека ръка за луксозни вещи. Но никога няма да позволи парите да я компроме¬тират, защото държи на името си. В името на това да ос¬танете господар на себе си или да си създадете възмож¬ност за кариера в бъдеще тя ще се съгласи да печелите и по-малко. Жената Скорпион обича властта и е готова на много лишения заради нея. Тя ще е доволна, ако вие при¬тежавате власт, защото Плутон й внушава да живее зара¬ди вас и чрез вас, ако разбира се вижда в това някакъв смисъл. И все пак трябва да помните, че способността й на жертви и лишения в името на целта не е достатъчно основание да я накара да приеме мизерията - нейната гор¬дост не й позволява това. Ако е принудена прекалено дълго да живее в мизерия, ще започне да нервничи и да ви на¬тяква. Възможни са два варианта - или да се опита да про¬мени нещата към по-добро, или постепенно да потъне в мрачния свят на Сивия гущер, който уж се забавлява с бедността, но всъщност е дълбоко огорчен от нея.
Самата тя обича да се налага, но не позволява да се разпореждат с нея. Мъжът и жената Скорпион имат една обща неприятна черта - те отказват да се съобразяват с чуждата гледна точка, когато става дума за чувства. Тряб¬ва да мине много време в мъчителен самоанализ, за да се появи в нея нещо като смирение. Възможно е нейният ха¬рактерен интерес към другия пол, пък бил той и платони¬чен, да предизвика у вас не по-малка ревност, отколкото е нейната към вас в подобни случаи. Когато сте на гости, ще я видите да омайва мъжете наоколо, а вие ще стоите встрани безучастен, докато тя изпробва хипнотизаторските си способности. Тези случаи рядко имат сериозни последствия, но понякога ще ви се наложи да изпаднете в неловко положение. Е, някой път може и до скандал да се стигне. Запомнете добре, че в желанието си да получи реванш тази жена се самонавива и побеждава в почти вся¬ко стълкновение. Последната дума винаги е нейна. Ако си позволите да я излъжете, тя ще ви излъже два пъти. Ако някоя сутрин, поради случайно спречкване забравите да я целунете преди тръгване, няма да остане незабелязано - цял месец след това тя може да ви обръща гръб в леглото. Ако позволите на майка си да й направи забе¬лежка за някое ястие, жена ви седмици след това няма да я покани на обяд. Обаче тя бързо ще ви прости, ако се увери, че сте я обидили неволно и не сте искали да я нара¬ните. При нея чувството за справедливост е толкова раз¬вито, колкото и отмъстителността й. Някои са склонни да забравят това. Тя помни всичко добро, което сте й напра¬вили, и се отплаща двойно за него.
Любовта й към децата ви не е показно демонстратив¬на, но малките усещат нейната всеотдайност и се чувстват спокойни и защитени. Майката Скорпион в никакъв слу¬чай няма да позволи способностите на нейните деца да останат незабелязани. Тя ще подтиква децата си, ще от¬деля колкото трябва време, но ще им внушава по-високи цели и ще им помага да ги постигнат. Когато дойде вре¬мето на емоционалните им проблеми, тя ще бъде отзив¬чива и полезна за тях, защото познава добре човешката природа и ще бъде техен мъдър съветник. Ще ги подготви за всички трудности и ще ги научи да ги посрещат реши¬телно като нея. Но има една голяма опасност - тя е склонна да не забелязва недостатъците на своите деца и това може да доведе до големи неприятности, ако не бъде осъзнато навреме. Ако пък си въобрази, че някой заплашва щасти¬ето на децата й, тя ще го срази, независимо от това кой е той, дори и да става въпрос за вас. И ако сметне, че ваша¬та строгост към децата е прекалена, ще й бъде много труд¬но да я приеме.
Страстта към живота у жената Скорпион е толкова необуздана, че понякога тя е способна да ви удави в нея. Но пък в една истинска житейска буря тя ще превърне хладнокръвието си, трезвия си разум и желязната си непоклатимост в спасителен сал за вас. Нейната магия дей¬ства тайно и по един необясним начин, но проницателни¬те й очи ще ви гледат винаги честно, дори когато поведе¬нието й е необяснимо за вас. Вярно е, че е малко опасна, но пък за сметка на това е наистина завладяваща. Нека другите мъже се занимават с лекомислените момиченца. Вие сте приели въздействието и тайнствената сила на една вълшебница, която прави само добро кафе и никога не прегаря филийките. (Или почти никога). Когато изпиете кафето си, дайте й чашата си, за да ви погледа. Тя може, стига да поиска. Вие сте изненадан. Нали ви казах, че има неща, които тя не споделя.
ДЕТЕТО СКОРПИОН
- Какво друго трябваше да учите?
- Ами, учехме Мистерия... стара и нова Мистерия, след това Мореография... Заекване, Разчекване и Намотаваме.
Колко са горди родителите от своето бебе Скорпион! И колко им е приятно да забележат, че в сравнение с други¬те бебета в родилното то прилича на малко завършено чо¬вече. По-спокойно е от тях и телцето му като че ли е по-здраво. Между другото, това е абсолютно вярно - дори най-дребните бебета Скорпион имат забележително силни тела. Това е в съответствие с изключително силния им дух.
Още като деца Скорпионите обичат да се борят с връстниците си и се стремят непременно да ги надвият. Те имат много положителни качества, но не може да се каже, че примирението е едно от тях. Дори когато се пра¬вят, че се предават, те всъщност отлагат схватката и търпе¬ливо изчакват момента, когато ще я продължат на друг фронт, където имат по-големи шансове.
Щом стане ясно, че вашият щъркел ще долети през ноември или малко преди това, тичайте да купите една по-широка кошара. Ще разберете защо. Още като се върне¬те с бебето вкъщи може да ви се наложи да прекрачвате в нея, за да прочетете нещо или да се нахраните на спокой¬но и недостъпно място. Още в магазина можете да изпроб¬вате дунапрененения дюшек и не обръщайте внимание на продавачката, която ще ви погледне с изумление, когато полегнете вътре и проверите дали е удобно. Ако една не¬позната ви е накарала да се притеснявате, какво остава за изпитателния поглед на вашето скорпионче? Още от момента, в който прогледне, то ще ви прикована с упоритите си очи и ще ви кара да изпълнявате капризите му като хипнотизирана. Ето го, кръстосало е крачета на пода, циври настойчиво, а вие се мятате безпомощна в стаята като животно в клетка. Внимание! Започнете още отсега да се закалявате, за да не капитулирате преждевременно пред това малко дяволче. А продавачката поставете на място с погледа си. Отишли сте там с парите си! Може да се държите малко особено, но това не е нейна работа. Купувачът сте вие. Следователно вие имате право. С малки промени тъкмо по този начин би трябвало да се държите и с малкия Скорпион, ако искате да се справите с него. Къщата е ваша. Вие решавате как да се държите с него и няма да позволите той да ви се налага. Вие сте майката. Вие нареждате кое как трябва да бъде. И като му говорите така, гледайте го сурово в очите, докато не сведе поглед. Задачата ви е тежка, но предизвикателството си стру¬ва. Непременно го подложете на безусловна дисциплина. Непрекъснато му внушавайте, че трябва да бъде внимате¬лен с по-слабите, че трябва да приема достойно загубите, че трябва да запази уважение и да не изпитва злоба към онези, които са го засегнали. Докато го възпитавате, ще усетите върху себе си магнетичното му излъчване и ще бъдете изумена от острия му ум. Поощрявайте необикно¬вената му храброст и честността му, но се постарайте да го предпазите от егоцентризма, който може да деформи¬ра и унищожи тези качества.
Две са посоките, които малкият Скорпион може да поеме - нагоре или надолу. В известен период може да ви се стори, че още преди да е проходил той се е отклонил по някоя тъмна странична пътека. Суетните, неуравнове¬сените и мекушавите майки могат да се отчаят още в на¬чалото. Вие му забранявате да пипа даден предмет, а ва¬шият още залитащ дребосък ви гледа на кръв. В такъв слу¬чай вие също го погледнете в очите - погледът ви трябва да е приветлив, но неотстьпчив. Няма да ви е лесно точно в този момент да бъдете приветлива, но трябва да го на¬правите. Усмихнете му се, ако трябва през зъби, но изго¬ворете твърдо и безусловно „не". Победата ви може да бъде временна и най-вероятно битката ви ще бъде подновена, но вие вече сте му помогнали да направи една крач¬ка по пътя, който води нагоре. Един ден той непременно ще ви погледне с възхищение и упоритостта, с която про¬веждате борбата с него, ще бъде възнаградена. Той при¬ема уроци само от онези, които са по-силни от него. За¬помнете това. Разбира се, засега той отдава победата ви на по-малкия си ръст и тайно в себе си вярва, че един ден ще ви победи. Но поне засега и поне докато сте по-висока от него, той ще се отнася с уважение към вас. Но пък и вашата мисия е до момента, в който той е достатъчно го¬лям, за да тръшне на земята брат си или да се опъне на баща си в мъжката канадска борба. Ще ви бъде неимовер¬но трудно, но пък ще се гордеете, когато разберете, че сте отгледали един горд Орел, а не един отмъстителен Скорпион. Само не забравяйте - строгата дисциплина трябва да бъде придружавана от безрезервна обич и привързаност. В противен случай има опасност вашето дете да се превърне в един нещастен Сив гущер, самотен и мрачен, разкъсван от страхове и всевъзможни фобии.
Поведението на вашия Скорпион ще бъде естествено, ще говори точно и понякога саркастично, ще ви се стру¬ва, че е прям и открит, но това не означава, че не е дълбо¬ко потаен. Той си запазва своите тайни и ще сбъркате, ако се опитате да проникнете в тях. По-добре му подарете едно метално сандъче с ключе, където той ще пази свои¬те детски съкровища, или му отделете собствено чекмед¬же, до което никой друг вкъщи няма да има достъп. Спе¬циално пък момичето Скорпион може да ви поиска днев¬ник с катинарче.
Такива са младите Скорпиони - те старателно крият своите тайни, но е напълно невъзможно от тях да се скрие каквото и да е било. Никаква тайна не може да се скрие от тях, дори и най-срамната за семейството. Те бързо ще разберат, че леля им има изкуствено чене, че вуйчо им фирка, а баща им крие плешивината си. Използвайте ги, ако търсите изгубени чорапи, ключове, портфейли - те са факири в тая работа. Надарени са с детективски нюх, при¬тежават невероятна прозорливост и желязна логика, за да дешифрират всяка загадка.
Малките Скорпиони издържат на болка по един удивителен начин. Няма да пролеят сълза, дори ако се нало¬жи да зашият раната им без упойка. И както можете вече да се досетите, те са необикновено умни за възрастта си. Някой път тяхната страхотна съобразителност ще ви по¬могне да избегнете фатална катастрофа. На отчаяния от безпаричието баща може да му се случи нещо необясни¬мо на пръв поглед - да се озове в горещата успокояваща го прегръдка на дребосъка, който си няма хабер от парич¬ни проблеми. Но детето инстинктивно усеща, че негови¬ят баща е поставен на колене и по своеобразен начин иска да му покаже, че е с него, че ще му помогне да победи нещастието. Нещо подобно може да стане и с майката, ако я мъчи нещо или е болна - тогава тя внезапно може да получи една безценна милувка от своето мъниче, което по свой начин е доловило, че тя има нужда от подкрепата му.
Децата Скорпиони са безкрайно предани към своите близки и приятели. Не така обаче стои въпросът с остана¬лите. Ако някое лошо дете си позволи да счупи неговото дървено конче, детето Скорпион ще смачка пожарната му кола и велосипеда му. Освен това ще му фрасне един по носа, та да не настъпва втори път опашката на Скорпио¬на. По принцип е възможно да се попречи на подобни прояви и аз ви пожелавам да успеете. Кажете на своя син, че гневът на отмъщението винаги се обръща срещу самия отмъстител, че разправата с другия се превръща в раз¬права със самия себе си. Кажете му тези неща, но не си въобразявайте, че ще изпадне в разкаяние. Затова му ку¬пете един бумеранг-играчка и го накарайте да го хвърли. Той ще бъде доста изненадан, когато бумерангът го цап¬не по главата и това ще го накара поне донякъде да про¬умее съветите ви. Бъдете сигурни, че бумерангът няма да му хареса така, както биха му харесали микроскопът, книж¬ката за фокусите или комплексът по химия. Подобни по¬даръци го правят искрено щастлив.
В училище ще си имат големи проблеми с него - диле¬мата ще бъде дали да го признаят за неформален лидер или да го обработват периодически с пръчката. Най-ве¬роятно ще прибегнат до едното и другото. По правило момчетата и момичетата Скорпиони, благодарение на
проницателния си ум, са особено силни в теоретичните науки. Както могат да бъдат отличници, така и могат да се нареждат сред най-големите кръшкачи и пакостници. Ще се научат да четат много бързо, ако им се случи да попаднат на опитни възпитатели. Те са възприемчиви деца.
Ако навреме го предпазите от лошите увлечения, ва¬шето дете Скорпион може да стане първенец на целия випуск. Насърчавайте заниманията му със спорт, прово¬кирайте ума му, насочете го към литературата, науката, медицината. В своите детски мечти детето се вижда кон¬структор на космически кораби, моряк, пожарникар, ми¬нистър, естраден певец, спортист, дори президент. Бла¬гословете мечтите му. Избягвайте да му налагате своята представа за успешна кариера. Това е най-бързият начин да поеме пътя надолу и да се свлече в опасните житейски пътеки. Той много добре знае какво иска и вие трябва да уважавате волята му. Никога не нарушавайте обещанията си - той много държи на лоялността и твърдата дума.
Имайте предвид, че ще бъде необходимо да създавате възможности за изразходване на невероятната му енергия, нищо че изглежда спокойно и уравновесено дете. Трябва да го заобиколите с атмосфера, в която нервните крясъци, караниците на вечеря и скандалите преди лягане са невъзможни - в противен случай той ще сънува кошмари и се явяват опасности за психическото и физическото му здра¬ве. В самия него кипят чувства и страсти, той едвам успява да укроти неспокойната си природа и при един деликатен подход, при едно внимателно отношение вие ще му помог¬нете да се владее безупречно. Както грубото, лишено от логика, прибързано мъмрене, така и ироничното снизхождение могат да доведат до непоправими последици в пси¬хиката му. Имайте предвид, че Скорпионите проявяват склонност към опиати, затова не допускайте вашето дете Да се докосне до тях. Това важи и за огъня - дръжте кибри¬та по-далеч.
Те имат слабост към шествията от призраци в навечери¬ето на Вси светии, филмите на ужасите и научната фантас¬тика. А момчето Скорпион ще ви разсмива с особения си интерес към момичетата. Нищо чудно да сварите някой ден петгодишния си син да фиксира загадъчно къдрокосата първокласничка в двора на съседите. Един ден това хлапе ще стане голям любовник. Няма начин да го избегнете. Не можете да избегнете някои бъдещи сантиментални драми като убедите своето момче или момиче, че почтеността има първостепенна важност в сърдечните връзки. Децата от тази зодия държат особено на семейното огнище. Говорете им убедително, че то ще бъде изпепелено, ако се отнесат безот¬говорно към любовта си, и те ще ви повярват.
Каквато и професия да избере, Скорпионът ще бъде най-добрият сред останалите. Неговата упоритост и сто¬ицизъм ще му помогнат в това. Вие вече сте се убедили в неговата самостоятелност, но не си въобразявайте, че няма нужда от помощта ви. Той ще я приеме, макар да се пра¬ви, че не обича да му помагат. Помогнете му да определи достойна цел, към която да насочи неукротимата си енер¬гия. В противен случай тази енергия може да го погуби. Това е едно необикновено очарователно дете, предопре¬делено да постигне в живота си нещо голямо. Предстои му дълъг път. Тръгнете заедно с него, докато усещате, че сте му нужна, а след това го оставете само да продължи пътя си. Един ден то ще се върне живо и здраво, постигна¬ло своето. Плутон му дава мъжество, сила и интелигент¬ност, но само от вас зависи дали ще получи онова, от ко¬ето най-много се нуждае: пример как трябва да обича... и как може да получи любов.
НАЧАЛНИКЪТ СКОРПИОН
- Запази самообладание - каза гъсеницата, -
с времето ще свикнеш.
След това лапна наргилето и отново запуши.
„Говори благи думи, но дръж дълга пръчка." Този съвет на президента Рузвелт изразява по съвършен начин философията на Скорпиона, поднесена от самия Скорпи¬он. Мисълта принадлежи на своя автор, но тя легитимира природата на всеки плутонов представител. Това е девизът на всеки началник Скорпион - може да е невидим за вас, но той го е окачил над бюрото си, макар и символично. Имайте го предвид. Той си го знае. Аз лично нямам жела¬ние да обсъждам обстоятелствено въпроса за девиза с него. Достатъчно е да го понаблюдаваш отстрани и ще се види практическото му приложение. Скорпионът не обича да го разпитват за методите му.
Животът на началника Скорпион с благите думи и дългата пръчка е всъщност преследване на истината и властта. Той се стреми да узнае не само тайните на рая и ада, но и всичко, което е между тях. Вие, например, сте едно от нещата между тях. Той непременно ще научи ва¬шите тайни, ще се постарае да разбере какво щрака в мал¬кото ви мозъче или в големия ви мозък, според мозъка ви. Но няма да прибегне до външен натиск, за да разголите душата си, защото вие сам ще го направите така или ина¬че. Това н
Аватар
Skarlet60
астро гуру
астро гуру
 
Мнения: 1334
Регистриран на: 02 Фев 2007, 15:49

Назад към Скорпион

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта